[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 15:22 | | قالب بلاگفا
جمعه هفدهم اردیبهشت ۱۳۸۹
هشدار به تهرانی ها
هشدار سازمان زمين‌شناسى به تهرانی‌ها
به‌طور کلى افت بيشتر سطح آب زيرزمينى و کسرى حجم مخزن آبخوان‌ها باعث متراکم‌تر شدن آبخوان و کاهش حجم مفيد فضاهاى خالى آبخوان شده، به‌گونه‌اى که در صورت مناسب شدن بارندگى نيز امکان تعادل بخشى در آبخوان ميسر نخواهد بود.
ایسنا: سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات ‌معدنى کشور بار ديگر هشدار داد: برداشت بى‌رويه آب از ذخاير سفره‌هاى زيرزمينى، مدت‌هاست دشت‌هاى کشور از جمله اراضى وسيعى در جنوب غرب تهران در محدوده مناطق 17، 18 و 19 شهردارى در امتداد جاده کمربندى تهران و همچنين حدفاصل سه راه آذرى تا تقاطع بزرگراه آزادگان با آيت‌الله سعيدى (جاده قديم ساوه) را با پديده فرونشست و مخاطرات جديد ناشي از آن مواجه كرده است.

براساس يافته‌هاى محققان سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات‌ معدنى کشور، پديده نشست زمين در منطق جنوب غرق تهران که عمدتا از برداشت بيش از حد آب‌هاى زير زمينى ناشى شده، ضمن آسيب رساندن به تاسيسات انتقال آب شهر، ساير شريان‌هاى حياتى از جمله خطوط انتقال گاز را نيز با مخاطرات جدى مواجه کرده است. علاوه بر اين شيب‌دار شدن زمين در اثر اين فرونشست‌ها، آسيب‌پذيرى اراضى جنوب شهر را در برابر سيل به شدت افزايش داده است.

بنابر اعلام اين سازمان، فرونشست بزرگى با وسعت 500 کيلومترمربع و با نرخ سالانه‌ 17سانتى‌متر جنوب تهران را که با هيچ رودخانه‌اى تغذيه نمى‌شود، تهديد مى‌کند که با توجه به نقشه محدوده فرونشست در جنوب البرز، دشت‌هاى ورامين، قرچک، مردآباد، مهرشهرکرج و نظرآباد ساوجبلاغ نيز به آن افزوده مى‌شود.

سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات‌ معدنى کشور به عنوان متولى انجام مطالعات زمين‌شناسى در کشور، مدت‌هاست به بررسى و مطالعه علل وقوع اين پديده و تبعات آن پرداخته و در جلسات متعدد کارگروه ملى فرونشست زمين و حفاظت از منابع آب زيرزمينى که با حضور نمايندگان وزارت نيرو (دفتر حفاظت از آب‌هاى زيرزمينى)، وزارت جهاد کشاورزى، سازمان نقشه‌بردارى کشور، سازمان حفاظت محيط ‌زيست کشور و سازمان هواشناسى کشور برگزار مى‌شد، بيشتر دشت‌هاى کشور را در معرض خطر فرونشست بر اثر برداشت بى‌رويه از ذخاير آب زيرزمينى تشخيص داد.

اين در حالي است که مديريت حفاظت آب‌هاى زيرزمينى شرکت سهامى مديريت منابع آب وزارت نيرو از آغاز به کار 419 گروه گشت و بازرسى براى شناسايى چاه‌هاى غيرمجاز سراسر کشور و تعيين مکان دقيق آنها به کمک دستگاه GPS (موقعيت‌ياب جهانى)‌ با هدف حضور فيزيکى کارشناسان در مناطق داراى چاه‌هاى عميق و نيمه عميق، آگاهى از آمار چاه‌ها، چشمه‌ها و قنات‌هاى مناطق و بستن چاه‌هاى غيرمجاز و جلوگيرى از برداشت بى‌رويه خبر داده بود. به طورى که طى سال گذشته از فعاليت حدود پنج هزار چاه غيرمجاز و هفت هزار چاه با اضافه برداشت جلوگيرى به عمل آمده است.

بر اساس قوانين موجود به منظور کاهش خسارات ناشى از فرونشست طرح ساماندهى شرکت‌هاى حفارى در سطح کشور و تعيين صلاحيت حدود 460 شرکت حفارى و دستگاه‌هاى آنها به عهده مديريت حفاظت آب‌هاى زيرزمينى شرکت سهامى مديريت منابع آب وزارت نيرو است.

چندى پيش وزارت نيرو با ارائه کارت‌هاى هوشمند اين‌بار براى کنترل آب، نسبت به افزايش طول عمر چاه‌ها و رفع اختلافات موجود ميان متقاضيان حفر چاه و شرکت‌هاى حفارى اقدام کرد که بر همين اساس به کمک سيستم کارت‌هاى هوشمند کنترل آب و برق مصرف شده در چاه‌ها بر اساس سند ملى مصرف آب، از هدر رفتن منابع آب زيرزمينى در چاه‌ها جلوگيرى شود.

مديريت بهره‌ورى آب وزارت جهاد کشاورزى نيز با تغيير رويکرد خود از تامين آب مورد نياز کشاورزان به سوى مديريت بهينه بهره‌ورى، فرهنگ‌سازى و ارائه دستورالعمل‌هاى موجود براى استفاده بهينه از آب موجود و دستيابى به نقطه حداکثر بهره‌ورى از منابع فعلى را در دستور کار قرار دارد.

در همين خصوص تشکل‌هاى بهره‌ورى مناسب ذخاير آب زيرزمينى در استان‌ها بر پايه نظامى قانونمند براى استفاده بهينه از آب تشکيل شده و از سويى، کارشناسان بخش تقاضا و مصرف نيز روى سند ملى الگوى کشت به فعاليت پرداختند تا از اين پس به کشاورزان با توجه به ميزان آب موجود براى کشاورزى، الگوى‌هاى کشت مناسب ارائه شود و اين مديريت به ذخاير آب زيرزمينى کشور به عنوان يک ماهيت ارزشمند و نه به عنوان ماده‌اى که فراوانى زيادى دارد، توجه مى‌کند.

مشاهدات سازمان نقشه‌بردارى درباره پديده فرونشست در دشت‌هاى کشور نيز از چند سال پيش آغاز شد که به دليل مشخص نبودن بودجه مورد نياز، بررسى مشاهدات فرونشست با روند مناسبى ادامه نيافت. با اين حال 150 ايستگاه ژئوديناميک سراسرى در کشور تاسيس شد که از داده‌هاى دريافت شده از اين ايستگاه‌ها براى بررسى‌ مسائل موجود در فرونشست نيز استفاده خواهد شد و در صورت تدوين و ارائه برنامه‌ها و راهکارهاى مقابله با فرونشست در دشت‌ها و نقاط بحرانى فرونشست، مى‌توان نسبت به درخواست بودجه براى بررسى بيشتر آن اقدام کرد.

براساس اندازه‌گيرى‌هاى کارشناسان سازمان نقشه‌بردارى کشور، اراضى وسيعى در جنوب غرب تهران در محدوده مناطق 17، 18 و 19 شهردارى در امتداد جاده کمربندى تهران و همچنين حدفاصل سه راه آذرى تا تقاطع بزرگراه آزادگان با آيت‌الله سعيدى(جاده قديم ساوه) با پديده فرونشست مواجه شده است.

از سويى سازمان حفاظت محيط‌زيست نيز چندى پيش از تکميل اطلاعات آلاينده‌هاى 36 دشت مربوط به 11 استان کشور خبر داد، به نحوى که نمونه‌بردارى از آلوده کننده‌هاى آب‌هاى زيرزمينى براى بررسى آلاينده شهرى و صنعتى با هدف پهنه‌بندى آلاينده‌هاى مختلف در دشت‌ها و مدل‌سازى آلاينده‌ها و پيشنهاد طرح‌هاى مناسب براى جلوگيرى از توسعه بيشتر اين آلاينده‌ها و در نهايت تدوين پيش‌نويس قانون جلوگيرى از آلودگى آب‌هاى زيرزمينى در دستور کار اين سازمان قرار دارد.

بررسى‌هاى سازمان زمين‌شناسى نيز حاکى از آن است در منطقه وسيعى از جنوب غرب تهران با مساحت حدود 416 کيلومتر مربع پديده فرونشست منطقه‌يى با الگوى V شکل و بيشينه نرخ نشست حدود 16 سانتى‌متر در سال شکل گرفته و فرونشست در آن همچنان ادامه دارد.

سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور به منظور بررسى جامع اين پديده، تعيين راه‌حل‌هاى اصلى ممانعت از گسترش آن و مشخص کردن راهبرد ادامه مطالعات دراز مدت با همکارى سازمان‌هاى مرتبط به ويژه وزارت نيرو، سازمان نقشه‌بردارى کشور و وزارت مسکن و شهرسازى، حجم قابل ملاحظه‌اى از آمار و اطلاعات مورد نياز را گردآورى کرده است.

در راستاى کنترل اين پديده و کاهش خسارت‌هاى احتمالى، لازم است در گام نخست هرچه سريعتر نسبت به کاهش بهره‌بردارى از آب زيرزمينى و اعمال مديريت صحيح منابع آب اقدام لازم انجام شود، در ضمن پايش شريان‌هاى حياتى از جمله خطوط انتقال سوخت، راه آهن، راه، خطوط انتقال نيرو در داخل و پيرامون محدوده فرونشست تا رسيدن به پايدارى اين ناحيه و توقف نشست کاملا ضرورى است.

فرونشست تهران با مساحت حدود64 /415 کيلومتر مربع در موقعيت جغرافيايى 35 درجه و 31 دقيقه و 21 ثانيه تا 35 درجه و 41 دقيقه و 36 ثانيه عرض شمالى و 50 درجه و 58 دقيقه و 41 ثانيه تا 51 درجه و 22 دقيقه و 33 ثانيه طول شرقى در جنوب غربى شهر تهران قرار دارد. محيط اين پهنه حدود 17/97 کيلومتر است.

با وجود اين که از سال 1347 تا 1382 به تعداد چاه‌ها به ميزان بسيار زيادى افزوده شده، ميزان تخليه کاهش يافته که اين مطلب نشانگر کاهش دبى چاه‌ها و قنات‌هاى منطقه به دليل کاهش سطح سفره آب زيرزمينى است.

براساس بررسى‌هاى صورت گرفته، ضخامت آبرفت در قسمت شمالى به بيش از 400 متر و در قسمت شمال‌غربى به حدود 300 متر و در بخش‌هايى از شمال، شرق، جنوب شرق و جنوب غرب دشت، به دليل بالا آمدگى سنگ کف ضخامت آبرفت به کمتر از 25 متر نيز مي‏رسد که نحوه گسترش و ضخامت رس در محدوده مطالعاتى رابطه معنى‌دارى با ميزان فرونشست نشان مى‌دهد.

به گزارش ايسنا، به زعم كارشناسان سازمان زمين‌شناسي، کاهش بهره‌بردارى از منابع آب زيرزمينى به ويژه در مناطقى که با افت زياد مواجه هستند، جلوگيرى از برداشت شن و ماسه در مناطق بالادست و در داخل محدوده فرونشست به علت اثر منفى اين برداشت‌ها ‌در تغذيه سفره آب زيرزمينى، تغيير الگوى کشت و استفاده از روش‌هاى نوين آبيارى مانند آبيارى تحت فشار، قطره‌ا‌ى و بارانى، کشت گلخانه‌ا‌ى، عدم کشت محصولات غير راهبردى و يا استفاده از آب‌هاى تصفيه شده پساب‌هاى شهرى براى آبيارى به منظور کاهش بهره بردارى از آب زيرزمينى و تغيير الگوى مصرف آب در بخش صنعت و استفاده از چرخه هاى بسته آب از راهکارهايى است که مى‌توان در اين زمينه به کار برد.

بنابر اعلام سازمان زمين‌شناسي، در صورت ادامه روند برداشت بيش از حد آب‌هاى زيرزمينى، فرونشست شهرستان شهريار استان تهران، با مساحت تقريبى 450 کيلومتر مربع، قطعى است. تحقيقات محققان سازمان زمين‌شناسى در بررسى پديده فرونشست جنوب غربى تهران با همکارى ساير مراکز علمى و اجرايى تا شناخت کامل ابعاد مختلف اين پديده و ارائه راهکارهاى مناسب به منظور ممانعت از گسترش آن همچنان ادامه خواهد داشت.

به‌طور کلى افت بيشتر سطح آب زيرزمينى و کسرى حجم مخزن آبخوان‌ها باعث متراکم‌تر شدن آبخوان و کاهش حجم مفيد فضاهاى خالى آبخوان شده، به‌گونه‌اى که در صورت مناسب شدن بارندگى نيز امکان تعادل بخشى در آبخوان ميسر نخواهد بود.

سازمان زمين‌شناسي و اکتشافات‌ معدنى کشور، تداوم بهره‌بردارى از چاه‌هاى غيرمجاز را مساوى با يک فاجعه ملى خوانده که تمام بخش‌هاى کشاورزى، صنعتى، شرب و خدمات کشور را مورد هدف قرار داده و مى‌تواند در درازمدت موجب ايجاد بحران گسترده‌اى شده و ذخاير سطحى و زيرزمينى آب کشور را با چالش جدى مواجه کند.

محمد جواد بلورچي، مدير امور زمين‌شناسي مهندسي، مخاطرات و زيست محيطي سازمان زمين‌شناسي در گفت‌و‌گو با ايسنا با هشدار نسبت به ‌تبعات تصويب ‌طرح اجازه برداشت از چاه‌هاي‌غيرمجاز از توقف برگزاري جلسات كارگروه ملي بررسي مخاطرات فرونشست زمين و حفاظت از آب‌هاي زيرزميني و عدم وجود برنامه‌اي براي پيگيري اين جلسات خبر داد و گفت: زماني برنامه اي مي تواند باشد كه براساس دانشي كه ايجاد شده عملكردي مشاهده شود كه متاسفانه عملكردي آغاز نشده است.

وي با اشاره به مخاطرات پديده «خشكسالي آب زمين شناختي» گفت: در اين حالت، سفره آب زيرزميني در اثر نبود آب و خشكسالي هاي مداوم كشاورزي و هواشناسي دچار سيكل تخريب شونده‌اي مي شود و به سمتي مي‌رود كه ديگر راه بازگشت ندارد. اكنون مدت‌هاست كه در خشكسالي آب زمين شناختي هستيم و اين نشان دهنده آن است كه تا چه اندازه بحران جدي است و بايد براي اين مساله اطلاع رساني لازم و دقيق صورت گيرد.

بلورچي، راه جلوگيري از رخداد اين پديده را كاهش برداشت آب هاي زيرزميني عنوان و تصريح كرد: اين در حالي است كه آب زيرزميني به شدت در حال آسيب ديدن است و اگر اقدامات فوري و اساسي صورت نگيرد، اولين و آخرين پيام آن چيزي است كه فرونشست به همراه دارد؛ يعني:« مرگ آبخوان».
[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 13:58 | | قالب بلاگفا
شنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۸۹
شركت اتومبيل سازي BMW هواپيما ميسازد

شركت اتومبيل سازي  BMW  هواپيما ميسازد

 

خنده بر لب میزنم تا کس نداند راز من.ور نه این دنیا که دیدیم خندیدن نداشت...علی بی غم 0632
سه شنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۰
چراغ عمر این کودک معصوم دزفولی رو به خاموشی است +عکس
این پسرک ۳ ساله که تقریباً نیمی از زندگی‌اش را در جدال با یک نوع سرطان بوده، اکنون با گذراندن یک دوره طولانی‌مدت شیمی‌درمانی و قرارگرفتن در سراشیبی زندگی نیازمند چند سی‌سی خون نادری است که به گفته پزشکان ممکن است در میان صدها هزار نفر، یک انسان دارای این نوع خون باشد.

از همکاران محترم سایبری و کاربران شبکه های اجتماعی مجدانه تقاضا داریم، با انتشار و اشتراک این خبر، این خانواده ی محترم دزفولی را جهت درمان کودک خود یاری نمایند.

” مهم : هم اکنون با پدر امیرعلی تماس حاصل شد و ایشان توضیحاتی دادند:

گروه خونی امیر علی B+ هست اما تمامی گروه های خونی میتوانند اهدای خون داشته باشند با این شرط که دارای پارامترهای اعلام شده( HLA ) باشند.

این آزمایش فقط در تهران انجام میشود و سازمان انتقال خون دزفول تنها می تواند نمونه  خون ها را به تهران منتقل کند.

که متاسفانه طی تماسی که با سازمان انتقال خون دزفول داشتیم، از انجام این مهم سر باز زدند .

آقای فضل علی پور شماره تماس بیمارستان شریعتی تهران را اعلام کردند.

۰۲۱-۸۴۹۰۲۶۶۹

۰۲۱-۸۸۲۲۰۰۴۳

تهران بیمارستان شریعتی/ جهت انجام آزمایشHLA

 

آقای فضل علیپور از توجه همه ی مردم تشکر کردند و گفتند امیرعلی تنها نیازمند خون است.”

 

جهت عضویت در بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی ایران به سایت زیر مراجعه فرمایید:

بانک اطلاعات اهدا کنندگان سلولهای بنیادی ایران

 

پس از عضویت این پیغام را مشاهده می فرمایید:

برای تکمیل پرونده شما نیاز به آزمایش HLA می باشد که جهت انجام آن باید به دفتر بانک به نشانی زیر مراجعه کنید. میتوانید در اولین فرصت ممکن و یا بعد از هماهنگی مراجعه کنید. انجام این آزمایش برای شما هزینه ای نخواهد داشد.

مزید امتنان خواهد بود اگر موضوع را به اطلاع سایرین نیز برسانید.

 

بانک اطلاعات اهدا کنندگان سلولهای بنیادی ایران

تهران تقاطع جلال آل احمد و کارگر شمالی بیمارستان شریعتی ساختمان مرکز تحقیقات خون (ساختمان اورژانس) طبقه سوم


امیرعلی این روزها در بیمارستان شفای اهواز بستری است و منتظر روزی است که پدرش با خبر خوش برگردد و او را به زندگی بازگرداند.
این پسرک ۳ ساله که تقریباً نیمی از زندگی‌اش را در جدال با یک نوع سرطان بوده، اکنون با گذراندن یک دوره طولانی‌مدت شیمی‌درمانی و قرارگرفتن در سراشیبی زندگی نیازمند چند سی‌سی خون نادری است که به گفته پزشکان ممکن است در میان صدها هزار نفر، یک انسان دارای این نوع خون باشد.
محمدرضا فضل‌علی‌پور، پدر این کودک که چند روزی است با یک کیف پر از مدارک پزشکی از دزفول به تهران آمده تا برای نجات پسرش خون مورد نظر را پیدا کند، با چشمانی گریان به خبرنگار شوک می‌گوید: وقتی پسرم یک سال و نیم داشت متوجه شدیم که لکه‌های سیاهرنگی روی پاهایش به وجود آمده است. هنگامی که به پزشک مراجعه کردیم، پس از کلی آزمایش گفتند پلاکت خونش پایین آمده و تعداد گلبول خون در بدنش پایین آمده و در نهایت مشخص شد که به سرطان خون از نوع ALM مبتلا شده است.
وی ادامه می‌دهد تا به حال کلی درمان روی پسرم انجام شده و شیمی‌درمانی هم کرده است، الان نزدیک به یک ماه است که پزشکش به ما گفته امیرعلی نیازمند چند سی‌سی از یک نوع خون است که فرد اهداکننده باید چند خصیصه داشته باشد.
- دارای HLA با ویژگی خونی
– A*02,*26
– B*51,BW4
– DRB1*13,*15
بوده و فاقد هرگونه بیماری از نوع قلبی، کبدی و غیره باشد و بین ۱۸ تا ۶۰ سال سن داشته باشد.
وی اضافه می‌کند: تا به حال خودم، همسرم و تقریباً ۲۰ نفر از اعضای خانواده آزمایش داده‌اند اما خون مناسب پیدا نشده است. پزشک پسرم گفته کسی در آلمان این نوع خود را دارد اما نزدیک به ۵۰ میلیون هزینه ارسال چنین خونی به ایران می‌شود.
این پدر که به زحمت اشک‌هایش را کنترل می‌کند می‌گوید: درد فرزندم، من و همسرم را پیر کرده است. تمام امیدمان این است که این خون برایش پیدا شود. کافی است فردی که می‌خواهد آزمایش بدهد به سازمان اهدای خون یا یک بیمارستان مراجعه کند که البته اگر دفترچه بیمه داشته باشد این کار هزینه‌ای هم ندارد.
امیرعلی این روزها در بیمارستان شفای اهواز بستری است و منتظر روزی است که پدرش با خبر خوش برگردد و او را به زندگی بازگرداند. این پدر ۴۰ ساله که لیسانسیه عمران و کارمند دانشگاه است برای یافتن خون مورد نظر همچنان شهرها را زیر پا می‌گذارد و به مراکز پزشکی مختلف سر می‌زند تا شاید نوع خون مورد نظر را پیدا کند و مادر ۳۰ ساله کودک، شب و روز در کنار بستر فرزند بیمارش می‌نشیند و با زبان کودکانه‌ای او را سرگرم می‌کند. گاهی پسرک با بازوان ناتوانش خم می‌شود تا مادر را در آغوش بگیرد و از نوازشهای مادرانه سیراب شود.
این مادر می‌گوید: اگر یک انسان نیکوکار با خون مورد نظر پیدا شود و بچه‌ام را به من برگرداند حاضرم به پاس این خدمت انسانی سال‌ها خدمت در خانه‌اش را برعهده بگیرم.
آیا نجات‌دهنده از راه خواهد رسید؟

تحلیل شــوک

دکتر حسینپور فیض:
این بیماری شایع ترین نوع سرطان کودکان است

بیماری ALM جزو بیماری خطیر دوره کودکی و شیر خوارگی است و در کودکان این بیماری ۸۵ درصد سرطان خون را تشکیل می‌دهد و ۱۰ الی ۱۵ درصد مربوط به سرطان خون حاد ALM (بیماری سرطان خون حاد) است.
علائم بیماری
دکتر عباسعلی حسین‌پورفیض، متخصص سرطان خون، با بیان این مطلب افزود: این بیماری در هر سنی از کودکان دیده می‌شود ولی در محدوده سنی ۲ الی ۴ سالگی بیشتر شایع است. علائم بیماری عبارتند از: رنگ پریدگی، کم خونی، خونریزی،
تب و عفونت.
اگر کودکی هنگام معاینه دارای کبد، طحال و غدد لنفاوی بزرگ باشد پزشک هنگام معاینه متوجه این علائم شده و علت آن بیشتر مربوط ALM است. از علائم دیگر بی‌اشتهایی، کاهش وزن، بی‌حالی، درد استخوان و درد مفصل است.
تشخیص بیماری
این متخصص سرطان خون در رابطه با چگونگی تشخیص این بیماری گفت: این نوع بیماری با آزمایش خون یا بر حسب صلاحدید آزمایش مغز استخوان مشخص می‌شود.
درمان بیماری
برای درمان این بیماری به گفته دکترحسین پورفیض، تست تزریق خون، تزریق پلاکت، دادن آنتی‌بیوتیک و در صورت عدم بهبود، بیمار شیمی درمانی می‌شود. برخی مواقع معمولاً در ALM، پیوند مغز استخوان و سلول‌های بنیادی صورت می‌گیرد که برای این نوع پیوندها از HLA تایپینگ استفاده می‌شود.
چگونگی کمک به بهبود بیمار توسط نزدیکان
دکتر عباسعلی حسینی‌پورفیض، افزود: برای مقدمات پیوند مغز استخوان و سلول‌های بنیادی بایستی در درجه اول از خواهر و برادر، در درجه دوم والدین، درجه سه، خویشاوندان و در صورت عدم وجود هر یک از این افراد، از بانک مغز استخوان یا از بانک خون بندناف باید کمک گرفته شود.
وی افزود: اگر کودک مبتلا از نظر گروه خونی با نزدیکانش سازگار باشد خوب است ولی کافی نیست و بایستی آنتی‌ژن‌های سطحی (HLA) سازگار باشد.
عوامل شایع ابتلا
این متخصص سرطان خون افزود: امروز تشعشعات رادیواکتیو، مواد و سموم شیمیایی صنعتی وارد شده به محیط، غذاهای فاسد، سموم درختان از عوامل شایع این نوع سرطان خون حاد است. ضمن اینکه این نوع بیماری در جنین ایجاد نمی‌شود ولی برخی از تومورها مثل ژرم سل در دوران بارداری مادر روی جنین تأثیر می‌گذارد که البته جزو سرطان‌ها نیست.
وی تأکید کرد: مادران در دوران بارداری، بهداشت، سلامتی و تغذیه مناسب خود را رعایت‌کنند تا مشکلی برای جنین پیش نیاید.
دکتر عباسعلی حسین‌پورفیض تصریح کرد: خانواده‌هایی که کودکان سرطانی دارند می‌توانند مشخصات HLA را در سایت‌های مربوط بگذارند تا سازمان‌ها در کشورهای دیگر به این افراد کمک کنند. بیشتر افراد پیوند استخوان در صورت پیوند مناسب مغز استخوان عمر طبیعی خود را طی می‌کنند.

چراغ عمر این کودک رو به خاموشی است
آیا نجات دهندهای هست؟B+
CC 6خون جان این کودک را نجات میدهد
گروه شوک: کودک ۳ ساله‌ای که چراغ عمرش رو به خاموشی است، برای نجات از مرگ فقط به ۶ سی سی خود از نوع کمیابی نیاز دارد که از میان ۷۵ میلیون نفر ایرانی، ممکن است در رگ‌های گروه معدودی از مردم جریان داشته باشد. در حال حاضر پزشکان معالج این پسربچه را که در شرایط بحرانی قرار دارد تحت مراقبت‌های پزشکی قرار داده‌اند و چشم به انتظار نشستهاند تا نجات‌دهنده‌ای از راه برسد و فقط ۶ سی سی از خون خود را اهدا کند تا پس از آمیختن به دارویی خاص به بدن این کودک تزریق کنند و او را از آستانه مرگ بازگردانند. امیرعلی (کودک بیمار ۳ ساله) در بیمارستان شفای اهواز بستری است، کارکنان این بیمارستان، پزشکان و مددکاران و همه اعضای کادر پزشکی لحظات پر اضطرابی را می‌گذرانند و در انتظار پیدا شدن فردی هستند که دارای این خون کمیاب و نادر باشد. به گزارش خبرنگاران شوک؛ متخصصان پزشکی بیمارستان با تمامی بیمارستان‌ها و مراکز خون در سراسر کشور تماس گرفته‌اند تا خون مورد نظر را پیدا کنند اما موفق به یافتن آن نشده‌اند و حتی تصمیم گرفته‌اند با مراکز خون کشورهای مختلف در تماس باشند.
منبع:
دزدخت

[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 9:7 | | قالب بلاگفا
دوشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۰
اظهارات جالب شوالیه مایکروسافت/ کودکان دومین ثروتمند دنیا در حسرت آی-پاد!
"بیل گیتس" بنیانگذار شرکت بزرگ مایکروسافت در میان دیوارهای شیشه ای ساختمان 500 میلیون دلاری، فناورانه و دوستدار محیط زیست بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس در سیاتل به سوالات دیلی میل درباره زندگی خصوصی و حرفه ای اش پاسخهای جالب و خواندنی داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، گیتس می گوید این ساختمان منحصر به فرد و پاک زاییده تخیلات همسرش ملیندا بوده و وی تنها چکهای مربوط به آن را امضا کرده است.

به نظر می آید گیتس، فردی که موفق به بنای شرکتی چند میلیارد دلاری شده است، رفتارهای بسیار خام و ضمختی از خود نشان می دهد و آشنایی چندانی با ظرافتهای زندگی اجتماعی ندارد. صدای او بسیار بلند است، در هنگام صحبت کردن حرکت نمی کند و حین پاسخ دادن به سئوالات خبرنگار به آرامی و در حالی که دستهایش را به یکدیگر قفل کرده است، صندلی خود را تاب داده و با یک خودکار بازی می کند.

بیل گیتس تا سن 55 سالگی بارها و بارها بر روی جلد مجله فوربس خودنمایی کرده است. وی به عنوان بنیانگذار شرکت مایکروسافت به همراه پل آلن در سال 1975 اولین سنگ بناهای شرکتی نرم افزاری با ارزشی غیر قابل تصور را بر روی هم چیدند، ارزشی که در بیشترین حالت به 400 میلیارد دلار رسیده است.

گیتس دوستان مشهور زیادی در سرتاسر جهان دارد و در سال 2005 وی توسط ملکه انگلستان عنوان افتخاری شوالیه را دریافت کرد. وی اکنون رسما دومین مرد ثروتمند جهان به شمار می رود و با اهدای 28 میلیارد دلار به خیریه، اکنون دارایی وی به 56 میلیارد دلار رسیده است.

با این همه گیتس معتقد است پول زیاد نمی تواند برای سه فرزند 15، 12 و 9 ساله اش چندان مفید باشد. وی باور دارد این سه تنها بخشی جزئی از ثروت وی را دریافت خواهند کرد و باید راه زندگی خودشان را به تنهایی بیابند.

گیتس جوان در دفتر مایکروسافت

گیتس می گوید تا سن 20 سالگی حتی یک روز هم به مرخصی نرفته است. وی در مورد کار بسیار متعصب بوده است که البته اکنون کمی از میزان آن کاسته شده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا در برابر درخواستهای مکرر فرزندانش برای داشتن یک آی-پد، آی-فن و یا آی-پاد تسلیم شده است یا نه؟ با چهره ای جدی می گوید آنها جایگزین تحت ویندوز این ابزارها را دارند. آنها دستگاه پخش موسیقی Zune را در اختیار دارند که دستگاه قابل حمل و تحت ویندوز بسیار خوبی است، به گفته گیتس فرزندانش بچه های محروم از فناوری نیستند.

گیتس درباره اینکه آیا جایگاه مایکروسافت در قلبش توسط بنیاد خیره اش جایگزین شده است یا نه می گوید: تمامی روزهای باقی مانده از زندگی من به این بنیاد خیریه اختصاص یافته است. گیتس در سال 2008 از کار در شرکت مایکروسافت بازنشسته شد و بسیاری باور دارند خروج وی از این شرکت به نوعی منجر به رکود فعالیتهای مایکروسافت شده است. او می گوید هرگز دوباره به مایکروسافت باز نمی گردد و آن را مشغولیتی نیمه وقت می داند.

اکنون دارایی بنیاد خیریه گیتس 37.1 میلیارد دلار است که گیتس می خواهد تمامی آن را در راه خیریه صرف کند. بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس کار خود را از سال 1994 و در پی رویداد ناگوار مرگ مادرش که گیتس را وادار به تفکر درباره فرارسیدن مرگ خود کرد، آغاز کرده است. وی تصمیم گرفت برای بیماری هایی که کشورهای فقیر را مورد هجوم قرار می دهند، واکسن تولید کند، ساده ترین راه برای کمک به افراد فقیر.

چهره خندان بیل گیتس در زمان بازداشت به جرم رانندگی بدون گواهینامه

گیتس در پاسخ به این سوال که چرا درمان سرطان را جایگزین تولید واکسن نکرده است می گوید: شعار بنیاد ما این است: جان همه انسانها به یک اندازه ارزشمندند. زمانی که در سه سالگی از ابتلا به مالاریا جان خود را از دست بدهی، با اینکه در 70 سالگی در اثر حمله قلبی یا سرطان بمیری تفاوت زیادی وجود دارد. همچنین جهان برای درمان سرطان بودجه زیادی را اختصاص داده است از این رو ثروت یا فقر نمی تواند بر روی درمان شدن بیماران سرطانی چندان تاثیر گذار باشد.

وی طی جدیدترین تلاشهای خود برای جمع آوری هزینه در انگلستان برای تولید واکسن به کمک دیوید کمرون نخست وزیر این کشور در حدود 3.7 میلیارد دلار کمک نقدی جمع آوری کرده است که می تواند هزینه واکسیناسیون 243 میلیون انسان را در برابر بیماری هایی مانند ذات الریه و سرخک در فقیرترین کشورهای جهان تامین کند. کمرون و گیتس امیدوارند این پول بتواند طی چهار سال آینده جان چهار میلیون انسان را از مرگ نجات دهد.

وی با شنیدن این سوال که آیا تمامی کمکهای خارجی واقعا به دست افراد نیازمند می رسد یا نه کمی ناراحت شد به ویژه با شنیدن نام رابرت موگابه در زیمبابوه. وی می گوید هیچ کس از طریق دولت موگابه به زیمبابوه کمکی نمی کند. موسسه های خیریه ای مانند برنامه جهانی غذا به پایگاه های اصلی می روند. گیتس می گوید زمانی که واکسنی خریداری می شود، درباره آن دقت بسیار زیادی به عمل می آید، تخفیفهای ویژه گرفته می شود، تعداد کودکانی که واکسنها را دریافت می کنند تحت کنترل است و افرادی مانند موگابه نمی توانند واکسنها را انبار کنند.

به گفته گیتس کشورهایی که کمکهای نقدی دریافت می کنند درجه بندی می شند، برای مثال کره طی یک نسل از یک کشور گیرنده کمک به یک کشور کمک کننده تبدیل شد، چین نیز بخشی از دریافتهای خود را متوقف کرده و اکنون یک کشور خنثی است اما هندوستان با وجود میلیونرهایی که دارد همچنان برای کنترل میزان مرگ و میر در میان کودکان به کمک نیاز دارد.

بیل و ملیندا گیتس بنیانگذاران بنیاد خیریه گیتس

وی می گوید افرادی که در این کشورها با وی ملاقات کرده اند، با وجود شهرت بالایی که در کشورهای غربی دارد، او را نمی شناسند. در واقع گیتس در کشورهای فقیر هیچکس نیست. وی می گوید: آنها من را نمی شناسند زیرا ارتباطی به جهان آنها ندارم. زمانی به همراه یک وزیر به جایی رفتم و فردی از وزیر پرسید که این مرد کیست؟ و وزیر در پاسخ گفت این یک سفید پوست است که همراهم به اینجا آورده ام. به گفته گیتس زمانی که برای خوردن غذا و حفظ سلامتی خود در تقلا و کشمکش باشی، شاید درباره افرادی مانند "مایکل جوردن" یا " محمد علی کلی" چیزهایی به گوشت بخورد اما قطعا بیل گیتس را نمی شناسی.

گیتس یک کتاب خوان حریص است. وی در خانه شگفت انگیز، فناورانه و مشهورش در واشنگتن کتابخانه ای مملو از کتابهای مختلف دارد. با این حال بر روی شکل قدیمی کتابها تعصب خاصی ندارد و معتقد است ابزارهای الکترونیکی کتاب خوان نیز چندان بد نیستند. وی معتقد است به زودی کتاب خوانی دیجیتال بر کتابهای قدیمی چیره خواهند شد زیرا سبک ترند و اشتراک گذاری مطالب آنها بسیار هیجان انگیز است.

یکی از افتخارات وی در کتابخانه اش Codex Leicester است، دفترچه یادداشت لئوناردو داوینچی است که در سال 1994 به قیمت 30.8 میلیون دلار خریداری کرده است. گیتس می گوید فرد بسیار خوش شانسی است که این دفترچه را دارد زیرا همواره مبهوت توانایی های داوینچی در ارائه علم به سبکی جدید بوده است. وی همچنین اسنادی از آیزاک نیوتن و آبراهام لینکلن را نیز در اختیار دارد.

گیتس درباره تکنولوژی همچنان کنجکاو بوده و معتقد است رخداد بزرگ بعدی در فناوری جهان فناوری تشخیص صدا و مکالمات است. وی در توئیتر و فیس بوک عضو است، اما با فیس بوک مشکل کوچکی دارد، تعداد درخواستهای دوستی با وی در صفحه اش از کنترل خارج شده است. بنیانگذار جوان فیس بوک، مارک زاکربرگ نیز از دوستان نزدیک گیتس است،  زاکربرگ نیز بخش بزرگی از ثروت خود را اهدا کرده است و از این رو گیتس وی را شایسته احترام می داند زیرا از سنی بسیار کمتر از وی آغاز به انجام کارهای خیر کرده است.

گیتس در برابر واژه میراث عکس العمل تندی از خود نشان داد، به اعتقاد وی ارث و میراث امری احمقانه است. وی می گوید اگر مردم دریابند که تعداد مرگ کودکان از سالانه 9 میلیون به چهار میلیون رسیده است، کار بزرگی انجام شده است. گیتس می گوید: "کار جدیدم را بیشتر از کار سابقم دوست دارم. با انسانهای باهوش زیادی کار کرده ام، برخی کارها درست پیش رفته اند و برخی نه، اما زمانی که در نهایت دریابم که آنچه انجام داده ام به انسانها قدرت می دهد، این یعنی اتفاق بسیار خوبی رخ داده است.

"من واکسن مالاریا را می خواهم، زمانی که به یکی از آن برسم، باید پول کافی برای عرضه آن به همه انسانها را به دست  بیاورم، البته تاثیر چنین کشفی به اندازه ای بزرگ خواهد بود که راهی برای تهیه پول پیدا خواهم کرد. درک علم و گسترش مرزهای آن چیزی است که من را بی نهایت خشنود می سازد. آنچه اکنون به آن مشغول هستم فراگیری ریاضیات و ریسک پذیری است. نیمه اول زندگی من آماده سازی خوبی برای نیمه دوم آن بوده است."

اظهارات جالب شوالیه مایکروسافت/ کودکان دومین ثروتمند دنیا در حسرت آی-پاد!
"بیل گیتس" بنیانگذار شرکت بزرگ مایکروسافت در میان دیوارهای شیشه ای ساختمان 500 میلیون دلاری، فناورانه و دوستدار محیط زیست بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس در سیاتل به سوالات دیلی میل درباره زندگی خصوصی و حرفه ای اش پاسخهای جالب و خواندنی داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، گیتس می گوید این ساختمان منحصر به فرد و پاک زاییده تخیلات همسرش ملیندا بوده و وی تنها چکهای مربوط به آن را امضا کرده است.

به نظر می آید گیتس، فردی که موفق به بنای شرکتی چند میلیارد دلاری شده است، رفتارهای بسیار خام و ضمختی از خود نشان می دهد و آشنایی چندانی با ظرافتهای زندگی اجتماعی ندارد. صدای او بسیار بلند است، در هنگام صحبت کردن حرکت نمی کند و حین پاسخ دادن به سئوالات خبرنگار به آرامی و در حالی که دستهایش را به یکدیگر قفل کرده است، صندلی خود را تاب داده و با یک خودکار بازی می کند.

بیل گیتس تا سن 55 سالگی بارها و بارها بر روی جلد مجله فوربس خودنمایی کرده است. وی به عنوان بنیانگذار شرکت مایکروسافت به همراه پل آلن در سال 1975 اولین سنگ بناهای شرکتی نرم افزاری با ارزشی غیر قابل تصور را بر روی هم چیدند، ارزشی که در بیشترین حالت به 400 میلیارد دلار رسیده است.

گیتس دوستان مشهور زیادی در سرتاسر جهان دارد و در سال 2005 وی توسط ملکه انگلستان عنوان افتخاری شوالیه را دریافت کرد. وی اکنون رسما دومین مرد ثروتمند جهان به شمار می رود و با اهدای 28 میلیارد دلار به خیریه، اکنون دارایی وی به 56 میلیارد دلار رسیده است.

با این همه گیتس معتقد است پول زیاد نمی تواند برای سه فرزند 15، 12 و 9 ساله اش چندان مفید باشد. وی باور دارد این سه تنها بخشی جزئی از ثروت وی را دریافت خواهند کرد و باید راه زندگی خودشان را به تنهایی بیابند.

گیتس جوان در دفتر مایکروسافت

گیتس می گوید تا سن 20 سالگی حتی یک روز هم به مرخصی نرفته است. وی در مورد کار بسیار متعصب بوده است که البته اکنون کمی از میزان آن کاسته شده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا در برابر درخواستهای مکرر فرزندانش برای داشتن یک آی-پد، آی-فن و یا آی-پاد تسلیم شده است یا نه؟ با چهره ای جدی می گوید آنها جایگزین تحت ویندوز این ابزارها را دارند. آنها دستگاه پخش موسیقی Zune را در اختیار دارند که دستگاه قابل حمل و تحت ویندوز بسیار خوبی است، به گفته گیتس فرزندانش بچه های محروم از فناوری نیستند.

گیتس درباره اینکه آیا جایگاه مایکروسافت در قلبش توسط بنیاد خیره اش جایگزین شده است یا نه می گوید: تمامی روزهای باقی مانده از زندگی من به این بنیاد خیریه اختصاص یافته است. گیتس در سال 2008 از کار در شرکت مایکروسافت بازنشسته شد و بسیاری باور دارند خروج وی از این شرکت به نوعی منجر به رکود فعالیتهای مایکروسافت شده است. او می گوید هرگز دوباره به مایکروسافت باز نمی گردد و آن را مشغولیتی نیمه وقت می داند.

اکنون دارایی بنیاد خیریه گیتس 37.1 میلیارد دلار است که گیتس می خواهد تمامی آن را در راه خیریه صرف کند. بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس کار خود را از سال 1994 و در پی رویداد ناگوار مرگ مادرش که گیتس را وادار به تفکر درباره فرارسیدن مرگ خود کرد، آغاز کرده است. وی تصمیم گرفت برای بیماری هایی که کشورهای فقیر را مورد هجوم قرار می دهند، واکسن تولید کند، ساده ترین راه برای کمک به افراد فقیر.

چهره خندان بیل گیتس در زمان بازداشت به جرم رانندگی بدون گواهینامه

گیتس در پاسخ به این سوال که چرا درمان سرطان را جایگزین تولید واکسن نکرده است می گوید: شعار بنیاد ما این است: جان همه انسانها به یک اندازه ارزشمندند. زمانی که در سه سالگی از ابتلا به مالاریا جان خود را از دست بدهی، با اینکه در 70 سالگی در اثر حمله قلبی یا سرطان بمیری تفاوت زیادی وجود دارد. همچنین جهان برای درمان سرطان بودجه زیادی را اختصاص داده است از این رو ثروت یا فقر نمی تواند بر روی درمان شدن بیماران سرطانی چندان تاثیر گذار باشد.

وی طی جدیدترین تلاشهای خود برای جمع آوری هزینه در انگلستان برای تولید واکسن به کمک دیوید کمرون نخست وزیر این کشور در حدود 3.7 میلیارد دلار کمک نقدی جمع آوری کرده است که می تواند هزینه واکسیناسیون 243 میلیون انسان را در برابر بیماری هایی مانند ذات الریه و سرخک در فقیرترین کشورهای جهان تامین کند. کمرون و گیتس امیدوارند این پول بتواند طی چهار سال آینده جان چهار میلیون انسان را از مرگ نجات دهد.

وی با شنیدن این سوال که آیا تمامی کمکهای خارجی واقعا به دست افراد نیازمند می رسد یا نه کمی ناراحت شد به ویژه با شنیدن نام رابرت موگابه در زیمبابوه. وی می گوید هیچ کس از طریق دولت موگابه به زیمبابوه کمکی نمی کند. موسسه های خیریه ای مانند برنامه جهانی غذا به پایگاه های اصلی می روند. گیتس می گوید زمانی که واکسنی خریداری می شود، درباره آن دقت بسیار زیادی به عمل می آید، تخفیفهای ویژه گرفته می شود، تعداد کودکانی که واکسنها را دریافت می کنند تحت کنترل است و افرادی مانند موگابه نمی توانند واکسنها را انبار کنند.

به گفته گیتس کشورهایی که کمکهای نقدی دریافت می کنند درجه بندی می شند، برای مثال کره طی یک نسل از یک کشور گیرنده کمک به یک کشور کمک کننده تبدیل شد، چین نیز بخشی از دریافتهای خود را متوقف کرده و اکنون یک کشور خنثی است اما هندوستان با وجود میلیونرهایی که دارد همچنان برای کنترل میزان مرگ و میر در میان کودکان به کمک نیاز دارد.

بیل و ملیندا گیتس بنیانگذاران بنیاد خیریه گیتس

وی می گوید افرادی که در این کشورها با وی ملاقات کرده اند، با وجود شهرت بالایی که در کشورهای غربی دارد، او را نمی شناسند. در واقع گیتس در کشورهای فقیر هیچکس نیست. وی می گوید: آنها من را نمی شناسند زیرا ارتباطی به جهان آنها ندارم. زمانی به همراه یک وزیر به جایی رفتم و فردی از وزیر پرسید که این مرد کیست؟ و وزیر در پاسخ گفت این یک سفید پوست است که همراهم به اینجا آورده ام. به گفته گیتس زمانی که برای خوردن غذا و حفظ سلامتی خود در تقلا و کشمکش باشی، شاید درباره افرادی مانند "مایکل جوردن" یا " محمد علی کلی" چیزهایی به گوشت بخورد اما قطعا بیل گیتس را نمی شناسی.

گیتس یک کتاب خوان حریص است. وی در خانه شگفت انگیز، فناورانه و مشهورش در واشنگتن کتابخانه ای مملو از کتابهای مختلف دارد. با این حال بر روی شکل قدیمی کتابها تعصب خاصی ندارد و معتقد است ابزارهای الکترونیکی کتاب خوان نیز چندان بد نیستند. وی معتقد است به زودی کتاب خوانی دیجیتال بر کتابهای قدیمی چیره خواهند شد زیرا سبک ترند و اشتراک گذاری مطالب آنها بسیار هیجان انگیز است.

یکی از افتخارات وی در کتابخانه اش Codex Leicester است، دفترچه یادداشت لئوناردو داوینچی است که در سال 1994 به قیمت 30.8 میلیون دلار خریداری کرده است. گیتس می گوید فرد بسیار خوش شانسی است که این دفترچه را دارد زیرا همواره مبهوت توانایی های داوینچی در ارائه علم به سبکی جدید بوده است. وی همچنین اسنادی از آیزاک نیوتن و آبراهام لینکلن را نیز در اختیار دارد.

گیتس درباره تکنولوژی همچنان کنجکاو بوده و معتقد است رخداد بزرگ بعدی در فناوری جهان فناوری تشخیص صدا و مکالمات است. وی در توئیتر و فیس بوک عضو است، اما با فیس بوک مشکل کوچکی دارد، تعداد درخواستهای دوستی با وی در صفحه اش از کنترل خارج شده است. بنیانگذار جوان فیس بوک، مارک زاکربرگ نیز از دوستان نزدیک گیتس است،  زاکربرگ نیز بخش بزرگی از ثروت خود را اهدا کرده است و از این رو گیتس وی را شایسته احترام می داند زیرا از سنی بسیار کمتر از وی آغاز به انجام کارهای خیر کرده است.

گیتس در برابر واژه میراث عکس العمل تندی از خود نشان داد، به اعتقاد وی ارث و میراث امری احمقانه است. وی می گوید اگر مردم دریابند که تعداد مرگ کودکان از سالانه 9 میلیون به چهار میلیون رسیده است، کار بزرگی انجام شده است. گیتس می گوید: "کار جدیدم را بیشتر از کار سابقم دوست دارم. با انسانهای باهوش زیادی کار کرده ام، برخی کارها درست پیش رفته اند و برخی نه، اما زمانی که در نهایت دریابم که آنچه انجام داده ام به انسانها قدرت می دهد، این یعنی اتفاق بسیار خوبی رخ داده است.

"من واکسن مالاریا را می خواهم، زمانی که به یکی از آن برسم، باید پول کافی برای عرضه آن به همه انسانها را به دست  بیاورم، البته تاثیر چنین کشفی به اندازه ای بزرگ خواهد بود که راهی برای تهیه پول پیدا خواهم کرد. درک علم و گسترش مرزهای آن چیزی است که من را بی نهایت خشنود می سازد. آنچه اکنون به آن مشغول هستم فراگیری ریاضیات و ریسک پذیری است. نیمه اول زندگی من آماده سازی خوبی برای نیمه دوم آن بوده است."

اظهارات جالب شوالیه مایکروسافت/ کودکان دومین ثروتمند دنیا در حسرت آی-پاد!

 

"بیل گیتس" بنیانگذار شرکت بزرگ مایکروسافت در میان دیوارهای شیشه ای ساختمان 500 میلیون دلاری، فناورانه و دوستدار محیط زیست بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس در سیاتل به سوالات دیلی میل درباره زندگی خصوصی و حرفه ای اش پاسخهای جالب و خواندنی داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، گیتس می گوید این ساختمان منحصر به فرد و پاک زاییده تخیلات همسرش ملیندا بوده و وی تنها چکهای مربوط به آن را امضا کرده است.

به نظر می آید گیتس، فردی که موفق به بنای شرکتی چند میلیارد دلاری شده است، رفتارهای بسیار خام و ضمختی از خود نشان می دهد و آشنایی چندانی با ظرافتهای زندگی اجتماعی ندارد. صدای او بسیار بلند است، در هنگام صحبت کردن حرکت نمی کند و حین پاسخ دادن به سئوالات خبرنگار به آرامی و در حالی که دستهایش را به یکدیگر قفل کرده است، صندلی خود را تاب داده و با یک خودکار بازی می کند.

بیل گیتس تا سن 55 سالگی بارها و بارها بر روی جلد مجله فوربس خودنمایی کرده است. وی به عنوان بنیانگذار شرکت مایکروسافت به همراه پل آلن در سال 1975 اولین سنگ بناهای شرکتی نرم افزاری با ارزشی غیر قابل تصور را بر روی هم چیدند، ارزشی که در بیشترین حالت به 400 میلیارد دلار رسیده است.

گیتس دوستان مشهور زیادی در سرتاسر جهان دارد و در سال 2005 وی توسط ملکه انگلستان عنوان افتخاری شوالیه را دریافت کرد. وی اکنون رسما دومین مرد ثروتمند جهان به شمار می رود و با اهدای 28 میلیارد دلار به خیریه، اکنون دارایی وی به 56 میلیارد دلار رسیده است.

با این همه گیتس معتقد است پول زیاد نمی تواند برای سه فرزند 15، 12 و 9 ساله اش چندان مفید باشد. وی باور دارد این سه تنها بخشی جزئی از ثروت وی را دریافت خواهند کرد و باید راه زندگی خودشان را به تنهایی بیابند.

گیتس جوان در دفتر مایکروسافتگیتس می گوید تا سن 20 سالگی حتی یک روز هم به مرخصی نرفته است. وی در مورد کار بسیار متعصب بوده است که البته اکنون کمی از میزان آن کاسته شده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا در برابر درخواستهای مکرر فرزندانش برای داشتن یک آی-پد، آی-فن و یا آی-پاد تسلیم شده است یا نه؟ با چهره ای جدی می گوید آنها جایگزین تحت ویندوز این ابزارها را دارند. آنها دستگاه پخش موسیقی Zune را در اختیار دارند که دستگاه قابل حمل و تحت ویندوز بسیار خوبی است، به گفته گیتس فرزندانش بچه های محروم از فناوری نیستند.

گیتس درباره اینکه آیا جایگاه مایکروسافت در قلبش توسط بنیاد خیره اش جایگزین شده است یا نه می گوید: تمامی روزهای باقی مانده از زندگی من به این بنیاد خیریه اختصاص یافته است. گیتس در سال 2008 از کار در شرکت مایکروسافت بازنشسته شد و بسیاری باور دارند خروج وی از این شرکت به نوعی منجر به رکود فعالیتهای مایکروسافت شده است. او می گوید هرگز دوباره به مایکروسافت باز نمی گردد و آن را مشغولیتی نیمه وقت می داند.

اکنون دارایی بنیاد خیریه گیتس 37.1 میلیارد دلار است که گیتس می خواهد تمامی آن را در راه خیریه صرف کند. بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس کار خود را از سال 1994 و در پی رویداد ناگوار مرگ مادرش که گیتس را وادار به تفکر درباره فرارسیدن مرگ خود کرد، آغاز کرده است. وی تصمیم گرفت برای بیماری هایی که کشورهای فقیر را مورد هجوم قرار می دهند، واکسن تولید کند، ساده ترین راه برای کمک به افراد فقیر.

چهره خندان بیل گیتس در زمان بازداشت به جرم رانندگی بدون گواهینامهگیتس در پاسخ به این سوال که چرا درمان سرطان را جایگزین تولید واکسن نکرده است می گوید: شعار بنیاد ما این است: جان همه انسانها به یک اندازه ارزشمندند. زمانی که در سه سالگی از ابتلا به مالاریا جان خود را از دست بدهی، با اینکه در 70 سالگی در اثر حمله قلبی یا سرطان بمیری تفاوت زیادی وجود دارد. همچنین جهان برای درمان سرطان بودجه زیادی را اختصاص داده است از این رو ثروت یا فقر نمی تواند بر روی درمان شدن بیماران سرطانی چندان تاثیر گذار باشد.

وی طی جدیدترین تلاشهای خود برای جمع آوری هزینه در انگلستان برای تولید واکسن به کمک دیوید کمرون نخست وزیر این کشور در حدود 3.7 میلیارد دلار کمک نقدی جمع آوری کرده است که می تواند هزینه واکسیناسیون 243 میلیون انسان را در برابر بیماری هایی مانند ذات الریه و سرخک در فقیرترین کشورهای جهان تامین کند. کمرون و گیتس امیدوارند این پول بتواند طی چهار سال آینده جان چهار میلیون انسان را از مرگ نجات دهد.

وی با شنیدن این سوال که آیا تمامی کمکهای خارجی واقعا به دست افراد نیازمند می رسد یا نه کمی ناراحت شد به ویژه با شنیدن نام رابرت موگابه در زیمبابوه. وی می گوید هیچ کس از طریق دولت موگابه به زیمبابوه کمکی نمی کند. موسسه های خیریه ای مانند برنامه جهانی غذا به پایگاه های اصلی می روند. گیتس می گوید زمانی که واکسنی خریداری می شود، درباره آن دقت بسیار زیادی به عمل می آید، تخفیفهای ویژه گرفته می شود، تعداد کودکانی که واکسنها را دریافت می کنند تحت کنترل است و افرادی مانند موگابه نمی توانند واکسنها را انبار کنند.

به گفته گیتس کشورهایی که کمکهای نقدی دریافت می کنند درجه بندی می شند، برای مثال کره طی یک نسل از یک کشور گیرنده کمک به یک کشور کمک کننده تبدیل شد، چین نیز بخشی از دریافتهای خود را متوقف کرده و اکنون یک کشور خنثی است اما هندوستان با وجود میلیونرهایی که دارد همچنان برای کنترل میزان مرگ و میر در میان کودکان به کمک نیاز دارد.

بیل و ملیندا گیتس بنیانگذاران بنیاد خیریه گیتسوی می گوید افرادی که در این کشورها با وی ملاقات کرده اند، با وجود شهرت بالایی که در کشورهای غربی دارد، او را نمی شناسند. در واقع گیتس در کشورهای فقیر هیچکس نیست. وی می گوید: آنها من را نمی شناسند زیرا ارتباطی به جهان آنها ندارم. زمانی به همراه یک وزیر به جایی رفتم و فردی از وزیر پرسید که این مرد کیست؟ و وزیر در پاسخ گفت این یک سفید پوست است که همراهم به اینجا آورده ام. به گفته گیتس زمانی که برای خوردن غذا و حفظ سلامتی خود در تقلا و کشمکش باشی، شاید درباره افرادی مانند "مایکل جوردن" یا " محمد علی کلی" چیزهایی به گوشت بخورد اما قطعا بیل گیتس را نمی شناسی.

گیتس یک کتاب خوان حریص است. وی در خانه شگفت انگیز، فناورانه و مشهورش در واشنگتن کتابخانه ای مملو از کتابهای مختلف دارد. با این حال بر روی شکل قدیمی کتابها تعصب خاصی ندارد و معتقد است ابزارهای الکترونیکی کتاب خوان نیز چندان بد نیستند. وی معتقد است به زودی کتاب خوانی دیجیتال بر کتابهای قدیمی چیره خواهند شد زیرا سبک ترند و اشتراک گذاری مطالب آنها بسیار هیجان انگیز است.

یکی از افتخارات وی در کتابخانه اش Codex Leicester است، دفترچه یادداشت لئوناردو داوینچی است که در سال 1994 به قیمت 30.8 میلیون دلار خریداری کرده است. گیتس می گوید فرد بسیار خوش شانسی است که این دفترچه را دارد زیرا همواره مبهوت توانایی های داوینچی در ارائه علم به سبکی جدید بوده است. وی همچنین اسنادی از آیزاک نیوتن و آبراهام لینکلن را نیز در اختیار دارد.

گیتس درباره تکنولوژی همچنان کنجکاو بوده و معتقد است رخداد بزرگ بعدی در فناوری جهان فناوری تشخیص صدا و مکالمات است. وی در توئیتر و فیس بوک عضو است، اما با فیس بوک مشکل کوچکی دارد، تعداد درخواستهای دوستی با وی در صفحه اش از کنترل خارج شده است. بنیانگذار جوان فیس بوک، مارک زاکربرگ نیز از دوستان نزدیک گیتس است، زاکربرگ نیز بخش بزرگی از ثروت خود را اهدا کرده است و از این رو گیتس وی را شایسته احترام می داند زیرا از سنی بسیار کمتر از وی آغاز به انجام کارهای خیر کرده است.

گیتس در برابر واژه میراث عکس العمل تندی از خود نشان داد، به اعتقاد وی ارث و میراث امری احمقانه است. وی می گوید اگر مردم دریابند که تعداد مرگ کودکان از سالانه 9 میلیون به چهار میلیون رسیده است، کار بزرگی انجام شده است. گیتس می گوید: "کار جدیدم را بیشتر از کار سابقم دوست دارم. با انسانهای باهوش زیادی کار کرده ام، برخی کارها درست پیش رفته اند و برخی نه، اما زمانی که در نهایت دریابم که آنچه انجام داده ام به انسانها قدرت می دهد، این یعنی اتفاق بسیار خوبی رخ داده است.

"من واکسن مالاریا را می خواهم، زمانی که به یکی از آن برسم، باید پول کافی برای عرضه آن به همه انسانها را به دست بیاورم، البته تاثیر چنین کشفی به اندازه ای بزرگ خواهد بود که راهی برای تهیه پول پیدا خواهم کرد. درک علم و گسترش مرزهای آن چیزی است که من را بی نهایت خشنود می سازد. آنچه اکنون به آن مشغول هستم فراگیری ریاضیات و ریسک پذیری است. نیمه اول زندگی من آماده سازی خوبی برای نیمه دوم آن بوده است."

 

 

 

 

 

 

 

 

[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 22:33 | | قالب بلاگفا
چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹

دختر 16 ساله مادرش را كشت

 

فارس: دختر 16 ساله در جريان درگيري لفظي با مادرش اين زن 65 ساله را به قتل رساند.

در ساعت 18:30 روز 26 دي مأموران كلانتري 106 نامجو از طريق مركز فوريت‌هاي پليسي 110 در جريان يك فقره فوت مشكوك در آدرس ميدان امام حسين - خيابان سلمان فارسي قرار گرفتند.

با حضور مأموران كلانتري در محل و تأييد خبر مراتب به بازپرس كشيك قتل دادسراي امور جنايي و پليس آگاهي تهران بزرگ اعلام شد.

با حضور شهرياري، بازپرس شعبه هفتم دادسراي امور جنايي، عوامل تشخيص هويت و تيم بررسي صحنه جرم اداره دهم ويژه قتل پليس آگاهي تهران بزرگ در محل تحقيقات درباره اين پرونده آغاز شد.

در بررسي‌هاي مقدماتي مشخص شد كه جسد متعلق به زن 65 ساله به هويت طاهره است كه يك رشته كمربند به دور گردن وي بسته شده است.

با آغاز تحقيقات در صحنه كشف جسد، دختر مقتوله در اظهارات اوليه خود به كارآگاهان گفت: من به پشت‌بام رفته بودم و زمانيكه برگشتم مادرم را در حاليكه خود را با كمربند خفه كرده بود مشاهده كردم كه بلافاصله موضوع را به پليس خبر دادم.

با وجود اظهارات دختر مقتوله، بازرسي صحنه جرم توسط كارآگاهان اداره دهم و جمع آوري دلايل و مستندات نشان از آن داشت كه امكان هرگونه خودكشي از سوي مقتوله وجود نداشته است.

بار ديگر تحقيقات فني از دختر مقتوله در دستور كار كارآگاهان قرار گرفت و در نهايت دختر مقتوله به نام مونا 16 ساله چاره‌اي جز بيان حقيقت نديده و لب به اعتراف گشود و به قتل مادرش اعتراف كرد.

مونا در اعترافات خود به كارآگاهان گفت: بعداز ظهر به حمام رفته بودم و زمانيكه بيرون آمدم مشاهده كردم دوستم با تلفن همراه من تماس گرفته و مادرم به گوشي من جواب داده و از او خواسته تا ديگر با من ارتباط نداشته باشد؛ اين موضوع مرا بسيار عصباني كرده بود و با او شروع به جرو بحث كردم كه ادامه آن منجر به درگيري ميان ما شد.

وي ادامه داد: زمانيكه از هم جدا شديم و مادرم نشست، كمربند شلوار پدرم را برداشته و دور گردن مادرم انداختم و از 2 طرف كشيدم كه در نهايت منجر به مرگ او شد.

سرهنگ عباسعلي محمديان، رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: برابر تحقيقات انجام شده مشخص شده كه متهم اين پرونده با تعدادي از افرادي ارتباط داشته كه اين موضوع باعث اعتراض والدين وي شده و اين اعتراضات زمينه درگيري طولاني مدت آنها با فرزندشان بوده است.

وي افزود: با توجه به اعتراف صريح متهم به قتل مادرش، با قرار بازداشت از سوي مقام قضايي در اختيار اداره دهم ويژه قتل پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفته است.

[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 12:58 | | قالب بلاگفا
شنبه هجدهم دی ۱۳۸۹
دکتر مریم میرزاخانی، استادیار جوان دانشگاه«پرینستون»، به عنوان یکی از 10 مغز برتر آمریکای شمالی معرفی شد و به او لقب سد شکن دادند. مریم میرزاخانی در سال های ۷۳ و ۷۴ ( سال سوم و چهارم دبیرستان) از مدرسه‌ی فرزانگان تهران موفق به کسب مدال طلای المپیاد ریاضی کشوری شد و بعد از آن در سال ۱۹۹۴ در المپیاد جهانی ریاضی هنگ کنگ با ۴۱ امتیاز از ۴۲ امتیاز مدال طلای جهانی گرفت . سال بعد یعنی ۱۹۹۵ در المپیاد جهانی ریاضی کانادا با ۴۲ امتیاز از ۴۲، رتبه ی ۱ طلای جهانی را به دست آورد. مریم در دانشگاه شریف در رشته‌ی ریاضی ادامه تحصیل داد.میرزاخانی با دریافت بورسیه از طرف دانشگاه هاروارد به آنجا رفت و تحصیلاتش را در آنجا ادامه داد. مریم میرزاخانی که تحصیلات کارشناسی‌ارشد و دکتری را در دانشگاه هاروارد پشت سرگذاشت، به همراه 9 محقق برجسته دیگر چندی پیش در چهارمین نشست10 برلیان، نشریه Popular Science در آمریکا مورد تقدیر قرار گرفت. به نوشته USA TODAY ، این فهرست 10 نفره شامل محققان و نخبگان جوانی است که در حوزه‌های ابتکاری مشغول به فعالیت هستند و با این حال معمولا از چشم عموم پنهان مانده‌اند. این فهرست بر اساس پیشنهاد‌های ارائه شده از سوی سازمان‌های گوناگون، روسای دانشگاه‌ها و ناشران انتشارات علمی برگزیده شده‌اند. این محققان برجسته جوان در حوزه‌های گوناگونی از گرافیک رایانه‌یی تا ریاضیات و علوم رباتیک، افق‌های تازه‌ای در مرزهای جهان اطراف ما گشوده‌اند که مریم میرزاخانی ریاضیدان 33 ساله ایرانی یکی از آنهاست. میرزاخانی در سال 1999 میلادی موفق به پیدا کردن راه‌حلی برای یک مشکل ریاضی شد Persianv.com At site که بسیاری را به دام انداخته بود: محاسبه حجم‌های فضایی منحنی هندسی. ریاضیدانان مدت‌های طولانی است که به دنبال یافتن راه عملی برای محاسبه حجم رمزهای جایگزین فرم‌های هندسی هذلولی بوده‌اند و در این میان مریم میرزاخانی جوان در دانشگاه پرینستون نشان داد که با استفاده از ریاضیات شاید بتوان بهترین راه را به سوی دست یافتن به راه‌حلی روشن در اختیار داشت: محاسبه عمق حلقه‌های ترسیم شده بر روی سطوح هذلولی.میرزاخانی در تلاش است تا معمای ابعاد گوناگون فرم‌های غیر طبیعی هندسی را حل کند. در صورتی که جهان از قاعده هندسه هذلولی تبعیت کند، ابتکار وی به تعریف شکل و حجم دقیق جهان کمک خواهد کرد. در واقع مشکل این است که برخی از این اشکال هذلولی هم‌چون doughnuts و یا amoebas دارای ظاهری بسیار نافرم هستند که محاسبه حجم آنها را به معمایی جدی برای ریاضیدانان مبدل کرده است. اما میرزاخانی با یافتن راهی جدید در واقع دست به یک ابتکار عمل بزرگ زد و با ترسیم یک سری ازحلقه‌ها بر روی سطح این گونه اشکال پیچیده به محاسبه حجم آنها پرداخت. جیمز کارلسون از انستیتو ریاضیات کلی (Clay Mathematics Institute) می‌گوید: میرزاخانی در یافتن ارتباطات جدید، عالی است. وی می‌تواند به سرعت از یک مثال ساده به دلیل کاملی از یک نظریه ژرف و عمیق برسد. مریم میرزاخانی از دانش‌آموزان نخبه المپیادی کشور است که در سال 74 در المپیاد جهانی ریاضی علاوه بر دریافت مدال طلا با کسب بالاترین امتیاز به عنوان نفر اول جهان شناخته شده‌است. میرزاخانی دانش‌آموز نخبه ریاضی، تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته ریاضی در دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد و از جمله بازماندگان سانحه غم‌بار سقوط اتوبوس حامل نخبگان ریاضی دانشگاه صنعتی شریف به دره در اسفندماه 76 است.  در این حادثه اتوبوس حامل دانشجویان ریاضی شرکت‌کننده در بیست و دومین دوره مسابقات ریاضی دانشجویی که از اهواز راهی تهران بود به دره سقوط کرد و طی آن شش تن از دانشجوی نخبه ریاضی دانشگاه صنعتی شریف شامل آرمان بهرامیان، رضا صادقی - برنده دو مدال طلای المپیادجهانی - علیرضا سایه‌بان و علی حیدری، فرید کابلی، دکتر مجتبی مهرآبادی و مرتضی رضایی دانشجوی دانشگاه تهران که اغلب از برگزیدگان المپیادهای ملی و بین‌المللی ریاضی بودند در اوج بالندگی و شکوفایی علمی ناباورانه، جان باختند.

 

m-kh-10-(3).jpg

[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 14:58 | | قالب بلاگفا
یکشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۸۹
پسر حبیب به شایعات پیرامون حضور پدرش در ایران پاسخ داد؛
حبیب برای چه بازگشت؟ ...

http://dl.tehranhits.ir/shop%20new/habib---news.jpgمحمد محبیبان فرزند حبیب در نامه‌ای توضیحات مفصلی پیرامون حضور پدرش در ایران داده است. وی همچنین به سئوال‌ها و شایعاتی که اخیرا درباره سلامتی و خانواده حبیب به وجود آمده، پاسخ داده است. متن این نامه را ادامه مطالب بخوانید:


برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید...
[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 3:22 | | قالب بلاگفا
یکشنبه چهاردهم آذر ۱۳۸۹

مقابله اوباما و احمدي‌نژاد در یک بازي رایانه ای +عكس

     
آخرین نیوز: در بازي فرمانروايان ملت‌ها كاربران در نقش اوباما، بايد مشكلات آمريكا از جمله كشور ايران كه به عنوان يك تهديد هسته‌اي معرفي شده را حل كنند.
 
 
به گزارش فارس، در اين بازي كاربران بايد مسائل پيچيده‌اي را كه "باراك اوباما " رئيس‌جمهور آمريكا با آنها روبروست، حل‌وفصل كنند كه از جمله آنها مي‌توان به بحران مالي جهاني، كسري بودجه آمريكا، افغانستان (ويتنام جديد براي كشورهاي عضو ناتو)، ايران (به عنوان قدرت هسته‌اي بعدي) و پديده گرم شدن كره زمين اشاره كرد.

بازي فرمانروايان جهان كه از روي نسخه جديد 2.0 بازي ژئوپليتيكي "اورسيم " (Eversim) الگوبرداري شده، چالش‌هاي جديد جهان امروز را نيز مورد توجه قرار مي‌دهد كه عبارتند از «كنترل پناهندگان پس از بروز فاجعه، استعمار كشورها، خريد اسلحه از بازار سياه و دستيابي به منابع انرژي از نور خورشيد گرفته تا استخراج نفت از اعماق دريا».

چالش نهايي در اين بازي «مديريت كشور آمريكا برپايه يك نظام جهاني در حال تغيير و مخاطره‌آميز» است، شما مي‌توانيد اين بازي را به صورت انفرادي يا با دوستان (افراد 16 سال به بالا و از طريق اينترنت) اجرا كنيد و حتي تصميم بگيرد كه همبازي شما يا رؤساي شبيه‌سازي شده كشورها، دوست يا دشمن شما باشند.

اين بازي به گونه‌اي طراحي شده كه نه تنها مي‌توانيد نقش رئيس‌جمهور را براي خود انتخاب كنيد، ‌بلكه حتي تصورات شما عين خود وي باشد، شركت اورسيم براي واقعي‌تر جلوه دادن اين بازي به نحو هوشمندانه‌اي مدل سه بعدي از چهره رهبران سياسي مهم جهان را طراحي كرده است.

اين بازي بر روي يك نقشه سه بعدي جهان به اجرا در مي‌آيد كه 192 كشور و 8000 شهر را در فضاي شبيه‌سازي شده نشان مي‌دهد و كاربر مي‌تواند با استفاده از چندين پنجره و ظهور تصاوير مختلف بر روي صفحه نمايش از آنها استفاده كند.اطلاعات مربوط به 400 فاكتور كليدي(مسائل اقتصادي، انرژي، مالي، نظامي و غيره) براي هر كشور در نظر گرفته شده است كه از كانال 50 سازمان بين‌المللي نظير سازمان ملل متحد، گروه جي 20، ناتو، نفتا و اوپك گردآوري شده‌اند،
از اين بازي مي‌توانيد در حالت‌هاي پيچيده و چالش‌برانگيز عمليات نظامي، جنگ‌هاي اقتصادي، حملات تروريستي، جاسوسي، اتحادها و خيانت لذت ببريد.

بازي فرمانروايان ملت‌ها چيست؟

بازي فرمانروايان جهان يك شبيه‌ساز ژئوپليتيكي از دنياي معاصر است. كاربران مي‌توانند نقش رئيس كشور يا رئيس دولت (رئيس‌جمهور، پادشاه، نخست‌وزير ...) كشورهايي را بازي كنند كه در ابتداي بازي انتخاب مي‌كنند، آنها مي‌توانند در چند زمينه- از جمله اقتصادي، اجتماعي، نظامي، مسائل داخلي، سياست خارجي، محيط زيست، فرهنگ و غيره- ابتكار عمل را بدست گيرند.

كليه كشورهاي جهان با متغيرهاي وابسته و نحوه مديريت خود در اين بازي به نمايش در مي‌آيند، اين بازي به چندين مرحله تقسيم‌ بندي شده است كه مديريت اقتصادي، تجارت، مانور نظامي، ساخت‌وساز، جاسوسي، شبيه‌سازي و فريب سياسي از آن جمله است.

اين بازي در دو حالت قابل اجرا است

مرحله اول رقابت جهاني است كه مي‌توان آن را به صورت انفرادي يا جمعي بازي كرد كه در اين حالت 16 كشور بزرگ عليه يكديگر صف‌آرايي مي‌كنند (كه مي‌توان آن را با هوش مصنوعي سيستم يا افراد ديگري بازي كرد)، در اين حالت،‌ براي رسيدن به هژموني قدرت برتر در جهان هيچ مانعي وجود ندارد.

كاربران مي‌توانند براي خود اهداف سري و مخفيانه انتخاب كنند كه در صورت تحقق اين اهداف، امتياز آنها افزايش خواهد يافت، رتبه بازيكن آنلاين و نيز فهرست مسابقات هم‌اكنون بر روي سايت موجود است.

مرحله دوم شبيه‌سازي جهاني است كه در آن كاربر يكي از 170 كشور پيشنهادي را رهبري خواهد كرد. حدود 20 سناريوي متني براي هر رويداد جهاني وجود دارد كه از جمله آنها "خروج از بحران جهاني "، "افغانستان، ويتنام جديد؟ " و "تهديدات تروريستي در بازي‌هاي المپيك 2012 لندن " مي‌باشند.

در اين بازي هدف نهايي كاربر، تداوم محبوبيت رئيس كشور بويژه در زمان انتخابات است تا آنجا كه بتواند تا حد امكان در رأس قدرت بماند. در اصل، كنترل كشور و رفع مشكل كسري بودجه نيز از عوامل كليدي براي بقاي حكومت است.

كاربر مي‌تواند در منوي مديريت و بر روي نقشه، در طول جلسات و از طريق واكنش به هشدارها و درخواست‌ها تغييراتي ايجاد كند.

منوي مديريت وزرا در بازي فرمانروايان ملت‌ها

در اين بازي صدها كاركرد و گزينه قانوني وجود دارد، براي مثال تخصيص بودجه به رديف‌هاي مختلف بودجه، ‌تغيير نرخ ماليات بر ارزش افزوده، افزايش سن بازنشستگي، تعيين ماليات جديد، محدود كردن قدرت احزاب سياسي، ‌افزايش حداقل دستمزد، تغيير اختيارات رئيس كشور، در واقع هر لايحه‌اي - براي رژيم‌هاي دموكراتيك - بايد در مجلس به راي گذاشته شود كه نتيجه به آراي احزاب سياسي مختلف بستگي دارد.

كاربر مي‌تواند بدون تأييد مجلس، وزرا را براي مناصب دولتي انتخاب كند، ‌از بيمارستان‌ها ديدن نمايد، در برنامه تلويزيوني شركت كند، ‌مبازرات انتخاباتي را سازماندهي نمايد و به سرويس مخفي دستور تحقيق و بازجويي دهد. اين اقدامات مي‌توانند تاثير مهمي در روند بازي داشته باشند.

در اين بازي حتي كسب اطلاعات مورد نياز از نيروي نظامي كشور، جاسوسي درباره يك حزب سياسي، افشاگري رسوايي‌هاي سياسي،‌ ترور يك مخالف سياسي و انجام عمليات‌هاي خرابكارنه نيز طراحي شده است.

حالت‌هاي نمايش نقشه در بازي فرمانروايان ملت‌ها

به گزارش فارس، اين نقشه به صورت سه بعدي بر روي صفحه به نمايش درآمده و مرزهاي كشور، ‌شهرها و نقاط حساس جهان را به تصوير مي‌كشد. اين نقشه را مي‌توان به صورت مسطح و يا به صورت كروي در حالت كامل يا به صورت متمركز و نقطه‌اي با جزئيات دقيق مشاهده كرد.

همچنين كاربر در اين بازي مي‌تواند عمليات‌هاي نظامي را با مانورهاي دقيق هر واحد هدايت كند، شما حتي مي‌توانيد براي رؤساي ارتش دستورات كلي صادر كنيد. با كليك كردن بر روي نقشه مي‌توانيد به منو مديريت متني در اين بخش دسترسي پيدا كنيد. براي مثال همچنين اين امكان وجود دارد كه يك نيروگاه هسته‌اي احداث كنيد، سفارتخانه‌اي را ببنديد و در منطقه‌اي خاص يك رويداد فرهنگي را برگزار كنيد.

جلسات در بازي فرمانروايان ملت‌ها

بنا بر اين گزاش، در اين بازي كاربر مي‌تواند دستور جلسه و قرار ملاقات با شخصيت‌هاي برجسته كشور (در حدود 300 نفر از جمله روساي احزاب سياسي، ‌اعضاي اتحاديه‌هاي صنفي، هنرمندان و چهره‌هاي سياسي و مذهبي) يا خارج از كشور (روساي كشورها، روساي سازمانها، ستارگان بين‌المللي، ...) را مديريت كند.

كليه اين اشخاص با چهره‌اي سه بعدي به نمايش درآمده و (به 6 زبان) سخن مي‌گويند، در خلال اين جلسات، كاربر مي‌تواند پيشنهاد عقد قرارداد تجاري و اتحادهاي راهبردي را با ديگر كشورها مطرح نمايد، با اتحادها مذاكره كند و تلاش نمايند تا محبوبيت سياسي يا مردمي را تغيير دهد.

درخواست‌ها و هشدارهابازي فرمانروايان ملت‌ها

در طول مسابقه،‌ شخصيت‌ها مي‌توانند براي ارائه پيشنهاد يا توصيه وارد بازي شوند، كاربر را از رويدادهاي مختلف آگاه ساخته و درخواست‌هايي را مطرح نمايند كه وي بايد به آنها پاسخ دهد(براي مثال، راي‌گيري در اجلاس سازمان ملل متحد، پذيرش درخواست استعفاي وزير، احتمال برقراري ارتباط با عامل نفوذي دولت خارجي).

در مرحله بعدي، بسته به نوع اقدام انتخابي، هوش مصنوعي سيستم از خود واكنش نشان مي‌دهد كه در آن‌صورت چندين اتفاق از جمله حملات هوايي، منازعه، حملات تروريستي و بلاياي طبيعي مي‌تواند رخ دهد كه كاربر براي مقابله با آنها مي‌تواند از چندين راهكار استفاده كند. (مذاكره، تماس با كشورهاي متحد، اعزام نيرو، نفوذ ماموران مخفي، احداث اردوگاه براي پناهندگان و ...)، حتي براي اطلاع بيشتر از رويدادهاي مهم جهاني، اين امكان وجود دارد كه هفته نامه طراحي شده در اين بازي را مطالعه كنيد.

در اين بازي براي آزمودن دانش كاربر يك خودآموز و يك مسابقه اطلاعات عمومي با بيش از 3000 پرسش طراحي شده است.
[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 16:43 | | قالب بلاگفا
شنبه سیزدهم آذر ۱۳۸۹
کانون هواداران باشگاه آرسنال در ایران، سسک فابرگاس را به عنوان بهترین بازیکن فصل 10-2009 این باشگاه را برگزید و نشان فروهر را به عنوان هدیه برای او فرستاد. وب‌سایت این کانون نوشته سه ماه پس از ارسال هدیه، باشگاه آرسنال عکس سسک فابرگاس را که نشان فروهر را در دست داشته برای آنها فرستاده است.

این روزا به بازیکن های داخلی لقب شوالیه و دوک و اینا میدن به بازیکن های خارجی نماد ملی میهنی ما..

چی بگیم.......البته هم خوبه هم بد ..

[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 5:22 | | قالب بلاگفا
دوشنبه بیست و ششم مهر ۱۳۸۹

ماجرای خواستگاری از دختر چینی

 

یانگ زنگ منگین" دانشجوی دختر دانشگاهی در چین به واسطه ی یادداشتش روی یک کاغذ
بیشتر از آنچه که فکرش را می کرد در میان هم دانشکده هایش خواستگار پیدا کرد.
به گزارش تابناک در 8 مارس 2010 که مصادف با روز زن در چین بود،
دانشگاه "علم و تکنولوژی الکترونیک" چین به تمام دختران دانشگاه یک تکه کاغذ سفید داد
و از آنان خواست آرزویشان را روی آن بنویسند و روی "دیوار آرزو"ی دانشگاه بچسبانند تا همه آن را ببینند.

"یانگ زنگ منگین" این گونه روی کاغذ نوشت:
"اسم من "یانگ زنگ منگین" است دانشجوی سال اول دانشگاه و فکر می کنم که جذاب هستم.
متاسفانه تا به حال نتوانسته ام شخص مناسبی را برای زندگیم پیدا کنم، اما به سرنوشت اعتقاد دارم.
اگر کسی از شما آقایان آرزویی مانند من دارید، پایین ساختمان خوابگاه من بیایید و نام مرا با صدای بلند
بین ساعت12:30  و 12:50 در 11 مارس فریاد بزنید. من پنهانی شما را نگاه خواهم کرد.
اگر شما همانی بودید که من دنبالش هستم پایین می آیم و شما را ملاقات خواهم کرد.
این را هم اضافه می کنم که نسبت دانشجویان پسر در این دانشگاه
به دختران 25 به 1 است. شما واقعا فرصت خوبی دارید.

تجمع خواستگاران مقابل خوابگاه:

 

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

پیام "یانگ زنگ منگین" در 11 مارس مشهور شد.
بیش از 2000 دانشجوی پسر مقابل خوابگاه این دختر جمع شدند.

 

[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 0:3 | | قالب بلاگفا
سه شنبه سیزدهم مهر ۱۳۸۹

نورمن ویزدم کمدین صاحبنام بریتانیایی و بازیگر فیلم هایی چون «سر بزنگاه» روز دوشنبه در یک آسایشگاه سالمندان در 95 سالگی درگذشت.

نورمن ویزدم

http://zongol.com/images/wisdom.jpg

چارلی چاپلین او را «دلقک محبوب» خود می دانست و چند نسل از سینماروهای بریتانیایی نیز با تمام وجود با این حرف موافق بودند.

مرگ سر نورمن ویزدم کمدین، بازیگر و خواننده کهنه کار که حدود هفت دهه در حرفه نمایش فعالیت داشت، با واکنش های گسترده مواجه شده است.

خانواده ویزدم گفتند او «با آرامش» در آسایشگاه سالمندان آبوتسوود در «آیل آو من» (جزیره من) در دریای ایرلند از دنیا رفت. سر نورمن در شش ماه گذشته چند بار سکته مغزی کرده بود، اما ظاهرا بازیگر 95 ساله تا چند روز پیش که حالش رو به وخامت گذاشت، روحیه خود را حفظ کرده بود.

فیل دی که از 1969 مدیر تبلیغات ویزدم بود از او به عنوان یک «مرد دوست داشتنی» یاد کرد و گفت: «او هیچ درخواستی را رد نمی کرد. او هیچ وقت اوقات تلخی نمی کرد. ویزدم همیشه 100 درصد درصد حرفه ای بود. امروز روز غم انگیزی است.»

نورمن ويزدوم

http://static.cinemagia.ro/img/db/actor/02/69/80/norman-wisdom-647528l.jpg

نورمن ویزدم چهارم فوریه 1915 در لندن به دنیا آمد. او پسر یک راننده و یک خیاط لباس های زنانه بود. دوران کودکی او در مریلبون لندن با سختی های فراوان همراه بود. پدر و مادر نورمن وقتی او 9 ساله بود از هم جدا شدند. نورمن و برادر بزرگش پیش پدرشان بزرگ شدند، پدری که یا به خاطر شغلش یا به خاطر اعتیاد به الکل بیشتر وقت ها خانه نبود.

ویزدم در 13 سالگی خانه را ترک کرد و به عنوان پادو در «لیپتون تی» (چای لیپتون) مشغول کار شد. او در جنگ جهانی دوم در یک پناهگاه زیرزمینی ارتباطات در لندن مشغول و کارش این بود که تماس ها با وینستون چرچیل نخست وزیر را برقرار کند.

ویزدم با پایان جنگ به فعالیت های نمایشی روی آورد. او در 1946 مدتی دستیار یک شعبده باز بود و به زودی راه خود را به صحنه نمایشی «وست اند» بازکرد. ویزدم از اواخر دهه 1940 وارد تلویزیون شد.

او در سال 1953 در فیلم سینمایی «جنجال در فروشگاه» بازی کرد که جایزه بفتا بهترین بازیگر آینده دار را برایش به همراه داشت. به این ترتیب او ستاره کمدی های بزن بکوب کشورش شد.

ویزدم کوچک قامت (قد او تنها 157 سانتی متر بود) بیش از همه برای بازی در نقش نورمن پیتکین، یک «مرد کوچک» نمونه ای شهرت داشت که ظاهرا در برابر دنیا قد علم می کند. شخصیت او با ظاهری شلخته - کلاه پارچه ای، کراوات کج و کت خیلی کوچک - و رفتار ناشیانه شناخته شد.

نورمن ویزدم

 

فیلم های کم هزینه و در عین حال بسیار محبوب ویزدم به صنعت سینمای بریتانیا کمک بسیار کردند و موفقیت تجاری آنها از بعضی فیلم های اول جیمز باند هم بیشتر بود. با این حال، سر نورمن توانایی حضور در نقش های حساس تر را هم داشت.

او سال 1981 با بازی در نقش یک فروشنده بازنشسته مبتلا به سرطان در نمایش تلویزیونی Going Gently تولید شبکه بی بی سی مورد تحسین منتقدان قرار گرفت. او در مجموع در 32 فیلم یا سریال تلویزیونی و 19 فیلم سینمایی بازی کرد و چند ترانه موفق هم در کارنامه داشت.

از فیلم های ویزدم می توان به «مرد روز»، «شیشه پاک کن»، «آدم ناجور»، «به دنبال یک ستاره»، «آدم نادرستی بود»، «سر بزنگاه» و «سحرخیز» اشاره کرد.

سر نورمن ویزدم سال 1947 با فردا سیمپسن ازدواج کرد و از او صاحب دو فرزند شد. آنها سال 1969 از هم جدا شدند. ویزدم در 1990 پس از جشن هفتاد و پنجمین سال تولد خود از تلویزیون کناره گیری کرد، برای اینکه اعتقاد داشت «بیش از حد مستهجن شده است.»

10 سال بعد او بار دیگر حس شوخ طبعی متمایز خود را ثابت کرد و این زمانی بود که هنگام خروج از مراسمی که در آن عنوان رسمی «سر» را به دست آورده بود، عمدا مقابل ملکه سکندری خورد.

عجیب اینکه، سر نورمن در آلبانی هم بسیار محبوب بود و در اولین روزهای حکومت کمونیستی فیلم های او تنها فیلم های غربی بودند که در این کشور اجازه نمایش داشتند.

خدایش بیامرزد

[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 21:39 | | قالب بلاگفا
سه شنبه سیزدهم مهر ۱۳۸۹
 

شاهزاده «مریم آل خلیفه» در سن 18 سالگی با استفاده از گذرنامه و مدارک مورد نیاز جعلی و با پوشیدن یونیفرم نیروهای مارینز ارتش ایالات متحده آمریکا، از منامه پایتخت بحرین فرار کرد و به ایالات شیکاگو در آمریکا رفت

داستان شاهزاده «مریم آل خلیفه» برای اولین بار حدود سه ماه پیش از طریق شبکه ماهواره ای MBC رسانه اي شد.

به گزارش صفحه عربی تابناک مجری این شبکه، شروع کرد به بیان داستانی عاطفی که در ابتدا برای همگان عجیب، باورنکردنی و خیالی به نظر می رسید که نقش اول این داستان شاهزاده ای بحرینی بود.

2

شاهزاده «مریم آل خلیفه» در سن 18 سالگی با استفاده از گذرنامه و مدارک مورد نیاز جعلی و با پوشیدن یونیفرم نیروهای مارینز ارتش ایالات متحده آمریکا، از منامه پایتخت بحرین فرار کرد و به ایالات شیکاگو در آمریکا رفت. وقتی به فرودگاه شیکاگو رسید، مأموران آن فرودگاه به جعلی بودن مدارک وی پی بردند همین امر موجب شد که شاهزاده خانم ناچارا هویت اصلی خود را برملا کند. فورا درخواست پناهندگی سیاسی کرد تا او را به بحرین برنگردانند.

ماجرا از این قرار بود که وی در بحرین با یکی از سربازان ارتش آمریکا به نام «گیسن جانسون» آشنا شده و سپس هر دو به یکدیگر علاقمند شدند و با توجه به اینکه این خانم شاهزاده می دانست خاندان پادشاهی وی به هیچ وجه به او اجازه ازدواج با یک سرباز آمریکایی را نخواهند داد، تصمیم به فرار گرفت و در نهایت موفق به چنین کاری شد.

شاهزاده «مریم آل خلیفه» پس از اینکه به همراه «گیسن جانسون» به طور قاچاقی به آمریکا گریخت، بلافاصله و طی مدت زمان کوتاهی در آنجا با وی ازدواج کرد. مراسم ازدواج آنها در شهر "لاس وگاس" برگزار شد.


1

پس از این حادثه دولت بحرین به آمریکا فشار آورد تا این شاهزاده را به کشور بازگردانند. دولت آمریکا نیز در ابتدا این مسأله را پذیرفت اما دادگاه هجرت در ایالت «سان دیاگو» درخواست شاهزاده «مریم آل خلیفه» برای صدور دستور پناهندگی سیاسی را بررسی کرد و حکم را به نفع وی صادر کرد. قاضی این دادگاه تشخیص داده بود که در صورت بازگرداندن این شاهزاده به بحرین، زندگی وی در خطر خواهد بود. سفارت بحرین در واشنگتن اعلام کرد که خاندان حاکم بر این کشور به شاهزاده «مریم» علاقه دارد و به هیچ وجه او را مورد آزار و اذیت قرار نخواهد داد، اما دادگاه این ادعا را رد کرد.

ناگفته نماند «گیسن جانسون» مدتی نیز در عراق حضور داشت. در دوران خدمتش در ارتش آمریکا در عراق، راننده کامیون های حمل مواد ساختمانی بود.

«گیسن جانسون» و شاهزاده «مریم» ابتدا در یکی از فروشگاه های بزرگ در منامه با یکدیگر آشنا شدند. کم کم آشنایی این دو بیشتر شده و به مرور زمان به یکدیگر علاقمند شدند. این سرباز آمریکایی نمی دانست که با یک شاهزاده آشنا شده است. مدتی نگذشت که فورا سازمان اطلاعات و امنیت بحرین از ماجرا با خبر شد. برخی ها معتقدند اگر «گیسن جانسون» یک جوان غیر آمریکایی یا عرب بود، بدون شک فورا بازداشت می شد و شاید هم او را به شدت مورد شکنجه قرار می دادند تا اینکه بمیرد. اما این سازمان امنیتی به بازداشت وی بسنده کرد. مدتی بعد شاهزاده مریم نقشه کشید و به همراه «گیسن جانسون» از بحرین فرار کردند. فرار این شاهزاده بحرینی، ضربه ای سنگین به پیکره خاندان حاکم بر بحرین وارد کرد.
[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 21:9 | | قالب بلاگفا
جمعه نوزدهم شهریور ۱۳۸۹
دختر ۲۲ ساله و لیسانسه که در خانه مردم کار می‌کند

در چشمانش نگرانی موج می زند.نگران گریه های بی تابی نگار است.نگران حرف و حدیثهایی است که پشت سرش در آورده اند.نگران نگاههای سنگین نامردان روزگار است.نگران آزادی امیر است و از همه بیشتر نگران این است که آیا برای فردا کار گیرش می آید یا باید سر گرسنه روی بالش بگذارد.

دستکش هایش را از دستانش در می آورد.پوست دستش که بر اثر گرمای داخل دستکش پیر و چروک شده است را زیر آب سرد می برد تا شاید کمی از سوزش و خارش آنها بکاهد.تاولهای ریزی که لابلای انگشتانش زده شده دستانش را متورم و دردناک کرده است. به دستانش که نگاه می کنی تصور می کنی با زنی ۴۰ ساله مواجه هستی اما وقتی چشمانت را بر روی صورتش خیره می کنی تازه متوجه می شوی با دختری کم سن و سال با صورتی ریز نقش که سنش را کمتر از حد واقعیش نمایش می دهد طرف هستی.


بقییه ماجرا را در ادامه مطلب بخوانید 


برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید...
[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 19:55 | | قالب بلاگفا
یکشنبه چهاردهم شهریور ۱۳۸۹
 

مجموعه ریاضی و فنی مهندسی

نفر اول: فریبرز صالحی مهندسی برق- الکترونیک واحد تهران مرکز
نفر دوم: اشکان اسمعیلی مهندسی برق - مخابرات واحد تهران جنوب
نفر سوم: حسین مطلبی حسین آبادی فیزیک مهندسی- پلاسما واحد علوم و تحقیقات

مجموعه علوم تجربی، کشاورزی و دامپزشکی 

نفر اول: علی آزادی خواه دکتری حرفه ی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات
نفر دوم: یلدا الهیان فر زیست شناسی سلولی و مولکولی - ژنتیک واحد پزشکی تهران
نفر سوم: عاطفه رباب پور درخشان دکتری حرفه ای دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات

مجموعه علوم انسانی

نفر اول: تهمینه السادات مدنی رشته حقوق واحد نجف آباد
نفر دوم: زهره تیموری رشته حقوق واحد تهران مرکز
نفر سوم: نگین سادات مژگانی رشته زبان و ادبیات فارسی واحد تهران شمال

مجموعه علوم انسانی

نفر اول: زهرا قیومی بیدهندی رشته روانشناسی بالینی واحد پزشکی تهران
نفر دوم: الهه لطفعلی زاده مهرآبادی رشته مدیریت بیمه واحد تهران جنوب
نفر سوم: مریم محمدی رشته اقتصاد صنعتی واحد تهران مرکز

مجموعه علوم پزشکی

نفرات اول به صورت مشترک: مرضیه صادقی کوغری و پگاه خالو رشته دکتری حرفه ای پزشکی واحد پزشکی تهران
نفردوم: علی افشاری راد رشته دکتری حرفه ای پزشکی واحد پزشکی تهران
نفر سوم: بیتا فراتی کاشانی رشته دکتری حرفه ای پزشکی واحد پزشکی تهران

[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 0:43 | | قالب بلاگفا
جمعه پنجم شهریور ۱۳۸۹

و گوندش بالاخره در سال 2010 با دوست پسر ایرانی اش که از سال 2009 با او آشنا شده بود یعنی رضاضراب، تاجر ثروتمند تبریزی مقیم استانبول ازدواج کرد. این ازدواج طی یک مراسم پنهانی و تنها با حضور نزدیکان در استانبول صورت گرفت . ابرو گوندش در این مدت طولانی که با رضا ضراب بود بالاخره اعتراف کرد و خبر ازدواجش با رضا ضراب را شرح داد و گفت من با رضا ضراب یک ساله که هستم و همچنین در بین خانواده مان به رسمیت ازدواج کردیم و از کسانی که در کنار ما بودند تشکر میکنم . طبق گفته های ابرو او هفته ی پیش بصورت علنی عقد کرده و در روز کنسرتش این خبر را به خبرنگاران اعلام کرده و گفته شاهدین ازدواجشان خانواده شان بوده اند.

 

ابرو گوندش در رستورانی در کرج

 

 

عکس های حضور ابرو در ایران در گوهردشت کرج واقع شده اقای رضا ضراب با خانم ابرو خوانند محبوب ترکیه که امروز عروس ایرانی ها شدند در منزل خواهرشون که در کرج سکونت دارند این روزها مهمان هستند و میتوانید حضور ابرو گوندش رو در ایران و در کرج ببینید

 

 

ابرو گوندش و همسرش در کرج

درحالیکه هنوز حاشیه سازی ها برسر ازدواج خواننده مشهور وجنجالی ترکیه با یک تاجر ایرانی به پایان نرسیده است، هم اکنون این خواننده ترک بهمراه همسرش هم اکنون در کرج به سر میبرند.

این گزارش حاکیست چندی پیش موضوع ازدواج ابرو گوندوش خواننده ۳۶ساله ترکیه ای با تاجرزاده ۲۷ساله ایرانی به تیتر نشریات و رسانه های ترکیه ای تبدیل شد بگونه ای که ازدواج این دو به یکی از پرحاشیه ترین ازدواج های هنری در سالهای گذشته تبدیل شد.

در این خبرها آمده بود رضا ضراب تاجر زاده مشهور ایرانی که از دوران کودکی در ترکیه به سر میبرد علیرغم مخالفت خانواده اش با خواننده حاشیه ساز استانبول ازدواج کرد.

 

دراین خبر ها آمده بود مذهبی بودن خانواده مشهور ضراب موجب شده بود تا پدر و مادر رضا ضراب با این ازدواج مخالفت کنند اما با تماس مادر رضا با ابرو گوندوش این مخالفت تبدیل به موافقت گردیده و او برای عروس آینده اش آرزوی خوشبختی میکند.

با این حال ازدواج این دو در نهایت آرامش و باحضور تنها ۸نفر از نزدیکانشان برگزار میگردد که علیرغم تصاویر منتشره از این خواننده ترک وی در روز ازدواجش ترجیح میدهد از یک لباس بلند سفید استفاده کند.

آنها پس از ازدواج و سفر سه روزه شان خانه ای را در Kemerburgaz به قیمت ۱۰هزار لیر ترکیه اجاره کرده و با هزینه کردن ۱۰۰هزار لیره آنرا تجهیز میکنندتا بتوانند زندگیشان را آغازنمایند، اما بدلایل نامعلومی آنها از کرج سر در آورده اند.

رضا ضراب و تازه عروس خانواده اخیرا با سفر به ایران در کرج حاضر و درخانه خواهرش سکونت پیدا کرده اند.

ضراب و این خواننده ترک تاکنون در برخی محافل غیر رسمی نیز حضور یافته و تعدادی از رستورانهای تهران و کرج میزبان این زوج بوده اند.

رضا ضراب متولد تبریز است در سال ۱۳۶۲ است و هم اکنون ۲۷ سال سن دارد . در زمان جنگ خانواده ضراب به دوبی رفته و رضا پسر کوچک خانواده در ترکیه مانده و آنجا به فعالیت می پردازد که پس از چند سال حسین ضراب پس از بازگشت به ایران کارخانه فولاد سازی تیکمه داش را تاسیس میکند . این کارخانه هم اکنون به نام وی است و همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.

مدیر عامل این کارخانه حسین ضراب و رئیس هیئت مدیره کارخانه نیر رضا ضراب است. آگهی تاسیس کارخانه کلا بنام خانواده ضراب می باشد . خانواده رضا ضراب یک خانواده کاملا مذهبی هستند و کل اعضای خانواده پیرامون شغل تجارت کم و بیش فعالیت داشته اند که از جمله فعالیت های پدر رضا ضراب میتوان به تاسیس و اداره شرکت بین المللی واردات و صادرات ، تاسیس و فعالیت کشتیرانی (در استانبول ترکیه) ، کارخانه فولاد سازی (در تیکمه داش آذربایجان شرقی) ، صرافی (در دبی) و …اشاره داشت که که همین امر باعث می شود که از رضا ضراب هم یک تاجر ساخته شود .

لازم به ذکر است که خود رضا ضراب هم اکنون ، مالک یک شرکت تجاری بزرگ با عنوان کارخانه کشتی سازی رویال در استانبول ترکیه است که در اصل متعلق به پدرش بوده است.

رضا علاقه عجیبی به موسیقی داشته و از وی بعنوان سراینده شعرهای یک خواننده آذربایجانی نیز نامبرده میشود اگرچه اکنون این شایعه که رضا برخی شعرهای همسرش را نیز میسراید تقویت شده است.

گفتنی است ابرو گوندوش تاکنون سه بار ازدواج کرده که اولین بار ازدواج وی در سن ۱۶سالگی صورت پذیرفته و در دومین ازدواج پس از طلاق با یک وکیل دادگستری ازدواج مینماید اما به دلایل نامعلومی از وی نیز جدا شده و اکنون در سن ۳۶سالگی درحالیکه با همسرش نزدیک ۱۰سال اختلاف سنی دارد زندگی با رضا ضراب را برگزیده است

منبع : البرز نیوز

[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 17:23 | | قالب بلاگفا
پنجشنبه چهارم شهریور ۱۳۸۹
مرتضی میرباقری:آقای شجریان دیگر صلاحیت‌ حضور در قلب مردم را ندارد

هنرمندان-معاون سیما درباره پخش ربنا با صدای محمدرضا شجریان از صداوسیما در ماه مبارک رمضان گفت: شجریان به خاطر مواضع ضد انقلابی خود دیگر صلاحیت کافی برای حضور در قلب مردم را ندارد. مرتضی میرباقری در حاشیه بازدید از پشت صحنه مجموعه تلویزیونی «نون و ریحون» که هر شب از شبکه تهران پخش می‌شود، درباره مواضع صداوسیما در مقابل پخش ربنای شجریان از سیما در جمع خبرنگاران گفت: آقای شجریان به خاطر مواضع ضد انقلابی و مواضع بدی که علیه مردم کشور خود گرفته دیگر صلاحیت‌های کافی برای حضور در قلب مردم را ندارد و خودش وجه خود را مخدوش کرده است.
وی گفت: ما امیدوار هستیم که همچنان تا فرصت باقی است، ایشان برگردند و به تبع آن نظام هم دست لطف خود را به سر ایشان بکشد.

 

منبع:فارس


با انتقاد از سوء‌برداشت‌ منتقدان و بی‌اعتنایی دولت

علیرضا افتخاری: به خاطر فشارها، ایران را به قصد فرانسه ترک می‌کنم

فرهنگ > چهره‌ها  - افتخاری گفت: در پی اتفاقاتی که اخیرا ناخواسته گرفتارش شدم و هجمه بسیاری که بعد از آن، برای خود و خانواده‌ام پیش آمد، رفتن را به ماندن ترجیح می‌دهم، و قصد دارم از ایران بروم و در فرانسه زندگی کنم.

 بهناز امینی: در تماسی که برای احوال‌پرسی از علیرضا افتخاری داشتیم، بسیار ناراحت بود و گفت: «می‌خواهم بروم. کارهای لازم را هم انجام داده‌ام. دیگر باید بروم...» حالا اما مشخص شده است که او «فرانسه» را برای زندگی انتخاب کرده است. خواننده‌ای که سال‌هاست با صدای دلنشینش آثار محبوبی برای ایرانیان به یادگار گذاشته است و حالا در پس اتفاقاتی شبه‌سیاسی قصد رفتن از وطن را دارد.

یک جشن و چند حاشیه
در روزی که به مناسبت گرامیداشت ارزش و منزلت خبرنگاران در تهران جشنی بر پا شده بود، علیرضا افتخاری هم یکی از مدعوین بود که به روی صحنه رفت. او روی سن بود که رییس جمهور به سمت او رفت و خواننده اشعار سنتی با او دیده‌بوسی کرد.
افتخاری در این باره گفت: رییس جمهور به محضی که به نزد من رسید خودش را از طرفداران و علاقمندان پیگیر آثارم معرفی کرد و من به رسم تشکر از این ابراز علاقه، او را در آغوش گرفتم.

ابراز علاقه و ادای رسم ادب، توسط  افتخاری به همین‌جا ختم نشد. آن چنان که همین اتفاق در محافل خبری این چنین نقل شد: افتخاری انرژی بیشتری صرف این ادای احترام کرد. بر اساس گزارش ایرنا، این استاد آواز موسیقی اصیل ایرانی پس از آن که رییس جمهور را در آغوش کشید، به او گفت: «آقای رییس‌جمهور دوستت دارم.»

اما افتخاری در گفت و گو با «خبر» این ابراز دوستی را متعلق به همه مردم ایران می‌داند و اصرار دارد که همه مردم ایران را دوست دارد و رییس جمهور را به عنوان فردی از میان همین مردم مورد احترام و ادب قرار داده است.
وی در تایید این ابراز علاقه به هموطنانش، گفت: «همان روز هم، در ادامه این مراسم و در حالیکه که خبرنگارانی از اغلب رسانه‌ها و تنی چند از هنرمندان شاهد بودند، پس از به آغوش کشیدن رییس جمهور، گفتم این حرف را ازروی خودستایی و تکلف نمی‌گویم، بلکه ازدلم برخاسته و حرف دل من است.»

البته وی در اعتراض به بازتابی که این رفتارش داشته، به آن چه که در پی ابراز دوستی به رییس جمهور، به زبان آورد اشاره‌ای نمی‌کند، اما  همه را نشات گرفته از ابراز علاقه رییس جمهور به موسیقی می‌داند. افتخاری در این مراسم چند قطعه موسیقی در وصف عروج مردان خدا و شهدا به ویژه خبرنگاران شهید خواند، که اساسا برای همین به آن مراسم آمده بود و اتفاقا فضای مراسم را به شدت تحت تاثیر قرار داد و حضار،به ویژه مسوولان و اهالی رسانه از اجرای او استقبال بسیاری هم کردند.

دردسرها آغاز می‌شود

پیرو این مراسم و انتشار اخبار حواشی این اجرای موسیقی، موجی از انتقادها و دلخوری‌ها افتخاری را در بر گرفت، تا جایی که او وادار به عکس‌العمل شد.

علیرضا افتخاری در این باره به «خبر» گفت: «در پی اتفاقاتی که اخیرا ناخواسته گرفتارش شدم و هجمه بسیاری که بعد از آن، برای خود و خانواده‌ام پیش آمد، رفتن را به ماندن ترجیح می دهم.»

او در این باره توضیح داد: «پس از آن مراسم و مسایل بسیاری که در پی آن پیش آمد، برخوردهای بدی با من و خانواده‌ام صورت گرفت، پیگیری‌هایی که خبرنگاران هم داشتند به نوعی در حادشدن این ماجرا تاثیر داشت. »
وی اضافه کرد: «همین پیگیری‌ها و بی انصافی‌های برخی، ماجرا را برای ما بسیار ناگوار کرد. ناگوار، نه از آن روی که رسم ادب به جا آوردم، بلکه به خاطر برداشت‌های نادرستی که از رابطه من با رییس جمهور شد.»

خواننده «آلبوم قلندر وار» ادامه داد: «چون رسم ادب و حرمت مجلس را به جا آوردم، که جزو فرهنگ و بخشی از مرام ایرانی هاست به هیچ وجه ناراحت نیستم. همان روزها هم به برخی رسانه‌ها که با بی انصافی به ماجرا نگاه می‌کردند گفتم که اگر هر کس دیگری هم به جز شخص آقای احمدی نژاد برای تبادل ادب و ادای احترام به سمت من می‌آمد، همان گونه با او به گرمی مواجه می‌شدم که با رییس جمهور شدم و چه کنم که ایشان کارهای مرا دوست دارد و این تبادل اخلاقی فقط برای موسیقی است.»

رمضان و ربنای شجریان
خواننده موسیقی سنتی کشور در حال مواجهه با بازتاب‌های دیدار با رییس قوه مجریه بود که با پیش آمدن ماه مبارک رمضان و پخش نشدن «ربنا» با صدای شجریان، برخی رسانه‌های خارجی، با تهیه گزارش‌هایی که جهت گیری خاصی داشت، اعلام کردند که در پی حذف این قطعه از صدا و سیما، افتخاری می‌خواهد جایگزین «ربنا» رابخواند و در اختیار صدا و سیما بگذارد.

در این بین، افتخاری در یادداشتی که در «خبرآنلاین» منتشر شد با تکذیب این خبر، یافتن جایگزین برای آن قطعه را نشدنی دانست و با ابراز ارادت به دیگر استاد آواز ایرانی اعلام کرد که مردم می‌توانند از طرق دیگری، به جز شبکه‌های صدا وسیما، این قطعه را در خانه هایشان بشنوند و حتما هم خواهند شنید. البته او در همین یادداشت از رسانه ملی خواست که این قطعه را همچون گذشته با صدای شجریان پخش کند.

او در این یادداشت از برخوردهای سیاسی با هنرمندان نیز ابراز ناراحتی کرده و نوشته بود: چرا باید دنبال دیگرانی باشیم تا این قطعه دلنشین را بازخوانی کنند و چرا از داشته هایمان بهره نمی‌بریم؟ بهتر است که شائبه‌ها را برطرف کنیم و دامن هنر را به سیاست آغشته نکنیم.

این اظهار نظر افتخاری بازتاب‌های جالب توجهی داشت به طوری که خودش در این باره به خبرنگار ما گفت: «این یادداشت که حاوی بخشی از دیدگاه‌های من درباره پرهیز از هر گونه ورود هنرمندان به سیاست و پرهیز مسوولان از نگرش سیاسی به هنرمندان بود، فضای منفی پیش آمده را قدری تلطیف کرد.»

اگر چه خودش می‌افزاید بعد از انتشار این یادداشت برخی از مدیران رسانه ملی در تماس با وی، او را از این بابت و به خاطر اسم بردن از محمدرضا شجریان بسیار سرزنش کرده‌اند، اما به این ترتیب هم ماجرا پایان نیافت.

اجازه سوء استفاده نخواهم داد

او در ادامه گفتگو تصریح کرد: «شب گذشته خبرنگاری از یکی از رسانه‌های بیگانه (voa) با من تماس گرفت و نکاتی را مطرح کرد که به او گفتم من هرگز به ملت ایران، کشور عزیز و مسئولان کشورم پشت نخواهم کرد.»

افتخاری با تاکید بر اینکه هرگز اجازه سوء استفاده و موج‌سواری به رسانه‌های خارجی را نخواهد داد، افزود: «باید خطاب به تمام رسانه‌های داخلی و خارجی که متاسفانه دچار برخی سوء برداشت‌ها شدند بگویم که باز هم در هر کجای دنیا که احدی از آحاد مردم ایران را ببینم، مثل همه سال‌های زندگی‌ام، با اشتیاق تمام به او به عنوان یک هموطن اظهار ارادت می‌کنم؛ چه در ایران باشم و چه در کشوری دیگر.»

او با انتقاد و ابراز گلایه از رییس جمهور و گروه فرهنگی دولت، اظهار کرد: «پس از این پیش آمدها و تبعات بسیاری که برای من و خانواده‌ام به وجود آمد، حتی برای یک بار یکی از اطرافیان متعددی که رییس جمهور دارد، احوالی از ما نپرسید تا حداقل بدانم کارم درست بوده یا نه اما اکنون می‌گویم نه.»

نامه‌ای برای خداحافظی
افتخاری همچنین به «خبر» گفت که قبل از رفتن از کشور حتما نامه‌ای به رییس جمهور و تیم فرهنگی دولت می‌نویسد و گلایه‌هایش را با ایشان مطرح می‌کند.

او به برخی از مفاد این نامه اشاره کرد و گفت: «در این نامه خطاب به رییس جمهور خواهم نوشت که شما حتما در جریان آن چه برای من پیش آمد قرار گرفته‌اید، اما هیچ واکنشی نشان ندادید.»

افتخاری تاکید کرد: برای ایشان می‌نویسم که «شاید شما ما را یکی از حواشی دانستید که به موضوعاتی که پیش آمد توجه نکردید. بر این اساس با چند دهه فعالیت در زمینه حفظ و گسترش موسیقی اصیل و عرفانی ایرانی، به قدری این ماجراها آزارم داد که برای رهایی از آن، کشورم را ترک می‌کنم.»

اوگفت: «در این نامه از رییس جمهور می‌پرسم چطور حتی یکی از دوستان شما هم فرصت نکرد حالی از اینجانب، به عنوان کسی که سال‌ها برای موسیقی اصیل این کشور زحمت کشیده، بپرسد؟ حال آنکه من تنها به خاطر سوء تفاهم‌های ایجاد شده از دیدار با شما تحت فشار قرار گرفتم.» افتخاری تاکید کرد که در این نامه از رییس جمهور می‌خواهد که به جای او خودش جوابگوی مردم باشد.

این هنرمند مطرح موسیقی کشور البته برخی از این نوع رفتارها را تلاش برای حذف خود از عرصه موسیقی تعبیر کرد و خطاب به کسانی که چنین میلی دارند، گفت که به زودی با سفر به فرانسه، به خواسته‌هایشان می‌رسند.

«به خاطر این مسائل که افسردگی مفرطی برایم داشته قصد دارم از ایران بروم و در فرانسه زندگی کنم.» او با اعلام این مطلب، تاکید کرد که کارهای سفرش را هم انجام داده و مراحل مربوط به خروج را سپری کرده است. این هنرمند اصفهانی در برابر اصرار خبرنگار ما مبنی بر صبر و تامل در انجام این تصمیم گفت: «اگر خودم هم بخواهم باید شرایط به نفع خانواده‌ام تغییر کند تا بتوانیم بمانیم و ادامه بدهیم.»

افتخاری در پاسخ به اینکه اگر فضا و شرایط به نوعی مناسب شود و مسئولان نیز در رفتار خود تجدید نظر کنند، قید رفتن به خارج از کشور را می‌زنید، قدری مکث کرد و با ناامیدی گفت: «بعید می‌دانم اما باید دید چه پیش می‌آید.»

کم‌لطفی این‌بار از سوی جام‌جم

این هنرمند عرصه موسیقی از رییس سازمان صدا و سیما هم گله کرد و گفت: «در طی سی سال گذشته به قدری آثار مرا بدون اجازه‌ام پخش کرده‌اند که بی حساب است، اما دریغ از اندکی مهر و محبت.»

او خطاب به ضرغامی گفت: «اگر قصدی به جز خدمت به مردم کشورم داشتم، اکنون به خاطر پخش صد‌ها اثرم باید میلیاردها تومان ازآن سازمان مطالبه می‌کردم، اما چون به قصد خدمت و تلطیف روح وروان هموطنانم آثارم را خوانده‌ام، نه تنها درخواستی از سازمان صداوسیما نکردم، بلکه همیشه هم با این عزیزان نهایت همکاری را داشته‌ام. اما گمان نمی‌کردم ایشان هم تا این حد بی‌مهر باشند و توجهی به هنرمندان نداشته باشند و دستمزد سال‌ها همکاری مرا به این نحو وبا کم لطفی فراوان ندهند.»

گفت وگوی خبر با این هنرمند مطرح که طرفداران بسیاری هم در بین مردم دارد، با این آرزو پایان یافت که «ای کاش هنرمندی که بیش از سی‌سال در عرصه موسیقی و آواز زحمت کشیده و به چنین مرحله‌ای رسیده و سرمایه‌ای تکرار نشدنی برای کشور است، بماند و باز هم در کشور خودمان به خلق آثار برای مردم ادامه دهد.»

[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 2:3 | | قالب بلاگفا
دوشنبه یازدهم مرداد ۱۳۸۹
 

مراسم تشییع محمد نوری

 

 

 

حاشیه های تلخ و شیرین مراسم با شکوه تشییع پیکر محمد نوری خواننده محبوب ایرانیان همچون متن این مراسم به یاد ماندنی خواندنی است.

در مراسم تشییع پیکر محمد نوری موج جمعیت همه چیز را تحت شعاع قرارداده بود به طوری که در همان آغاز مسئولان مراسم تصمیم گرفتند محل جایگاه را تغییر بدهند.

بعد از مراسم تشییع پیکر زنده یاد پرویز مشکاتیان این مراسم یکی از شلوغترین و پرجمعیت ترین مراسم تشییع پیکر یک هنرمند بود که به همین دلیل نیز حاشیه های بیشتری داشت در اینجا به برخی از این حواشی می پردازیم.

- علیرغم اینکه اعلام شده بود مراسم از ساعت 30/9 صبح آغاز می شود اما جمعیت قابل توجهی از ساعت 8 صبح در مقابل تالار وحدت گرد آمده بودند.

- دفتر موسیقی ارشاد دراین برنامه همکاری خوبی با خانه موسیقی (برگزارکننده مراسم) داشت و ز ارائه هرگونه امکانات دریغ نورزیده بود.

- صداوسیما با چاپ بنر و پلاکارد و...اصرار به دیده شدن داشتند به طوری که در طول این مراسم از تالار وحدت تا بهشت زهرا برخی ازاین عوامل با جدیت عزاداران را کنار زده و سعی داشتند در جوار مجری و در مقابل دوربین عکاسان قرار بگیرند.

- دکتر طهماسبی رئیس مرکزموسیقی صدا وسیما از ابتدای مراسم حضور داشت و تا قطعه هنرمندان بهشت زهرا پیکر محمد نوری را مشایعت کرد که این کاری کم سابقه بود.

- هنگام پخش قطعه جان مریم با صدای محمد نوری جمعیت حاضر به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند و صدای هق هق گریه بلند بود.

- یکی از حاضران که مدعی بود از شاگردان استاد نوری است بعد از پایان سخنان داود گنجه ای با داد و فریاد از مجری تقاضای سخنرانی کرد که قائم مقام خانه موسیقی گفت شاگرد استاد نوری اگر می خواست اینجا باید می خواند نه اینکه داد و  فریاد کند.

- حرکت زشت یکی از افراد گروه کر با مجری ( در پایان برنامه ) که تا حدی جو را متشنج کرد با انتقاد بسیاری ازهنرمندان حاضر در مراسم قرار گرفت که این فرد به اصطلاح هنرمند چرا باید با قانونگریزی و بدون هماهنگی قبلی با ستاد برگزاری مراسم تقاضای خواندن متن بکند.

- عباس سجادی مجری این مراسم که با تسلط و اشراف خوبی برنامه را به پایان برد بیش از چند ساعتی نبود که از سفر چین بازگشته وعلیرغم خستگی راه خودش را به این مراسم رسانده بود.

- بهروز رضوی مجری صدا وسیما که در مراسم خاکسپاری پیکر نوری در بهشت زهرا حاضر بود برای دقایقی در کنار اجرای جمشید مجری مراسم شد.

- جمشیدی مجری مراسم بهشت زهرا که یک خط در میان از بهروز رضوی تشکر می کرد گفت : امروز از صدای آسمانی بهروز رضوی و صدای آرام محمد نوری بهره مند شدیم.

- درتمامی مراحل برگزاری این مراسم همسر و خواهرمحمد نوری (از بازماندگان درجه یک استاد) که سن بالایی دارند حضور داشتند.

- درغیاب مدیرعامل خانه موسیقی داود گنجه ای زحمات فراوان برای برگزاری این مراسم کشید اما در این میان علیرضا حیدری درانجام بهتر تشریفات همت بسیار به خرج داد.


عکسها را میتوانید در ادامه مطلب ببینید


برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید...
[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 19:17 | | قالب بلاگفا
دوشنبه یازدهم مرداد ۱۳۸۹

گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

نفر اول گروه رياضي 89

نفر دوم گروه رياضي 89

نفر سوم گروه رياضي 89

اشكان اسماعيلي
تهران
نفر اول

حميد رضا عباس پور آزاد
تهران
نفر دوم
فريبرز صالحي
تهران
نفر سوم

گروه آزمايشي علوم تجربي

نفر اول گروه تجربي 89 نفر دوم گروه تجربي 89 نفر سوم گروه تجربي 89
راضيه خزايي
همدان
نفر اول
مهرناز شهسواري پور
سيرجان
نفر دوم
داود جهانسوز
نوشهر
نفر سوم

گروه آزمايشي علوم انساني

نفراول گروه انساني 89 نفر دوم گروه انساني 89 نفر سوم گروه انساني 89
پگاه پزشكي قهفرخي
همدان
نفر اول
سارا تراب
بهبهان
نفر دوم
سيده فاطمه زبرجد
شيراز
نفر سوم

 

گروه آزمايشي هنر
نفر اول گروه هنر 89 ; نفر دوم گروه هنر 89 نفر سوم گروه هنر 89

پگاه واعظي
تهران
نفر اول

پريسا عرب محقي
تهران
نفر دوم
عليرضا احمدي ساعي
تهران
نفر سوم

گروه آزمايشي زبان­هاي خارجي

نفر اول گروه زبان 89 نفر دوم گروه زبان 89 نفر سوم گروه زبان 89
بابك اسعدپور بهزادي
كرمان
نفر اول
سيدمحمد كاظم­پور    
تهران
نفر دوم
سينا شيعه­يان
سبزوار
نفر سوم

 

 

نفرات برتر آزمون سراسري سال 1389

 

گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

 
رديف نام و نام خانوادگي محل سكونت

1

اشكان اسمعيلي

تهران

2

حميدرضا عباسپور آزاد

تهران

3

فريبرز صالحي

تهران

4

حميدرضا احمدي نيا

تهران

5

محمدسعيد آقامحمدحسين تجريشي

شميرانات

6

رسول شفيع­پور چنگايي

تهران

7

محمدصالح نيكورو

كرمانشاه

8

علي يكه­خاني

بيرجند

9

مريم فرحناك غازاني

تبريز

10

آيدين يوسف­زاده فرد

تهران

 

گروه آزمايشي علوم تجربي 

 

رديف نام و نام خانوادگي محل سكونت

1

راضيه خزايي

همدان

2

مهرناز شهسواري پور

سيرجان

3

داود جهانسوز

نوشهر

4

پگاه خالو

شميرانات

5

سيد نيما عبدالتاجديني

كرمانشاه

6

سيد سپهر كاظمي

شيراز

7

بابك اسعدپور بهزادي

كرمان

8

پروين كلهر

قم

9

بهاره صفي­خاني

تهران

10

بنفشه شكيبا جهرمي

شيراز

  

گروه آزمايشي علوم انساني

 

رديف نام و نام خانوادگي محل سكونت

1

پگاه پزشكي قهفرخي

همدان

2

سارا تراب

بهبهان

3

سيده فاطمه زبرجد

شيراز

4

زهره تيموري

تهران

5

مريم احمدي

تهران

6

نيوشا دورانديش

تهران

7

الهه لطفعلي­زاده مهرآبادي

تهران

8

آرش گودرزي

تهران

9

رويا رحماني

پاوه

10

طاهره عليزاده معلم

تهران

 

گروه آزمايشي هنر

 

رديف نام و نام خانوادگي محل سكونت

1

پگاه واعظي

تهران

2

پريسا عرب محقي

تهران

3

عليرضا احمدي ساعي

تهران

 

گروه آزمايشي زبان­هاي خارجي

 

رديف نام و نام خانوادگي محل سكونت

1

بابك اسعدپور بهزادي

كرمان

2

سيدمحمد كاظم­پور

تهران

3

سينا شيعه­يان

سبزوار

 

[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 19:8 | | قالب بلاگفا
یکشنبه دهم مرداد ۱۳۸۹
سلام دوستان

امروز قرار بود یه پست درخواستی و شاد بزارم ولی قسمت نشد

دلیلش...

داشتم این پستو آماده میکردم یه خبری شنیدم حالم گرفته شد

حالا خبر چی بود...

استاد محمد نوری....خواننده قدیمی و خوش صدای کشورمون بدرود حیات گفت!!!

حالم گرفته شد...

و تصمیم گرفتم فعلا اون پست رو بیخیال بشم و یه پست اختصاصی در مورد این استاد بزرگ کشورمون بزارم

در ادامه مطلب شما میتونید بیوگرافیشون رو ببینید.. و کارهای این استاد رو دانلود کنید...

باز هم این واقعه رو به جامعه هنری کشور و شما دوستان تسلیت میگم

با آهنگ گل مریم این استاد خیلی خاطرات دارم.......

کلام آخر...

 

زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست
هر کسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود
صحنه پيوسته به جاست
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به ياد

روحش شاد..

 


برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید...
[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 7:59 | | قالب بلاگفا
سه شنبه پنجم مرداد ۱۳۸۹

زمان اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره اعلام نتیجه اولیه کنکور و صدور کارنامه اولیه برای داوطلبان گفت: امیدواریم بتوانیم نتایج اولیه کنکور سراسری را در روز 10 مرداد ماه از طریق سایت سازمان سنجش در دست داوطلبان قرار دهیم.

محمد حسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یک هفته پس از اعلام نتیجه اولیه انتخاب رشته داوطلبان مجاز به انتخاب رشته به صورت اینترنتی آغاز می شود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نتایج نهایی نیز نیمه شهریورماه اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه نرم افزار تقلب یاب کنکور موارد غیر معمول وغیرآماری را تشخیص می دهد، گفت: این نرم افزار با مشاهده پاسخنامه هایی که 70 درصد و بالاتر مشابه هستند، تقلب را شناسایی می کند و نتیجه در کمیته های مربوط مورد بررسی قرار می گیرد.

سرورالدین گفت: امسال 755 هزار نفر ظرفیت پذیرش وجود دارد که در صورت محاسبه داوطلبان شرکت کننده نسبت افراد به پذیرش 55 درصد است در واقع بیش از نیمی از شرکت کنندگان در آزمون سراسری پذیرفته می شوند.
وی همچنین گفت: اگر پشت کنکوری نداشته باشیم در واقع برای 450 هزار نفر دانش آموز که می خواهند به آموزش عالی وارد شوند ظرفیت وجود دارد.

کنکور سراسری سال 1389 با رقابت تعداد یک میلیون و 286 هزار و 813 شرکت کننده از صبح پنجشنبه 10 تیر ماه با رقابت داوطلبان گروه آزمایشی فنی و ریاضی آغاز به کار کرد که در این آزمون 320 هزار و 362 نفر شرکت کردند. کنکور گروه هنر نیز بعدازظهر این روز با شرکت 25 هزار و 19 داوطلب برگزار شد.

آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی نیز با شرکت 464 هزار و 629 شرکت کننده صبح روز جمعه 11 تیرماه برگزار شد. 18 هزار و 229 داوطلب نیز بعدازظهر این روز در کنکور زبانهای خارجی به رقابت پرداختند.

آخرین آزمون امسال نیز با رقابت 460 هزار و 830 نفر در گروه آزمایشی علوم انسانی صبح شنبه 12 تیر ماه شد تا به این ترتیب ماراتن کنکور سال 1389 به پایان برسد

[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 17:51 | | قالب بلاگفا
یکشنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۹

یک نماینده مجلس شورای اسلامی، اقدامات دولت را در راستای «عدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» ارزیابی می‌کند.

به گزارش «فردا»، سید عماد حسینی معتقد است که دولت در مسیری می‌رود که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا نشود.

وی با اشاره به آنچه که «اعلام عدم التزام دولت به آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مهر ماه از سوی سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی» می‌خواند، وضعیت فعلی را دلیلی بر قصد دولت بر عدم اجرای این قانون دارد.

هدفمند کردن یارانه‌ها، طرحی است که رئیس‌جمهور در دولت نهم آن را به مجلس ارائه کرد و پس از تصویب در مجلس، به دولت دهم برای اجرا ابلاغ شد.

قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت را ملزم می کند که در فاصله پنج سال بنزین، گازوئیل، برق، گاز و دیگر کالاها و خدمات را به قیمت های منطقه‌ای و بین‌المللی به مصرف کنندگان داخلی بفروشد.

کارشناسان و اقتصاددانان نگران عواقب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این طرح هستند و آن را «حساس» توصیف می‌کنند گرچه محمود احمدی‌نژاد معتقد است این طرح، «مناسبات اقتصادی را عوض می‌کند» و حرف منتقدان و مخالفان این طرح را قبول ندارد.

حسینی، نماینده قروه به مهر گفت قانون مجلس، میزان اعتبار هدفمند کردن یارانه‌ها و معیارهای آن را مشخص کرده است.

به عقیده سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، به تاخیر انداختن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نمونه بارز و مشخصی از قانون‌شکنی دولت است.

در یک ماه اخیر، جمعی از نمایندگان مجلس مانند علی لاریجانی، احمد توکلی و غلام‌رضا مصباحی‌مقدم به شدت از «گردن‌کشی علیه قانون» و قانون‌شکنی دولت می‌خوانند، انتقاد کرده‌اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود عدم اجرای قانون، گردن‌کشی است و مجلس با آن مقابله خواهد کرد.

در روز دوم فروردین نیز نائب رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، محمدرضا باهنر گفته بود عدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بوسیله دولت، «تخلف محسوب می‌شود

[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 23:37 | | قالب بلاگفا
پنجشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۸۹

واكنش‌ به سخنان احمدي نژاد درباره بدحجابی

 
روزنامه تهران امروز نوشت:

نظر رئيس جمهور درباره بد حجابي بازتاب فراواني در ميان علما، سياسيون و نمايندگان داشته است

رئيس جمهور يك‌شنبه شب در يك برنامه تلويزيوني حضور يافت و به بيان مواضع خود درباره مسائل مختلف داخلي و خارجي پرداخت اما آنچه بيش از همه واكنش‌هايي را به همراه داشت، اظهارات احمدي‌نژاد در باب حجاب و عفاف بود.

احمدي‌نژاد در اين برنامه، به موضوع برخوردهاي اخير با بدحجابي اشاره كرد و گفت: ما اين‌گونه برخوردها را توهين مي‌دانيم كه زن و مردي در خيابان راه بروند و كسي بيايد بگويد نسبت شما چيست؟ او با اشاره به اينكه هيچ كسي حق ندارد در اين خصوص سوالي بپرسد، گفت: به اعتقاد بنده روش موجود روش درستي نيست، البته اين به آن معنا نيست كه ما نابساماني‌هاي اجتماعي را نمي‌بينيم يا نبايد اصلاح كنيم.

دولت اين‌گونه رفتارها را قبول ندارد و تا آنجايي كه بتواند برخورد و كنترل خواهد كرد. احمدي‌نژاد با بيان اينكه برخي‌ها در كشور به محض آمدن اسم زن ناراحت مي‌شوند، گفت: آنها بايد خود را اصلاح كنند وقتي نابساماني‌هاي اخلاقي پيش مي‌آيد همه مقصرند و مردها بيشتر از همه. رئيس‌جمهور اضافه كرد: باور ما اين است كه هر كجا زن به صورت گسترده وارد شد، اجتماع آنان بسيار سالم‌تر، صحيح‌تر و اخلاقي‌تر است.

عده‌اي در هر دوره‌اي هر چند ماه مي‌خواهند جنجالي در كشور برپا و برخورد كنند كه بنده در همين جا به صراحت اعلام مي‌كنم كه ما مطلقا و از بنياد با اين موضوع مخالفيم. بنده اميدوارم در اين زمينه نيازي به تذكر جدي بنده نباشد. اگر مشكلاتي در جامعه بوجود مي‌آيد بايد ريشه‌يابي و با روش عالمانه و انساني حل شود محال است فردي شخصيت كسي را تخريب كند تا او حرفش را بپذيرد. احمدي‌نژاد تاكيد كرد: البته اين بدان معنا نيست كه ما از عده‌اي كه به‌طور سازمان يافته بخواهند مشكلات اخلاقي را در جامعه گسترش دهند، چشم‌پوشي كنيم بلكه بايد با كار اطلاعاتي و شناسايي و قانوني آنها را بازخواست و مجازات كنيم.»

ابراهیمی: احمدي‌نژاد خودش مصوبه حجاب را ابلاغ كرد
رئيس مركز رسيدگي به امور مساجد با بيان اينكه قانونا دولت موظف به برخورد با بدحجابي در جامعه است، از احمدي‌نژاد به‌عنوان فردي متدين و متعهد ياد كرد كه خواستار پياده كردن ارزش‌هاي اسلامي است. ولي مشخص نيست كه چرا اظهاارت رسانه‌ايش با عملكردش متفاوت است.

حجت‌الاسلام حسين ابراهيمي نماينده بيرجند، در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، در واكنش به اينكه رئيس جمهور در برنامه تلويزيوني شب گذشته‌اش گفته بود برخوردها با بدحجابي ربطي به دولت ندارد، گفت: همانطور كه دولت موظف به خدمت رساني به مردم در زمينه‌هاي مختلف و حفظ جامعه‌اي سالم است، بايد سلامت مادي (شامل بهداشت و درمان و تغذيه) و سلام معنوي جامعه (شامل عفاف و حجاب و پرهيز از فساد) را نيز تامين كند.

به گفته وي، چنانچه زنان و مردان به گونه‌اي در جامعه ظاهر شوند كه حيثيت اجتماعي جامعه زير سوال رود، ارزش‌هاي اجتماعي خدشه‌دار شوند و حجاب و عفاف مورد بي‌توجهي قرار بگيرد؛ پس از مدتي فساد جامعه را فرا گرفته و جامعه به تباهي كشيده مي‌شود. از اين رو همانطور كه دولت موظف به ارائه خدمات بهداشتي و درماني به مردم است، موظف به حفظ سلامت معنوي جامعه نيز هست.

عضو جامعه روحانيت مبارز با تاكيد بر اينكه دولت متولي برخورد با بدحجابي در جامعه است، در واكنش به بخش ديگري از سخنان رئيس‌جمهور كه گفته بود اميدوارم بدون تذكر من اين برخوردها با نواميس مردم پايان يابد، اظهار داشت: اگر برخوردها با بدحجابي در سطح جامعه از سوي دولت نيست، پس بفرمايند كه چه نيرويي خارج از دولت اين برخوردها را مي‌كند؟

وي با اشاره به اينكه احمدي‌نژاد به‌عنوان رئيس‌جمهور، رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز هست، يادآور شد: ايشان مصوبه همين شورا مبني بر طرح عفاف و حجاب را به‌عنوان رئيس‌جمهور براي اجرا به وزير كشور ابلاغ كردند و مامورين نيروي انتظامي هم كه در سطح جامعه با بدحجابي برخورد مي‌كنند، ماموران وزارت كشور محسوب مي‌شوند. پس چطور دولت مي‌گويد كه اين برخوردها از سوي دولت نيست؟ اگر رئيس‌جمهور مخالف اين برخوردها هستند امر كنند تا ديگر انجام نشود.

ابراهيمي در واكنش به اينكه برخي معتقدند كه احمدي‌نژاد براي جلب اعتماد بخشي از جامعه در برنامه‌هاي تلويزيوني خود با اين برخوردها مخالفت مي‌كند، گفت: اتفاقا حسن آقاي احمدي‌نژاد به اين است كه به شعارها و ارزش‌هاي امام و رهبري و انقلاب پايبند است. ما انتظار نداشتيم كه چنين نظري را در رسانه ملي اعلام كنند. مگر مجريان چيزي خلاف نظر دولت را اعمال مي‌كنند كه ايشان اينگونه موضع گيري كرد؟

اين نماينده اصولگرا از احمدي‌نژاد به‌عنوان فردي متدين متعهد و ارزشگرا ياد كرد كه به دنبال پياده كردن مباني اسلامي است. وي براين اساس گفت كه نمي‌دانم چرا اظهارات رسانه‌اي ايشان با عملكردشان متفاوت است و وقتي كه قلبا خواهان پياده كردن ارزش‌هاي اسلامي هستند، چرا چنين موضع گيري‌هايي را مطرح مي‌كنند؟

عضو فراكسيون روحانيون مجلس در واكنش به بخش ديگري از سخنان احمدي‌نژاد كه گفته بود ”با بركناري هر وزير، يك زن را جايگزين مي‌كند“، در پاسخ به اينكه آيا اين رويكرد وي با مخالفت علما و مراجع روبه‌رو خواهد شد يا نه؟، ‌گفت: پيش از اين برخي مراجع با انتصاب زنان در پست وزارت، مخالفت‌هايي داشتند كه ممكن است در آينده هم تكرار شود. اما بايد منتظر باشيم و ببينيم كه اصلا رئيس‌جمهور اين حرفشان را عملياتي مي‌كنند، بعد ببينيم كه نظر مراجعه چه خواهد بود.

تكرار اظهارات پس از پنج سال
پنج سال از زماني كه محمود احمدي‌نژاد در يك برنامه انتخاباتي در سال 84 درباره حجاب زنان و جوانان از جمله معروف «مگر مشكل كشور ما تار موي جوانان است» استفاده كرد، مي‌گذرد و اكنون پس از اين سال‌ها و در حالي كه ديگر انتخاباتي در ميان نيست، بار‌ديگر احمدي‌نژاد و اين بار در قامت يك رئيس جمهور همان اظهارات را تكرار كرد.

اظهاراتي كه در سال 84 به مثابه يك فعاليت تبليغاتي محسوب مي‌شد، تكرار آن پس از پنج سال بايد مفهوم و معناي ديگري داشته باشد چرا كه ديگر نه انتخابات رياست‌جمهوري در ميان است و نه مسئولان كشور رضايتي از وضعيت فعلي حجاب و عفاف در كشور دارند كه رئيس دولت بخواهد بر آن تاكيد كند.

اظهارات احمدي‌نژاد در شب يكشنبه در حالي بيان شد كه وزير كشور طي هفته‌هاي اخير، بارها براي اجراي اين طرح به مجلس فراخوانده شده و وعده اجراي كامل آن را داده بود. وزير اطلاعات هم در حياط خلوت دولت آمادگي اين وزارتخانه براي برخورد با پديده بدحجابي را گزارش كرده بود و هر يك از دولتمردان به نوعي در اين ميان خود را براي اجراي طرح عفاف و حجاب دخيل دانسته بودند اما در حالي كه همگان با توجه به اظهارات دولتمردان، منتظر حضور مجدد گشت‌هاي ارشاد در خيابان‌ها بودند و گشت‌هاي انتظامي اقدام به توقيف تعداد زيادي از اتومبيل‌ها در خيابان‌هاي پايتخت با تابلوي «مزاحمت نواميس مردم» كرده بود، رئيس‌جمهور در چرخشي قابل اعتنا، مخالفت خود را با اين روش‌ها كه از سوي نيروي انتظامي تحت نظر وزارت كشور اجرا مي‌شود، اعلام كرد.

انتقاد مشايي از انتشار تصاوير اتومبيل‌ها
در اين ميان اسفنديار رحيم‌مشايي، رئيس دفتر رئيس‌جمهور هم از قافله عقب نماند و در حالي كه برخي، اظهارات يك‌شنبه شب احمدي‌نژاد را حاصل تفكر او مي‌دانستند، خود به جمع خبرنگاران آمد و با انتقاد از نحوه برخورد با مزاحمين نواميس مردم تصريح كرد: اينكه با انتشار عكس و ماشين افراد مي‌خواهند برخورد با مزاحمان نواميس مردم را نشان دهند خود اشاعه فساد است و بايد به نحوي عمل كنيم كه اين اتفاق نيفتد چراكه اشاعه فساد اعتبار جامعه را زير سوال مي‌برد. اما چرا احمدي‌نژاد در مورد اجراي طرح عفاف و حجاب،رويكرد واحد و مشخصي را بر نمي‌گزيند؟

طرح عفاف و حجاب طرحي است كه در برهه‌هاي مختلف اجرا و متوقف شده است. از زمان آغاز اين طرح در سال 85، به مدت يك‌سال به‌طور نامحسوس اجرا شد اما يك سال بعد و در آستانه انتخابات مجلس هشتم، طرح عفاف و حجاب براي مدتي مسكوت ماند. در سال 87 طرح عفاف و حجاب با روي كار آمدن گشت‌هاي ارشاد ادامه يافت اما در سال 88 به دليل مناسب نبودن فضاي كشور بار ديگر اين طرح به فراموشي سپرده شد چندي پيش فرمانده نيروي انتظامي كه به شدت از سوي نمايندگان مجلس براي اجراي اين كار تحت فشار بود، با اشاره به برخي مخالفت‌هاي اجرايي، از عدم همراهي‌ها در اجراي اين طرح گلايه كرد و گفت زماني گشت ارشاد را مجددا را‌ه‌اندازي مي‌كنيم كه ديگر كسي به ما انتقاد نكند. با اين وجود و پس از افزايش گلايه نمايندگان، تشكل‌ها و شخصيت‌هاي سياسي و اجتماعي و به ‌خصوص مراجع تقليد، نيروي انتظامي برنامه‌هاي اوليه خويش در اين راستا را آغاز كرد.

رئيس جمهور در بخشي از اظهارات روز گذشته خود عنوان داشت كه برخورد پديده بدحجابي ارتباطي با دولت ندارد و بار اين مسئوليت را از دوش دولت برداشت اما در همين روز صفار هرندي در گفت‌وگويي تاكيد احمدي‌نژاد به اجراي طرح حجاب را به او گوشزد و اظهارات يك‌شنبه شب او را رد كرد. وزير ارشاد دولت نهم گفت: «در دوره مسئوليتي كه بنده در دولت نهم داشتم، شوراي فرهنگ عمومي در اين زمينه دستورالعملي تصويب كرد و آن مصوبه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي رفت و رئيس جمهور در سال 85 اين مصوبه را ابلاغ كردند». سوي ديگر انتقادات از رئيس‌جمهور در اين زمينه را بايد در حوزه اجرا جست.

به عبارت ساده، با توجه به اينكه مسئوليت فرماندهي نيروي انتظامي از سوي مقام معظم رهبري به وزير كشور تفويض شده است و نيروي انتظامي، حداقل در حوزه‌هاي غيرنظامي زيرمجموعه‌اي از اين وزارتخانه و دولت به شمار مي‌آيد، معلوم نيست كه در صورت مخالفت دولت، چرا بيش از آغاز طرح،‌ دولت هماهنگي‌هاي درون مجموعه‌اي را براي توقف آن به‌عمل نمي‌آورد. از سوي ديگر، حتي در صورت عدم تمكين نيروي انتظامي، باز هم موضوع و هماهنگي بين بخش‌هاي مختلف نظام درباره اجراي يك طرح ملي، از طريق نهادهايي مانند شوراي عالي امنيت ملي ممكن است.

تاكيد مراجع بر اجراي طرح حجاب
از سوي ديگر در اين ميان نمي‌توان از برخي اختلاف سلايق ميان احمدي‌نژاد با مراجع و روحانيون به سادگي عبور كرد. در نشستي كه روزهاي آخر سال گذشته ميان رئيس جمهور با تعدادي از مراجع برگزار شد، آنها به حفظ فرهنگ و حجاب در جامعه بيش از ساير موارد تاكيد كردند و رئيس جمهور هم در تمام اين ديدارها وعده داد تا شرايط مطلوب مراجع و روحانيون را فراهم سازد اما در سال جاري يعني به فاصله سه ماه از اين ديدارها، احمدي‌نژاد برخلاف انتظار مراجع و روحانيون سخن گفت.

اكنون با توجه به اينكه برخي مراجع مانند آيت الله صافي، بهبود وضعيت حجاب را در حيطه كاري دولت ناميده بودند اما روز يك‌شنبه منكر دخالت دولت در اين حوزه شد، مضاعف بر اينكه رئيس جمهور در اين گفت‌وگو به رغم آگاهي از نظر منفي مراجع به حضور وزراي زن در كابينه، بر استفاده از زنان در كابينه تاكيد كرد. در سوي ديگر اين ماجرا اصولگرايان حضور دارند كه آنها هم در مورد حجاب نظري مشابه مراجع دارند و احمدي‌نژاد با اظهارات يك‌شنبه شب خود بار ديگر بي‌اهميت بودن مواضع احزاب براي دولت را به آنها يادآور شد.

از سويي برخي اصولگرايان حامي دولت كه همواره دفاع از دولت دهم را وظيفه خود مي‌دانند، سكوت در قبال اظهارات يك‌شنبه شب رئيس جمهور را به مصلحت نديدند و با طرح پرسش‌هايي از احمدي‌نژاد از او خواستند توضيحات بيشتري در خصوص اظهاراتش ارائه كند از جمله اين اصولگرايان حجت الاسلام حسين ابراهيمي، نماينده مجلس و عضو جامعه روحانيت است. او با تاكيد بر اينكه دولت متولي برخورد با بدحجابي در جامعه است، در واكنش به بخشي از سخنان رئيس‌جمهور كه گفته بود اميدوارم بدون تذكر من اين برخوردها با نواميس مردم پايان يابد، اظهار داشت: اگر برخوردها با بدحجابي در سطح جامعه از سوي دولت نيست، پس بفرمايند كه چه نيرويي خارج از دولت اين برخوردها را مي‌كند؟ وي همچنين خبر داد كه در ديدار ديروز فراكسيون روحانيون مجلس با مراجع تقليد، آيت‌الله مكارم شيرازي نيز از عدم اجراي طرح حجاب و عفاف انتقاد كرده است.

به گفته رسايي برخورد با اين گونه معضلات اجتماعي همچون بدحجابي بايد قاطع، مستدام، معقول و منطقي باشد. وي در توضيح راه درست برخورد با اين گونه معضلات اجتماعي نيز گفت:« اگر در مواردي اين نتيجه حاصل شد كه يكسري افراد به صورت سازماندهي شده به دنبال ترويج رفتارهاي غيراخلاقي و غيراجتماعي در جامعه‌اند، بايد از طريق مراجع ذيربط قانوني با آنها برخورد شود.» نماينده مردم تهران در خانه ملت افزود:« اما در مواردي كه اين افراد به صورت سازماندهي شده به اين گونه معضلات اخلاقي نمي‌پردازند، رفتار به گونه‌اي ديگر است؛ مثلا اگر يك نفر دلش بخواهد نيمه برهنه در خيابان حاضر شود، با وجوديكه به صورت سازماندهي شده اين كار را نمي‌كند، اما بايد با اين فرد برخورد صورت گيرد .چرا كه اين گونه موارد هنجارها را زير سوال مي‌برد و رفتار آنها به دليل وجود كمبودهاي ديگري است.

در اين راستا بايد با كار فرهنگي تذكرات لازم داده شود تا اين معضل برطرف گردد.» رسايي يادآور شد:« مواردي نيز وجود دارد كه قبح آن كار آن قدر زياد است كه بايد از ادامه‌ شيوع آن در جامعه جلوگيري شود. در اين رابطه نيز مسئولان ذيربط بايد با تشخيص به موقع از اين گونه رفتارها جلوگيري به عمل آورند.» وي در پايان تاكيد كرد:« از آن جا كه درحال حاضر نيروي انتظامي در صدر مبارزه با بدحجابي است، همه دستگاه‌ها و مديران بايد از نيروي انتظامي حمايت كنند.همچنين بايد نسبت به خطاها و برخوردهاي نامناسبي كه در كل نيروي انتظامي حاكم نيست، تذكر داده شود و نبايد باعث تضعيف كل حركت اين نيرو شد.» بخش ديگري از نيروهاي اصولگراي حامي دولت اما با خودداري از انتقاد از دولت،‌ روايت ديگري در باب بدحجابي دارند. به عقيده آنها، مخالفان دولت به‌ويژه برخي جريان‌هاي سياسي براي تحت‌الشعاع قرار دادن فعاليت‌هاي دولت و همچنين افزايش شكاف‌هاي سياسي و اجتماعي در جامعه، اقدام به برنامه‌ريزي هدفمند براي گسترش بدحجابي در جامعه كرده‌اند.

چنين گمانه‌زني اما در سخنان تلويزيوني رئيس‌جمهور بازتابي نداشت. با اين توصيف و با توجه به تداوم انتقادات لايه‌هاي مختلف اصولگرا درباره موضوع حجاب، به نظر مي‌رسد كماكان چالش‌هاي رئيس‌جمهور و همراهانش با ساير لايه‌هاي سياسي فعال ادامه خواهد داشت و احمدي‌نژاد در اين باره تذكرات جدي‌تري دريافت كند، هرچند او نيز گفته است كه در صورت لزوم در اين زمينه، تذكر جدي خواهد داد.
[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 3:7 | | قالب بلاگفا
سه شنبه هجدهم خرداد ۱۳۸۹
ایسنا: رييس انجمن گويندگان جوان تهران در يادداشتي نسبت به تهاجم فرهنگي شبكه‌هاي ماهواره‌يي فارسي‌زبان هشدار داد و بر ضرورت حفظ هنرمندان و استفاده موثر از آنان تاكيد كرد.مهرداد رييسي در مطلبي با محوريت قرار دادن وضعيت دوبله در ايران آورده است: با ظهور روز افزون شبکه‌هاي ماهواره‌اي به اصطلاح خانوادگي و مخاطبان فارسي زبان آن‌ها در داخل و خارج کشور، تمرکز، بررسي و انديشه متوليان دولتي و فرهنگي بيش از هر زمان ديگر به منظور از دست ندادن بسياري امتيازات و بهره مندي هوشمندانه از پتانسيل هاي موجود به نفع جامعه، لازم و ضروري مي‌رسد.

شبکه‌هايي که در صدر آن‌ها «فارسي 1» با زيرکي، برنامه ريزي و مطالعه پسند جامعه، دست به تهاجمات فرهنگي نرم در کل کشور و حتي کشور هاي فارسي زبان مجاور زده و قشر کثيري از مردم با عقايد متفاوت را مخاطب خود كرده است. در مقايسه با حضور شبکه‌هاي خارجي ديگر همچون "ام بي سي پرشيا" که در جذب بيننده تا اين اندازه موفق نبوده‌اند شايد علاوه بر انتخاب محتوا، برگ برنده ديگري به نام دوبلاژ در دست داشته باشد که شبکه نمايش خانگي و سيماي رسمي جمهوري اسلامي ايران سالهاست نوع قدرتمند آن را صاحب است.

اين دوبلور و مدير دوبلاژ فيلم‌هاي انيميشن در ادامه اين يادداشت با بيان تاكيد بر اهميت هنر دوبله ايران آورده است: دوبلاژي که با پيشينه طلايي خود حتي خدمات بزرگي به سينماي کشور بطور عام داشته است. دوبلاژي که طي ساليان دراز هيچ حمايت چشمگيري از جانب مسؤولان دولتي ذي ربط شامل حالش نشد و در مقايسه با سينما و بازيگري کشور از نظر حق و حقوق و دستمزد حرفي براي گفتن ندارد.

دوبلاژي که وجودش علاوه بر مقوله حس و انتقال مطلب، رسالاتي بزرگ تر همچون حفظ دستور زبان صحيح- زنده نگه داشتن ضرب المثل ها و شخصيت‌پردازي نسل‌هاي آينده را عهده داراست. دوبلاژي که نقش بسزايي در فروش محصولات فرهنگي خارجي در شبکه نمايش خانگي داشته و حال که رونق بازار چشمگير است وقعي به زحمات و جايگاهش گذارده نمي شود.

شايد زماني درخواست توجه بيشتر، با احتساب افت کيفي دوبلاژ آثار و همچنين متضرر شدن مؤسسات صحيح به نظر نمي آمد ولي حال که با تلاش مسؤولان، صاحبان مؤسسات، انجام دهندگان دوبلاژ، و لطف خداوند، رونق بازار به وضوح قابل مشاهده است. در صورت عدم حمايت متوليان امر از اين مقوله حساس، لگام هدايت و تعيين خط مشي مجريان دوبلاژ به ناچار بدست نا اهلاني خواهد افتاد که شايد جبرانش متحمل خسارات مالي و فرهنگي زيادي باشد.

وي با هشدار نسبت به حفظ هنرمندان دوبله ايران در شرايطي كه شبكه‌هاي برون مرزي بيگانه از اين هنر كمترين بهره را دارند، ادامه داده است: تنها ضعف شبکه هاي پرمخاطب ماهواره اي نداشتن دوبله اي اصولي با صداهاي متنوع است که با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته از جانب ايشان، حتي در فکر خروج گوينده از کشور و استقرار استوديوهاي ضبط صدا در کشورهاي ديگر با تأمين مخارج سفر و تطميع آنان هستند که زنگ خطري بسيار قابل توجه است!

وي اضافه كرده است: جان کلام اين که شرايط بحراني حال حاضر جامعه از لحاظ فرهنگي تمرکز بيشتر و اساسي تري را در ارتباط با مقوله دوبلاژ مي طلبد، بدين صورت که دست‌اندکاران دولتي با توجه به قدرت تجويز آئين نامه ها و مقررات به مؤسسات مجاز، در ارتباط با کف هزينه دوبلاژ و نحوه پرداخت دستمزد آن به انجام دهندگان با کارشناسي هاي لازمه و مشورت با عوامل انجام دهنده، اظهار نظر نموده و آئين نامه هايي اجرايي براي مؤسسات وضع و به تخلفات رسيدگي كند. در غير اينصورت با کنار کشيدن خود و بي اعتنايي، در شرايط حاضر راهي جز ارائه خدمات به شبکه هاي خارجي که بسيار دقيق تر و حساب شده تر به اين مقوله مي انديشند باز نمي گذارد که در اين صورت در آينده نزديک فاجعه اي فرهنگي را شاهد خواهيم بود.

وي ابراز عقيده كرده است: با وجود وضع نابسامان و عدم حمايت هاي لازمه از جريان رسمي دوبلاژ متأسفانه در آينده شاهد فرار مغزها، هنرمندان و گويندگان متبحر از کشور به سوي چنين پيشنهاداتي خواهيم بود و چه بسا که شاهد کيفيتي متفاوت در دوبلاژ آثار درست بر عکس حالت امروز، يعني بي کيفيتي در آثار داخل و کاري حرفه اي و ماندگار در خارج از کشور باشيم.

انجام چنين حمايتي از دوبلاژ و انجام دهندگان آن، در تاريخ هنر کشور بي سابقه خواهد بود و خدمتي شگرف به هنر و فرهنگ کشور محسوب خواهد شد.

به نظر مي رسد از دست رفتن سالها تلاش و زحمت فرهنگي هزينه هاي گزاف تري نسبت به حمايت منصفانه از انجام دهندگان با کيفيت و جذب کنندگان مخاطب فارسي زبان داشته باشد.

وي در پايان آورده است: انديشه اي بايد...


به نظر من هم این شبکه فارسی وان خیلی خیلی توی خونواده ها  محبوبیت پیدا کرده..ولی خیلی خطرناکه...چون فرهنگ غربی رو  داره پخش میکنه...ولی چه میشود کرد وقتی صدا و سیمای ما فیلمهای در پیتی و آبکی تحویل ما میده...خانواده ها برای پر کردن ساعت بیکاری باید یه چیز خوبی ببینن که ارزش نشستن و دیدن داشته باشه...

 

[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 18:39 | | قالب بلاگفا
یکشنبه شانزدهم خرداد ۱۳۸۹


سلام...اولش بگم که من نه پرچمی هستم نه سبز

این مقاله رو هم جهت اطلاع عموم زدم..

همین

تاكید مداوم میرحسین موسوی بر پیاده سازی عدالت عمومی و رفع تبعیض در میان اقشار مختلف جامعه و اتهام زنی پیاپی وی به دولت نهم در این رابطه، در حالی صورت می گیرد که متاسفانه طبق اسناد معتبر بدست آمده خلاف ادعاهای مهندس موسوی در حرف و عمل ثابت می شود.

به گزارش جهان، دختر میرحسین موسوی در سال 83 متقاضی پذیرش بدون کنکور در دوره دکتری فیزیک دانشگاه امیرکبیر می شود و مسئولان آن دانشگاه نیز در اقدامی خلاف قانون در حالی که نامبرده دارای معدل 13.5 در دوره کارشناسی و 14.7 در کارشناسی ارشد بوده، وی را پذیرش می کنند.

بنابر این گزارش، دختر موسوی در تاریخ 7/6/83 طی نامه ای خطاب به رئیس دانشگاه امیرکبیر با اعلام اینکه در سال 81 نفر سوم جشنواره جوان خوارزمی شده و دارای چهار مقاله چاپ شده در نشریات داخلی و خارجی است، متقاضی پذیرش بدون کنکور در دوره دکتری فیزیک دانشگاه امیرکبیر می شود.

پیرو دستور مورخ 8/6/83 رئیس دانشگاه امیرکبیر مبنی بر رسیدگی به این تقاضا،رئیس دانشکده فیزیک این دانشگاه طی دستورمورخ20/7/83خطاب به مدیرکل تحصیلات تکمیلی دانشگاه ضمن ارسال مدارک دختر میرحسین موسوی اعلام می دارد که معدل کارشناسی ارشد نامبرده 14.7 می باشد و عملا امکان تحصیل وی بر طبق قانون وجود ندارد.

با این حال رئیس دانشکده فیزیک دانشگاه امیرکبیر طی نامه شماره 5582/41 مورخ 22/6/83 اعلام می نماید که موافقت شده تا خانم کوکب موسوی با استفاده از سهمیه دانشجویان ممتاز در دوره دکتری پذیرفته شود.

شایان ذکر است که برابر ماده 4 آئین نامه های تسهیلات آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان ممتاز مورخ 19/12/81 و 10/3/82، دانشجویان ممتازی می توانند در دوره دکتری پذیرفته شوند که در دوره کارشناسی ارشد معدل کل دروس آنها 17 و پایان نامه آنها با درجه عالی ارزشیابی شده باشد.

به نظر می رسد میرحسین موسوی با توجه به ادعاهای پیاپی مبنی بر وجود تبعیض و عدم رعایت عدالت در دولت نهم،باید عدالت واقعی را از منظر خود باز تعریف نماید.

 

15_880317_L600.jpg
14_880317_L600.jpg

 
13_880317_L600.jpg
11_880317_L600.jpg
12_880317_L600.jpg
[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 10:32 | | قالب بلاگفا
شنبه پانزدهم خرداد ۱۳۸۹

سرویس بین‌الملل «تابناک» ـ در حالی که نزدیک به سه سال از اعدام پر سر و صدای صدام می‌گذرد و اکنون قبر او نیز مشخص شده و همه اعضای خانواده صدام هم مرگش را باور کرده و همچنین چندی مراسم نیز برای او گرفته شده، «سی.ان.ان» در اقدامی ژورنالیستی و شانتاژ خبری، موضوع اعدام صدام به دست نیروهای آمریکایی را مورد تشکیک قرار داد.
شبکه خبری «سی.ان.ان» گزارش داد، یک خانم در سایت شخصی خود نوشته است: آنچه آمریکایی‌ها در سال ۲۰۰۳ دستگیر، محاکمه و اعدام کردند، بدل شماره ۳ صدام بوده و نام او «میکائیل رمضان» است و صدام رئیس جمهور سابق عراق زنده بوده و همچنان فراری است و آمریکایی‌ها برای تمام کردن فشار روانی جامعه جهانی با دستگیری صوری شبیه صدام و محاکمه و اعدام او، در واقع، شر صدام را از سر خود کم کردند، نه اینکه صدام حقیقی را اعدام کرده باشند.

 خبر جدید CNN : صدام زنده است!

«سی.ان.ان» پس از این خبر، شماری از تصاویر افرادی را که گفته می‌شود، شبیه صدام بودند، منتشر کرده و با آب و تاب به تشریح این خبر مبهم پرداخت.

این شبکه خبری آمریکایی که به حزب دمکرات نیز نزدیک است، هیچ اشاره‌ای به مشخصات مدیر سایتی که این خبر را منتشر کرده و این‌که وی به استناد چه شواهدی این ادعا را مطرح کرده است، نکرد.

گفتنی است، پس از خبر دستگیری و سپس اعدام صدام به دست نیروهای آمریکایی، این موضوع که آیا صدام واقعی یا یکی از بدل‌های او اعدام شده‌اند، همواره محل تشکیک بوده است، اما طرح این موضوع توسط «سی.ان.ان»، آن هم به استناد ادعای یک سایت شخصی کمی غیر معمول به نظر می‌رسد!

[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 12:27 | | قالب بلاگفا
پنجشنبه سیزدهم خرداد ۱۳۸۹
فرج الله سلحشور به سه سال زندان محکوم شد 

 هنرمندان-فرج‌الله سلحشور نویسنده و کارگردان «یوسف پیامبر» در پی اثبات سرقت فیلمنامه این مجموعه در دادگاه دوم که بر اساس شکایت شهاب‌الدین طاهری شکل گرفته بود، به سه سال زندان و مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

عباس بابویهی رییس هییت کارشناسی پرونده شکایت شهاب‌الدین طاهری (نویسنده کتاب ــ فیلمنامه دوجلدی یوسف صدیق) علیه فرج‌الله سلحشور (نویسنده و کارگردان مجموعه تلویزیونی «یوسف پیامبر») در خصوص حکم دادگاه دوم گفت: «مرحله اول دادگاه شکایت طاهری از سلحشور به محکویت این کارگردان مجموعه تلویزیونی «یوسف پیامبر» منجر شد.»

وی در ادامه افزود: «براساس حکم محکومیت در سرقت فیلمنامه «یوسف پیامبر»، فرج‌الله سلحشور کارگردان این مجموعه به 70 درصد مجازات کیفری محکوم شد که شامل سه سال زندان است. ایشان همچنین به میزان 20 درصد از آثار تهیه و ارایه شده شاکی استفاده غیرمجاز کرده که ارزش مادی این بخش از استفاده غیرمجاز معادل یک سوم از قیمت قرارداد تحقیق و نگارش فیلمنامه متهم با صدا و سیما است که محکوم به پرداخت مبلغ یک میلیاردو پانصد هزار تومان جریمه شده‌اند.»

وی در ادامه گفت: «این رای توسط قاضی حسینیان صادر شده که پرونده را برای گذراندن مراحل بازپرسی مجدد به دادسرا فرستاده‌اند.»

بابویهی در ادامه گفت: «طبق توهین‌هایی که سلحشور به طاهری کرده بود، طاهری از سلحشور شکایت کرد که روز گذشته قرار بود تا آقای سلحشور در دادگاه حاضر شوند، اما با اعلام قبلی زمان برگزاری این دادگاه به تعویق افتاد.»

رییس هییت کارشناسی این پرونده در پایان عنوان کرد: «باید دادگاه بعدی برگزار شود تا با توجه به صحبت‌های سلحشور، حکم دادگاه رسمی شود. با این حال علی لاریجانی رییس مجلس از قاضی دادگاه درخواست کرده‌اند که نظرات تکمیلی در خصوص دادگاه سلحشور و طاهری در اسرع وقت بدست ایشان برسد.»

منبع:خبرآنلاین

[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 22:42 | | قالب بلاگفا
پنجشنبه سیزدهم خرداد ۱۳۸۹
پیست اتومبیلرانی مدرن
به گزارش carx1 ، پیست اتومبیلرانی مدرن و بسیار زیبای ابوظبی که در جزیره یاس قرار دارد به نام "یاس مارینا " شناخته می شود و برای اولین بار واجد ویژگی های منحصر یه فرد می باشد . هرمان تیلکر آرشیتکت مشهور پیستهای اتوموبیلرانی جهان که پیش از این پیست سپانگ مالزی و صخیر بحرین را طراحی کرده ،‌برای پیست ابوظبی ویژگی های جالبی را طراحی کرده است .
                
به گزارش carx1 ، پیست اتومبیلرانی مدرن و بسیار زیبای ابوظبی که در جزیره یاس قرار دارد به نام "یاس مارینا " شناخته می شود و برای اولین بار واجد ویژگی های منحصر یه فرد می باشد . هرمان تیلکر آرشیتکت مشهور پیستهای اتوموبیلرانی جهان که پیش از این پیست سپانگ مالزی و صخیر بحرین را طراحی کرده ،‌برای پیست ابوظبی ویژگی های جالبی را طراحی کرده است .

امسال در رقابتهای فرمول یک ،‌گرند پری ابوظبی در کشور امارات به جای گرند پری برزیل به عنوان گرندپری پایانی مسابقات در تقویم قرار گرفت . به گزارش carx1 ، پیست اتومبیلرانی مدرن و بسیار زیبای ابوظبی که در جزیره یاس قرار دارد به نام "یاس مارینا " شناخته می شود و برای اولین بار واجد ویژگی های منحصر یه فرد می باشد.

هرمان تیلکر آرشیتکت مشهور پیستهای اتوموبیلرانی جهان که پیش از این پیست سپانگ مالزی و صخیر بحرین را طراحی کرده ،‌برای پیست ابوظبی ویژگی های جالبی را طراحی کرده است . این پیست دارای 20 پیچ با مشخصات کاملا متفاوت است و از نظر قرار گرفتن تماشاگران نیز تجربه جدیدی است . علاوه بر این قرار است قسمتی از مسابقه خودروها در تونل های کوتاه و زیبا انجام شود. گرند پری ابوظبی باحمایت حیرت آور امیر ابوظبی وارد مسابقات فرمول یک شده است.
[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 5:30 | | قالب بلاگفا
سه شنبه یازدهم خرداد ۱۳۸۹

جزیره کیش کامل به زیر آب می رود

جزیره کیش کامل به زیر آب می رود

دکتر یوسف ثبوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعریف واژه اقلیم افزود: اقلیم، شرایط آب و هوایی یک منطقه جغرافیایی است که شامل دما، رطوبت، فشار اتمسفر، باد، بارش می شود. تفاوت آن با هواشناسی این است که در هواشناسی معمولا شرایط آب و هوایی حال حاضر را مورد بررسی قرار می دهد ولی در اقلیم شناسی مشخصه های آب و هوایی در دراز مدت مورد بررسی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه بشر در طول صد سال اخیر منابع انرژی فسیلی چون نفت، گاز و زغال سنگ را استخراج و با سوزاندن آن مقادیر زیادی از گاز کربنیک را وارد فضا کرده است اظهار داشت: CO۲ (گاز کربنیک) در جو همچون عایق عمل می کند به این صورت که CO۲ زمین را احاطه می کند و این امر موجب گرم شدن زمین می شود.

عضو پیوسته گروه علوم پایه فرهنگستان علوم به پیامدهای گرم شدن زمین اشاره کرد و یادآور شد: گرم شدن زمین باعث ذوب شدن یخهای قطبی و درنتیجه افزایش تبخیر آب اقیانوسها می شود. افزایش تبخیر با افزایش بارش در عرضهای بالای جغرافیایی و کاهش بارش و خشکسالی در عرضهای کم جغرافیایی همراه است. افزایش بارش باعث بالا آمدن آب دریاها می شود از این رو سکونتگاههای ساحلی به زیر آب می رود.

وی تغییرات جریانهای هوایی را از دیگر پیامدهای گرم شدن زمین ذکر کرد و ادامه داد: با گرم شدن زمین جریانهای هوایی نیز تغییر می کند به این معنا که بروز توفانها و گردبادها افزایش می یابد.

ثبوتی با تاکید بر اینکه اینها عواقبی است که در انتظار کره زمین است، اضافه کرد: کاهش دمای زمین در زمان کوتاه میسر نیست از این رو لازم است تا کشورهای دنیا در یک تعامل نسبت به کنار آمدن با تغییرات اقلیم اقدام کنند.

پیش بینی محققان کشور از گرم شدن زمین

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان به وضعیت تغیییرات اقلیمی در کشور اشاره کرد و به مهر گفت: علیرغم اینکه علم امروز بشر نمی تواند همه پدیده ها را پیش بینی کند ولی با توجه به مطالعاتی که صورت گرفته است پیش بینی می شود ایران با پدیده خشکسالی روبرو خواهد شد.

ثبوتی با تاکید بر اینکه این نظریه یک احتمال است ادامه داد:علاوه بر خشکسالی به دلیل ذوب شدن یخهای قطبی باید منتظر زیر آب رفتن سواحل پست خلیج فارس باشیم. به عبارت دیگر در سواحل جنوبی ایران آب خلیج فارس بالا می آید و بر وسعت این خلیج افزوده می شود. در دراز مدت دشت خوزستان و اهواز به تدریج به وسیله آب پوشیده می شود و جزیره مرجانی کیش که کم ارتفاع ترین جزیره خلیج فارس است در دراز مدت به زیر آب خواهد رفت و از وسعت جزایر و سواحل ایران کاسته می شود.

وی به اثرات بلایای طبیعی چون زلزله و آتشفشان در گرمایش زمین اشاره کرد و افزود: زلزله اثری بر روی کاهش و یا افزایش گرمایش زمین ندارد ولی فعالیت آتشفشانی می تواند موثر باشد به این صورت که خاکستر آتشفشان ها می تواند در کاهش دمای زمین در کوتاه مدت تاثیرگذار باشد.

عضو پیوسته فرهنگستان علوم اضافه کرد: متاسفانه در کشور از سوی هیچ کدام از نهادهای دولتی و غیر دولتی که در حوزه های زمین شناسی، هواشناسی، آب، دریا، انرژی، کشاورزی و بهداشت فعالیت می کنند، توجه به مسائل اقلیم را جز مسئولیت های خود نمی دانند.

این محقق آگاهی اندک مردم نسبت به پیامدهای تغییر اقلیم را از دیگر معضلات کشور در این زمینه نام برد و به مهر گفت: علاوه بر اینها در نقشه جامع علمی کوچکترین اشاره ای به اقلیم، گرمایش زمین، تبعات آن و کنار آمدن با این تبعات نشده است.

وی جایگزین کردن سوختهای تجدیدپذیر چون انرژی خورشید، انرژی باد، انرژی زمین گرمایی و بیو سوخت ها به جای سوخت های فسیلی، کارا تر کردن مصرف سوخت و کاهش مصرف سوخت های فسیلی را به عنوان راهکارهای مناسب برای کاهش تولید گازکربنیک پیشنهاد کرد.

[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 17:50 | | قالب بلاگفا
جمعه هفتم خرداد ۱۳۸۹
هزينه‌ها40 هزار تومان بالا برود50 هزار تومان مي‌دهيم
 
جام جم آنلاين: رئيس جمهور با اشاره به اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: دولت در حال خريد و ذخيره كالاهاي اساسي است تا در زمان لازم بازار را تنظيم كند، ما حداكثر جبراني را به مردم مي‌دهيم؛ مثلا اگر هزينه‌ها 40 هزار تومان بالا مي‌رود، ما 50 هزار تومان پرداخت مي‌كنيم.

به گزارش فارس از كرمان احمدي نژاد چهارشنبه‌شب در گفت‌وگوي زنده با شبكه استاني مركز كرمان با اشاره به طرح هدفمندكردن يارانه‌ها گفت: دولت براي اين تغيير اساسي ابعاد گوناگون را بررسي كرد و اينكه قرار است اجرا شود، كف آن چيزي است كه در اختيار دولت است و بايد در برنامه تغيير ايجاد كنيم.

احمدي‌نژاد خاطرنشان كرد:ما به صورت آزمايشي در سه استان داريم حساب‌ها را باز مي‌كنيم و با موفقيت پيش برود، منطقه به منطقه حساب‌ها باز مي‌شود.

وي افزود: بخش دوم و اساسي اين است كه چه تاثيري روي صنعت مي‌گذارد، در اين زمينه كارگروه‌هاي تخصصي تشكيل و حساب و كتاب مي‌كنند، دستگاه‌هاي نظارتي فعاليت دارند و در بخش صنعت نيز در جاهايي كه نياز به تعويض سيستم بوده، كار آغاز شده است.

احمدي‌نژاد اظهار داشت: در مجموع، كار، خوب جلو مي‌رود، از نيمه دوم سال جاري اين طرح اجرا مي‌شود و با اجراي آن ان‌شاءالله در ايران فقيري نداريم.

[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 16:4 | | قالب بلاگفا
پنجشنبه ششم خرداد ۱۳۸۹

اعتراض همسر معتمدآریا به انتشار عکس و خبر این بازیگر

 

هنرمندان-همسر فاطمه معتمدآریا با ارسال یادداشتی نسبت به اخبارنادرست منتشر شده درباره‌ی این بازیگر در جشنواره کن اعتراض کرد و در جهت روشن شدن افکار عمومی توضیحاتی را ارایه داد.

احمد حامد دریادداشتی در همین خصوص آورده است: «هفته گذشته یکی از سایت‌های غیرمجاز در اقدامی غیر مسوولانه و شیطنت‌آمیز خبری تحت‌عنوان حضور فاطمه معتمدآریا با مچ بندسبز در جشنواره کن را منتشر کرد. در متن خبر، تصویری که اینجانب از ایشان دیدم در محل غرفه فروش لوازم آرایش بانوان به طور خصوصی گرفته شده بود با چند حلقه النگوی بدلی رنگارنگ زرد و قرمز و آبی و... متاسفانه روز گذشته تیتر همین خبر که تنها چند ساعت روی سایت مذکور وجود داشت دست مایه سخنرانی یکی از نمایندگان محترم مجلس برای هجوم علیه ایشان شد.

اینجانب ضمن تقبیح عملکرد نابخردانه و موذیانه سایت مذکور انتظار دارد که استناد به مطالب اینگونه شبکه‌ها و اشاعه مندرجات آنها که برای اکثریت جامعه قابل دسترسی نیستند و قانونا غیر مجاز هستند مبنای قضاوت مسوولان محترم قرار نگیرند.»

همسر معتمدآریا در پایان خاطرنشان کرده است:«فاطمه معتمدآریا در مدت برگزاری جشنواره کن با هیچ خبرنگار و رسانه داخلی یا خارجی حاضر به مصاحبه نشده است و چاپ و انتشار هر گونه عکس، تصویر و مطلب برله و علیه ایشان برخلاف تمایل بوده و موجب پی‌گیری قانونی خواهد بود.» 

[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 14:29 | | قالب بلاگفا
پنجشنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۸۹
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، مراجعه کاربران به سایتهای خارجی برای دریافت اطلاعات را موجب کاهش سرعت اینترنت در کشور عنوان کرد.


داستان همون لنگر و قطع فیبر نوری امارات جالب تر بود تا این توجیح خنده دار


به گزارش خبرنگار مهر در قم، صابر فیضی ظهر سه‌شنبه در مراسم افتتاح همزمان 115 پروژه مخابراتی به مناسبت هفته ارتباطات در استان قم، با بیان این که پایین بودن سرعت اینترنت در کشور به دلیل بحث زیر ساختی نیست، بیان داشت: علت پایین بودن سرعت اینترنت در کشور به دلیل این است که کاربران برای دریافت اطلاعات در زمینه‌های مختلف عمدتا به سایت‌های خارج از کشور مراجعه می‌کنند.

وی کمبود محتوا در داخل کشور را علت اصلی مراجعه کاربران به سایت‌های خارج از کشور عنوان کرد و افزود: کاربران اینترنتی در داخل کشور برای دریافت اطلاعات مثلا در زمینه دارو و یا یک نوع گیاه عمتدا از سایت‌های خارجی استفاده می‌کنند و این امر باعث شده تا برقراری ارتباط اینترنتی برای دریافت اطلاعات با خارج از کشور پانصد برابر ارتباطات تلفنی با خارج از کشور باشد.

باید از ظرفیت علمی شهر قم استفاده شود

وی قم را به دلیل دارا بودن مراکز علمی و پژوهشی و استقرار حوزه علمیه، شهر محتوا نامید و ابراز داشت: باید از ظرفیت شهر قم استفاده کرد چرا که ارتباط با سازمان‌ها و نهاد‌ها و تبادل اطلاعاتی با آنان سبب افزایش محتوا خواهد شد و این می‌تواند بستر مناسبی برای نشر فرهنگ و ارزشهای اسلامی در جهان باشد.

افتتاح سه هزار پروژه در کشور در هفته ارتباطات

وی از افتتاح سه هزار پروژه در هفته ارتباطات در کشور خبر داد و گفت: کشور ما در زمینه زیر‌ساخت‌های الکترونیک و جایگاه آی تی، فاصله چندانی با کشور‌های پیشرفته دنیا ندارد و ما با غنی‌سازی محتوا در این حوزه می‌توانیم بحث آموزش از راه دور، تدریس خصوصی، تلویزیون زنده و ... را حتی از طریق شبکه تلفن ثابت در منازل داشته باشیم.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با بیان این مطلب که فناوری اطلاعات می‌تواند در برقراری اصول یک زندگی بهتر موثر باشد، بر لزوم تعریف مشخص در زمینه نحوه استفاده از امکانات موجود در بحث آی تی و وجود مدیریت قوی در این زمینه تأکید کرد و افزود: هم اکنون در برخی از کشور‌ها همچون فرانسه و انگلیس در زمینه استفاده از امکانات و فناوری اطلاعات و ارتباطات تعریف مشخصی وجود ندارد و دولت این کشور‌ها از 2 سال قبل اقدام به ذخیره تمام ایمیل‌ها، اس ام اس، فاکس و تماس‌های تلفنی مشترکین کرده است و با استفاده از دوربین‌های مدار بسته هر لحظه زندگی آنان را حتی در منازل در کنترل خود درآورده است.

وی جایگزینی جنگ‌های سایبری به جای جنگ‌های فیزیکی و نظامی و استفاده از امواج به منظور انتقال انرژی‌های جایگزین را از مظاهر ایجاد یک تحول ارتباطاتی در جهان دانست و ادامه داد: با وجود توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات زمینه این نگرانی به وجود آمده تا نکند با استفاده از این توسعه ارتباطات، شکاف طبقاتی و تبعیض در بین جوامع بشری افزایش یابد و این نشان می‌دهد اگر ما به بحث مدیریت توجه نداشته باشیم دچار مشکلات فراوانی خواهیم شد.

فیضی در ادامه تقویت کیفیت شبکه اینترنت، ارائه سرویس‌های گوناگون با قیمت مناسب به مشترکین و غنی‌سازی محتوا را مهم‌ترین سیاست‌های شرکت مخابرات ایران در سال جاری عنوان کرد و بیان داشت: در سالی که به نام سال همت مضاعف و کار مضاعف نامگذاری شده است تمام سازمان‌ها و ادارات باید زمینه ارائه سرویس دهی به مردم از طریق سرویس‌های اطلاعاتی را فراهم کنند که با انجام این کار، کل مراجعات یک شهر می‌تواند در منازل انجام شود.

شرکت خودروسازی بنام بی.ام.و پس از پشت‌سر گذاشتن تجربه‌های کوچک همکاری در صنایع دیگر، این‌بار به طراحی و ساخت فضای داخلی، چیدمان تجهیزات کابین و اتاق خلبان هواپیماهای جت خصوصی روی آورده است.

این اولین‌بار نیست که شاهد ورود یک شرکت خوش‌نام به عرصه‌ای تازه از صنعت و طراحی هستیم. به خصوص در مورد بی.ام.و که پیش از این هم صنعت پوشاک، تولید دوچرخه، ساخت چمدان‌های مسافرتی و حتی هدفون را تجربه کرده است!

 براي ديدن بقييه عكسها ادامه مطلب ا حتما بخوانيد   


برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید...
[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 16:34 | | قالب بلاگفا
شنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۸۹

شركت اتومبيل سازي  BMW  هواپيما ميسازد

 

شرکت خودروسازی بنام بی.ام.و پس از پشت‌سر گذاشتن تجربه‌های کوچک همکاری در صنایع دیگر، این‌بار به طراحی و ساخت فضای داخلی، چیدمان تجهیزات کابین و اتاق خلبان هواپیماهای جت خصوصی روی آورده است.

این اولین‌بار نیست که شاهد ورود یک شرکت خوش‌نام به عرصه‌ای تازه از صنعت و طراحی هستیم. به خصوص در مورد بی.ام.و که پیش از این هم صنعت پوشاک، تولید دوچرخه، ساخت چمدان‌های مسافرتی و حتی هدفون را تجربه کرده است!

 براي ديدن بقييه عكسها ادامه مطلب ا حتما بخوانيد   


برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید...
[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 16:34 | | قالب بلاگفا
دوشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۸۹
پلیس: برنزه کردن پوست ممنوع است

پلیس: برنزه کردن پوست ممنوع است

پلیس تهران بزرگ اعلام کرد که ارائه خدمات سولاریوم (اتاق برنزه) در واحدهای صنفی ممنوع است.
به گزارش حقيقت نيوز -سرهنگ پاسدار مهدی فشمی‌مقدم، معاون نظارت بر اماکن عمومی و امنیت فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، امروز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت: «فعالیت این گونه مراکز، براساس بخشنامه وزارت بهداشت ممنوع است.»

فشمی‌مقدم افزود که پلیس نظارت بر اماکن عمومی، برابر قوانین، با دایرکنندگان چنین مراکزی برخورد خواهد کرد.

به گفته این مقام پلیس، با توجه به «ممنوع» بودن این‌گونه خدمات از سوی وزارت بهداشت، نیروی انتظامی مجوز فعالیت این مراکز را صادر نمی‌کند.

فشم‌مقدم گفت: «مردم در صورت مشاهده فعالیت چنین مراکزی، می‌توانند موضوع را به مسئولان وزارت بهداشت اطلاع دهند.»

سولاریوم که به نام بسترهای آفتاب یا اتاقک‌های برنزه نیز معروف است، وسیله‌ای است که اشعه‌های اولترا ویوله را جهت برنزگی آرایشی ساطع می‌کند.

[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 13:56 | | قالب بلاگفا
سه شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۸۹
«حميده خيرآبادي» درگذشت
«حميده خيرآبادي» درگذشتفارس: «حميده خيرآبادي» بازيگر سينما و تلويزيون شامگاه ديروز درگذشت.

به گزارش سايت خانه سينما، «حميد خيرآبادي» متولد 1303 در شهرستان رشت بود. وي فعاليت هنري خود را از سال 1326 با تئاتر فرهنگ آغاز كرد.

از آثار وي مي‌توان به فيلم‌هاي سرود تولد (علي قوي تن)، توكيو بدون توقف (سعيد عالم زاده)، بازيگر (محمدعي سجادي)، سفر به خير داريوش مودبيان، روزي كه خواستگار آمد (فريال بهزاد)، پاك باخته (غلامحسين لطفي)، مرد آفتابي (همايون اسعديان)، سلام به انتظار (كريم آتشي)، ماه مهربان (قاسم جعفري)، تحفه هند (محمدرضا زهتابي)، كلاه قرمزي و پسر خاله (ايرج طهماسب)، بازي با مرگ (حميد تمجيدي)، روز واقعه (شهرام اسدي) و راز چشمه سرخ (علي سجادي حسيني) اشاره كرد.

گفتنی است، حمیده خیرآبادی معروف به نادره زادهٔ ۱۳۰۳، بازیگر سینمای ایران است. او زادهٔ رشت در استان گیلان است. او مادر ثریا قاسمی دیگر بازیگر سینمای ایران است.

وی در فیلم ها و سریال های بسیاری به ایفای نقش پرداخت که از آن جمله می توان به آثار زیر اشاره کرد:

    * ۱۳۸۳ - سرود تولد (علی قوی تن)
    * ۱۳۸۱ - توکیو بدون توقف (سعید عالم زاده)
    * ۱۳۷۷ - بازیگر (محمدعی سجادی)
    * ۱۳۷۵ - سفر به خیر داریوش مودبیان
    * ۱۳۷۵ - روزی که خواستگار آمد (فریال بهزاد)
    * ۱۳۷۴ - پاک باخته (غلامحسین لطفی)
    * ۱۳۷۴ - مرد آفتابی (همایون اسعدیان)
    * ۱۳۷۴ - سلام به انتظار (کریم آتشی)
    * ۱۳۷۴ - ماه مهربان (قاسم جعفری)
    * ۱۳۷۳ - تحفه هند (محمدرضا زهتابی)
    * ۱۳۷۳ - کلاه قرمزی و پسر خاله (ایرج طهماسب)
    * ۱۳۷۳ - بازی با مرگ (حمید تمجیدی)
    * ۱۳۷۳ - روز واقعه (شهرام اسدی)
    * ۱۳۷۱ - راز چشمه سرخ (علی سجادی حسینی)
    * ۱۳۷۱ - هنرپیشه (محسن مخملباف)
    * ۱۳۷۱ - مریم و می‌تیل (فتحعلی اویسی)
    * ۱۳۷۱ - عیالوار (پرویز صبری)
    * ۱۳۷۱ - تماس شیطانی (حسن قلی زاده)
    * ۱۳۷۱ - یک مرد یک خرس (مسعود جعفری جوزانی)
    * ۱۳۷۰ - گرگ‌های گرسنه (سیروس مقدم)
    * ۱۳۷۰ - جیب برها به بهشت نمی‌روند (ابوالحسن داودی)
    * ۱۳۷۰ - بانو (داریوش مهرجویی)
    * ۱۳۶۹ - جستجو در جزیره (مهدی صباغزاده)
    * ۱۳۶۹ - علی و غول جنگل (بیژن بیرنگ مسعود رسام)
    * ۱۳۶۹ - در آرزوی ازدواج (اصغر هاشمی)
    * ۱۳۶۹ - سایه خیال (حسین دلیر)
    * ۱۳۶۸ - شب بیست و نهم (حمید رخشانی)
    * ۱۳۶۸ - مادر (علی حاتمی)
    * ۱۳۶۸ - بچه‌های طلاق (تهمینه میلانی)
    * ۱۳۶۸ - ریحانه (علیرضا رئیسیان)
    * ۱۳۶۷ - زرد قناری (رخشان بنی اعتماد)
    * ۱۳۶۷ - هی جو (منوچهر عسگری نسب)
    * ۱۳۶۶ - سایه‌های غم (شاپور قریب)
    * ۱۳۶۵ - اجاره نشین‌ها (داریوش مهرجویی)
    * ۱۳۶۵ - خانه ابری (اکبر خواجویی)
    * ۱۳۶۴ - مدرک جرم (منوچهر حقانی نسب)
    * ۱۳۶۳ - شب شکن (خسرو ملکان)
    * ۱۳۶۳ - پیراک (کوپال مشکوه)
    * ۱۳۵۶ - شب آفتابی (سیروس الوند)
    * ۱۳۵۶ - خدا قوت (عباس کسایی)
    * ۱۳۵۶ - همکلاس
    * ۱۳۵۵ - کلک نزن خوشگله
    * ۱۳۵۵ - ماه عسل (فریدون گله)
    * ۱۳۵۵ - مادر جونم عاشق شده
    * ۱۳۵۴ - شاهرگ
    * ۱۳۵۴ - پاشنه طلا (نظام فاطمی)
    * ۱۳۵۴ - همسفر (مسعود اسداللهی)
    * ۱۳۵۳ - صلوه ظهر
    * ۱۳۵۳ - مهدی فرنگی
    * ۱۳۵۳ - ممل آمریکایی (شاپور قریب)
    * ۱۳۵۳ - عروس پابرهنه
    * ۱۳۵۳ - اوستا کریم نوکرتیم (محمود کوشان)
    * ۱۳۵۲ - قصه شب
    * ۱۳۵۲ - آب توبه
    * ۱۳۵۱ - مهدی مشکی و شلوارک داغ
    * ۱۳۵۱ - شیر تو شیر
    * ۱۳۵۱ - کافر
    * ۱۳۵۰ - بابا شمل (علی حاتمی)
    * ۱۳۵۰ - کاکو (شاپور قریب)
    * ۱۳۵۰ - یک خوشگل و ۱۰۰۰ مشکل
    * ۱۳۴۹ - دزد و پاسبان
    * ۱۳۴۹ - طوقی (علی حاتمی)
    * ۱۳۴۹ - رضا موتوری (مسعود کیمیایی)
    * ۱۳۴۹ - علی بی غم
    * ۱۳۴۹ - قصه شب یلدا
    * ۱۳۴۸ - دنیای پر امید
    * ۱۳۴۶ - ولگردها
    * ۱۳۴۶ - الماس ۳۳ (داریوش مهرجویی)
    * ۱۳۴۴ - سه کار آگاه خصوصی
    * ۱۳۴۴ - خوشگل خوشگلا
    * ۱۳۴۳ - لذت گناه (سیامک یاسمی)
    * ۱۳۴۳ - ترانه‌های روستایی
    * ۱۳۴۳ - عروس فرنگی (نصرت‌الله وحدت)
    * ۱۳۴۰ - خروس بی محل
    * ۱۳۳۴ - امیر ارسلان نامدار (شاپور یاسمی)
[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 15:37 | | قالب بلاگفا
دوشنبه سی ام فروردین ۱۳۸۹
تهديد رییس ستاد مشترک ارتش آمریکابرای حمله به ایران

تهديد رییس ستاد مشترک ارتش آمریکابرای حمله به ایران /فیروزآبادی: 10 سال است منتظرتان هستیم

 
دریاسالار مایک مولن رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا طی سخنان تهدید آمیزی اعلام کرد که نیروهای نظامی ایالات متحده برای حمله به ایران در آمادگی کامل به سر می برند .مولن که این سخنان را در کنفرانسی در دانشگاه کلمبیای آمریکا و نیز متقارن با برگزاری جشن های روز ارتش در ایران بیان می کرد ، با اشاره به این موضوع گفت که همه گزینه ها از جمله گزینه نظامی در برخورد با برنامه هسته ای ایران روی میز قرار دارد و نیروهای مسلح آمریکا آماده اند که هر زمان رییس جمهورآمریکا دستور دهد به ایران حمله کنند .

آدمیرال مولن در ادامه سخنان تهدید آمیز خود افزود : " استفاده از نیروی نظامی باید به عنوان آخرین گزینه باشد و زمانی مورد استفاده قرار گیرد که تلاش های دیپلماتیک و تحریم ها موثر نباشد ، چرا که هر گونه حمله نظامی به ایران دارای پیامدهای منتظره و غیر منتظره است ".

مولن در پاسخ به سوالی درباره نامه 3 صفحه ای رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا به کاخ سفید و هشدار وی به فقدان استراتژی مشخص واشنگتن در برخورد با برنامه اتمی ایران ، گفت : ما در وزارت دفاع آمریکا همه گونه استراتژی برخورد با ایران از جمله گزینه نظامی را در نظر داریم " .

روزنامه نیویورک تایمز آمریکا روز گذشته با چاپ گزارشی به نقل از برخی مقامات آگاه نوشت که رابرت گیتس در ماه ژانویه سال جاری میلادی با ارسال نامه ای 3 صفحه ای به کاخ سفید از نبود استراتژی مشخص دولت اوباما برای برخورد با تهدیدات ناشی از برنامه های هسته ای ایران ابراز نگرانی کرده بود .

پس از چاپ این گزارش انتقادات محافظه کاران از دولت آمریکا افزایش یافت و مخالفان سیاسی دولت پرزیدنت اوباما از نبود یک استراتژی جامع و مشخص برای برخورد با برنامه های هسته ای ایران انتقاد کردند .

افزایش این انتقادها سبب شد تا وزیر دفاع آمریکا روز گذشته با انتشار بیانیه ای مطبوعاتی ضمن تایید اصل ارسال نامه ، محتوای مورد اشاره قرار گرفته از سوی روزنامه نیویورک تایمز را تکذیب کند .

گیتس در بیانیه خود نوشته است که در نامه خود صرفا ضمن طرح برخی سوال ها درباره استراتژی دولت اوباما در قبال برنامه هسته ای ایران پیشنهادهایی را برای برخورد با برنامه های هسته ای ایران ارایه داده است .

در بیانیه دفتر مطبوعاتی وزیر دفاع آمریکا آمده است : " نامه مزبور یک نامه هشدار نبوده است بلکه در آن نامه برخی سوال ها و پیشنهادها در جهت کمک به فرایند تصمیم گیری منظم و بر اساس جدول زمانی مشخص ( در قبال برنامه اتمی ایران ) مطرح شده بود ".

درباسالار مایک مولن در سخنان خود در دانشگاه کلمبیا افزود : " اگر قرار باشد به ایران حمله شود فضای زمانی زیادی برای تصمیم گیری نداریم چرا که در این صورت موضوع دست یابی قریب الوقوع ایران به بمب اتمی مطرح است و از سوی دیگر حمله به ایران دارای پیامدهای غیر قابل پیش بینی است ".

ایران اعلام کرده است که در صورت حمله نظامی آمریکا به شدید ترین وجهی واکنش نشان خواهد داد و چندی پیش سرلشگر فیروز آبادی رییس ستاد کل نیروهای مسلح ایران طی سخنانی اظهار داشت که نیروهای مسلح ایران بیش از 10 سال است که منتظر نابود کردن تاسیسات نظامی آمریکا در منطقه هستند .


[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 11:54 | | قالب بلاگفا
یکشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۸۹
خسارات زلزله احتمالی تهران
 

در فروردین ماه سال 1378بنا به درخواست دولت ایران، آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن "جایکا"، که نماینده رسمی و مسئول اجرای طرحهای همکاریهای فنی دولت ژاپن است، گروه مطالعاتی خود را به تهران اعزام کرد تا مطابق مقررات و آیین نامههای جاری کشور ژاپن، مطالعاتی را پیرامون زلزله های احتمالی تهران انجام دهد

.

گزارش نهایی این مطالعات که با همکاری (مرکز مطالعات زلزله و زیست محیطی تهران بزرگ) و (جایکا) صورت پذیرفت، پس از ۱۸ ماه، در آذرماه سال۱۳۷۹ تحت عنوان (ریز پهنهبندی لرزهای تهران بزرگ) انتشار یافت. این گزارش بازتاب چندانی در رسانه های ایران پیدا نکرد و ماهنامه روند اقتصادی بخش هایی از آن را چاپ کرد.

مطالعات جایکا که ۲۲ منطقه کلان شهر تهران را فرا می‏گرفت، بر دو هدف اصلی استوار بود: تهیه نقشه‏هایی برای تهیه طرح پیشگیری از بحران شهری و منطقه ای در گستره تهران بزرگ و ارائه توصیه هایی برای کاهش اثر بحران ناشی از زلزله.

در این مطالعات بر پایه اسناد و گزارشهایی که پیشتر توسط محققان ایرانی و خارجی تهیه شده بود، ویژگی‏های گسل‏های فعال اصلی در تهران و اطراف آن مورد بررسی قرار گرفت. از میان بسیاری از گسل‏های فعال در منطقه، احتمال فعال شدن سه گسل، بیش از همه تشخیص داده شد: گسل مشا، گسل شمال تهران و گسل جنوب ری.

گسل مشا که حدود ۲۰۰ کیلومتر طول دارد از گسل‏های اساسی البرز مرکزی است که در شمال تهران قرار گرفته و از حاشیه رشته کوه در غرب به سوی شرق البرز گسترش می‏یابد. گسل شمال تهران در دامنه رشته کوه البرز با طول حدود ۹۰ کیلومتر قرار دارد و از کن تا لشگرک ادامه می یابد. این گسل در لشگرک به گسل مشا فشم می‏پیوندد. گسل‏های جنوب و شمال ری نیز از شاخص‏ترین گسل‏ها در دشت‏های جنوبی تهران هستند و حدود ۲۰ کیلومتر طول دارند.

چهار سناریوی زلزله

 ساختمان های دارای سازه فولادی و یا بتن مسلح نوع صفر که مقاومت بالایی در برابر زلزله دارند، عمدتا در قسمت شمالی شهر پراکنده اند، اما ساختمان های فولادی. آجری که مقاومت کمی در برابر زلزله دارند، بیشتر در بخش جنوبی شهر هستند
 

مطالعات جایکا بر پایه مطالعات و تحقیقات انجام شده بر روی گسل‏های عمده تهران واسناد تاریخی زلزله‏هایی که از سال ۷۴۳ میلادی در تهران واقع شده، چهار سناریوی زلزله برای تهران در نظر گرفته شد.

سه سناریو مربوط به فعال شدن سه گسل اصلی شهر تهران است و یک سناریو نیز برای فعال شدن گسل‏های پنهان در زیر لایه‏های رسوبی شهر تهران. به این ترتیب، چهار مدلی که برای سناریو زلزله ها در نظر گرفته شد عبارتند از: مدل گسل ری، مدل گسل شمال تهران، مدل گسل مشا، و مدل شناور. البته برای بدترین نوع زلزله و شدت این زلزله نیز براساس نظریات علمی محاسباتی انجام شده است.

براین اساس، در سناریوی زلزله مدل گسل ری، منطقه جنوبی شهر شدت زلزله ۹ و منطقه شمالی آن، شدت زلزله بین ۷ تا ۸ را احساس خواهد کرد. در مدل گسل شمال تهران، شدت زلزله در بخش شمالی شهر به ۹ و در بخش جنوبی آن به ۷ می رسد. بخش بزرگی از شهر شدت زلزله ۸ را تجربه خواهد کرد. در مدل گسل مشا، در قسمت بزرگی از شهر، زلزله‏ای با شدت ۷ احساس خواهد شد. در مدل شناور نیز بخش اعظم شهر شدت زلزله ۸ و چندین قسمت نیز شدت زلزله ۹ را تجربه خواهند کرد.

خسارت به ساختمان‏ها

در مطالعات جایکا ساختمان‏های مسکونی از ساختمان‏های تجاری و کارخانجات و بناهای عمومی مهم از قبیل مدارس، بیمارستان‏ها و ایستگاه‏های آتش نشانی، تفکیک شده اند و خسارات ناشی از چهار سناریوی زلزله برای این ساختمان‏ها به طور جداگانه محاسبه شده است. منظور از ساختمان (خسارت دیده) ساختمانی است که تنها به علت ارتعاش لرزه‏ای (و نه سوانح ثانویه‏ای همچون آتش سوزی، انفجار و ...) دچار خسارات سنگین شود و فرو بریزد و بدون تعمیرات اساسی قابل سکونت نباشد.

تهران
 ویژگی‏های ساختمان‏های مسکونی:۴۵ درصد ساختمان‏ها سازه آجری و فلزی دارند، ۴۰ درصد دارای سازه فلزی هستند، ۱۰ درصد از بتن مسلح و درصد اندکی نیز از ساختار خشتی برخوردارند

گروه مطالعاتی برای برآورد خسارات ساختمان‏های مسکونی، یک بانک اطلاعاتی براساس نتایج آمارگیری سال ۱۳۷۵ تهیه کرد و اطلاعات آن با آمار تعداد طبقات ساختمان‏ها که توسط اداره پست ارائه گردید، مطابقت داده شد.

ویژگی‏های ساختمان‏های مسکونی تهران، که شمار آن ۹۰۰ هزار واحد برآورد شد، از این قرار است: ۴۵ درصد ساختمان‏ها سازه آجری و فلزی دارند، ۴۰ درصد دارای سازه فلزی هستند، ۱۰ درصد از بتن مسلح و درصد اندکی نیز از ساختار خشتی برخوردارند.شش دهم درصد ساختمان‏های مسکونی که سازه فلزی دارند، در ده سال گذشته ساخته شده‏اند.

در سازه‏های فلزی پایه‏ها و تیرها با استفاده از جوشکاری کارگاهی به یکدیگر اتصال داده شده‏اند که این منجر به کم شدن اعتبار (یا قابلیت اعتماد به) این اتصالات می‏شود. بنابراین انتظار نمی‏رود که سازه‏های فلزی به طور کامل در برابر زلزله مقاومت موثری نشان دهند.

بسیاری از پایه‏های فلزی اندازه مناسب (یا لازم) ندارند و اکثر پایه‏های بتن مسلح، فاقد میلگرد کافی هستند.

ساختمان‏های دارای سازه بتن مسلح دو دسته هستند. یک دسته، ساختمان‏هایی که هم در پایه‏ها و هم در دیوارها از بتن مسلح برخوردارند و دسته دیگر، ساختمان‏هایی که پایه‏های آنها از بتن مسلح اما دیوارها آجری هستند.

شمار اندکی از ساختمان‏ها دیوار برشی مناسب دارند. این امر، هم در مورد سازه‏های فلزی و هم در مورد سازه‏های آجری صادق است. دیوارهای موجود در سازه‏های فولادی و آجری، با آجر نازک ساخته می‏شوند و واضح است که این نوع دیوار عملکرد دیوار برشی را ندارد.

مقاومت ساختمان ها

به این ترتیب، ساختمان های تهران به طور کلی از نقطه نظر مقاومت در برابر زلزله، به ۹ گروه تقسیم می شوند:

ساختمان‏های آجری و فلزی یا سنگی و فلزی، ساختمان‏های دارای سازه فلزی نوع ۱ (ساخته شده بعد از سال ۱۳۷۱، با یک تا سه طبقه)، ساختمان‏های دارای سازه فلزی نوع ۲ (ساخته شده قبل از سال ۱۳۷۰ یا دارای بیش از ۴ طبقه)، ساختمان‏های بتنی نوع صفر(سازه‏های بتن مسلح با بیش از ۶ طبقه)، ساختمان‏های بتنی نوع ۱ (ساخته شده بعد از سال ۱۳۷۰ و دارای ۱ یا ۲ طبقه، ساختمان‏های بتنی نوع ۲ (ساخته شده قبل از سال ۱۳۷۰ یا دارای بیش از ۳ طبقه)، ساختمان‏های دارای سازه تمام چوبی، ساختمان‏های با بلوک سیمانی (با هر نوع سقف) با آجر و چوب یا با سنگ و چوب، یا تمام آجری یا سنگ و آجری، ساختمان‏های خشتی و چوبی، و خشت و گلی.

ساختمان های دارای سازه فولادی و یا بتن مسلح نوع صفر که مقاومت بالایی در برابر زلزله دارند، عمدتا در قسمت شمالی شهر پراکنده اند، اما ساختمان های فولادی. آجری که مقاومت کمی در برابر زلزله دارند، بیشتر در بخش جنوبی شهر هستند.

 
[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 16:17 | | قالب بلاگفا
سه شنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۸۹
گرایش هالیوودی ها و ورزشکاران مشهور به فرقه منحرف کابالا

 گرایش هالیوودی ها و ورزشکاران مشهور به فرقه منحرف کابالا

 
سعید مستغاثی رئیس انجمن منتقدان سینمایی در وبلاگ خود ضمن تشریح نفوذ صهیونیسم در هالیوود و نقد و بررسی فیلم "اواتار "، این فیلم را وابسته به فرقه "کابالایی "که از فرقه های منحرف صهیونیستی است می داند. لذا درنظر گرفتیم در دو گزارش، ابتدا به تشریح این فرقه منحرف پرداخته و سپس در گزارش دوم تحلیل مستغاثی را درباره فیلم "اواتار" بخوانیم.

مستغاثی در تشریح اعضای فرقه "کابالا" و رئیس این فرقه می نویسد:
پیش از این پال اسکات در نشریه معتبر "دیلی میل" در سال 2004 پس از پیوستن برخی از هنرپیشه ها و سینماگران هالیوود به فرقه کابالا، از فعالیت های شدید این فرقه صهیونیستی و رهبر 75 ساله آن به نام فیووال کروبرگر یا "فیلیپ برگ" پرده برداشته و تاکید کرده بود که فرقه کابالا عملا بر هالیوود حکومت می کند.

فیلیپ برگ برای اوّلین بار در سال 1969 دفتر فرقه خود را در اورشلیم (بیت‌المقدس) گشود و سپس کار خود را در لس‌آنجلس ادامه داد. دفتر مرکزی فرقه کابالا در بلوار رابرتسون، واقع در جنوب شهر بورلی هیلز (در حومه لس‌آنجلس و در نزدیکی هالیوود)، واقع است. این رهبر «خودخوانده» فرقه کابالا فعالیت خود را بر هالیوود متمرکز کرد، در طی دو سه سال از طریق جلب هنرپیشگان و ستاره‌های هالیوود و مشاهیر هنر غرب به شهرت، ثروت و قدرت فراوان دست یافت؛ خانه‌های اعیانی در لس‌آنجلس و منهتن خرید و شیوه زندگی پرخرجی را در پیش گرفت.

امروزه، شبکه فرقه "برگ" از توکیو تا لندن و بوئنوس‌آیرس گسترده است و این سازمان دارای چهل دفتر در سراسر جهان می باشد. در سال 2002 دارایی فرقه برگ حدود 23 میلیون دلار تخمین زده می‌شد ولی در سال 2004 تنها در لس‌آنجلس 26 میلیون دلار ثروت داشت.

فرقه کابالا ادعا می‌کند که دارای سه میلیون عضو است. سازمان برگ خود را "فرا دینی" می‌خواند و مدعی است که کابالا "فراتر از دین، نژاد، جغرافیا، و زبان است" و با این تعبیر ، درهای خود را به روی همگان گشوده است. اعضای فرقه، فیلیپ برگ را "راو" می‌خوانند. "راو" همان"رب" یا "ربای" یا "ربی" است که به خاخام‌های بزرگ یهودی اطلاق می‌شود. 

/مدونا نیز به فرقه صهیونیستی می پیوندد/

درادامه مطلب این منتقد آمده است:
فعالیت فرقه "کابالای برگ" در سال 2004 به‌ناگاه اوج گرفت و با اعلام پیوستن مدونا ( خواننده مشهور آمریکایی) به این فرقه در رسانه‌ها بازتابی جنجالی داشت. بسیاری از خاخام های سنت گرای یهودی ، عقاید فیلیپ برگ و فرقه اش را منشأ گرفته از جادوگران و ساحران مصر باستان و حتی شیطان پرستی یا پاگانیسم دانستند. 

واقعیات نشان می‌دهد که برگ تنها نیست. کانون‌ها و رسانه‌های مقتدری در پی ترویج فرقه او هستند و مقالات جذاب و جانبدارانه‌ درباره‌اش می‌نویسند. "کابالا هالیوود را فرا گرفته است" عنوانی است که مدتهاست در این نشریات به چشم می‌خورد. 

/از الیزابت تایلور تا دیوید بکهام /

تایمز لندن در سال 2004 گزارش مفصلی درباره پیوستن مدونا به فرقه کابالا منتشر کرد. گزارش تایمز همدلانه بود و تبلیغ به‌سود فرقه برگ به‌شمار می‌رفت. به‌نوشته تایمز، در جشن یهودی پوریم، که در دفتر مرکزی فرقه کابالا برگزار شد، صدها تن از مشاهیر لس‌آنجلس و هالیوود حضور داشتند. یکی از مهم‌ترین این افراد ، مدونا بود که از هفت سال پیش از آن در مرکز فوق در حال فراگیری کابالا بود و اکنون رسماً کابالیست شده بود. نه تنها او بلکه بسیاری دیگر از مشاهیر سینما و موسیقی جدید غرب، از پیر و جوان، به عضویت فرقه کابالا درآمدند: از الیزابت تیلور 72 ساله و باربارا استریسند 62 ساله تا دیان کیتون، دمی مور، استلا مک‌کارتنی، بریتنی اسپیرز، اشتون کوشر، ویونا رایدر، روزین بار، میک جاگر، پاریس هیلتون (وارث خانواده هیلتون، بنیانگذاران هتل‌های زنجیره‌ای هیلتون) و دیگران.

این موج، ورزشکاران را نیز فرا گرفت: دیوید بکهام (فوتبالیست انگلیسی) و همسرش ویکتوریا، آخرین مشاهیری بودند که در ماه مه 2004، به عضویت فرقه کابالا درآمدند. شواهد و قرائن موجود و برخی خبرها حاکی از آن است که جیمز کامرون نیز در سال 2005 به این فرقه صهیونیستی پیوسته و گفته می شود از همان زمان کلید تولید فیلم "اواتار" زده شد. چنانچه برای اولین بار خبر تولید فیلم "اواتار" تحت عنوان "پروژه 880" در ژوئن 2005 در مجله هالیوود ریپورتر به طور رسمی انتشار یافت. 


منبع خبر : جهان نيوز


[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 22:5 | | قالب بلاگفا
یکشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۸۹
اعضاي ارشد گروهك ريگي امان نامه خواستند
معاون امنيتي و انتظامي وزير كشور گفت: تعدادي از سران ارشد گروهك ريگي از جمهوري اسلامي ايران درخواست امان‌نامه كرده‌اند كه بايد رسيدگي شود.

علي عبداللهي معاون امنيتي و انتظامي وزير كشور در خصوص اخباري مبني بر درخواست امان‌نامه از سوي چند تن از سران برجسته گروهك ريگي از جمهوري اسلامي ايران گفت: كميته امان‌نامه در استان سيستان و بلوچستان فعال شده و اختيارات خوبي هم دارد و دستور‌العمل‌ها و آئين‌نامه‌ها هم بازنگري شده و شرايط مناسب است.


وي افزود: تعدادي از سران ارشد گروهك ريگي درخواست امان‌نامه كرده‌اند كه بايد رسيدگي شود و بخشي در استان سيستان و بلوچستان در حال رسيدگي است و بخشي هم در اختيار كميته مركزي امان‌نامه است كه در تهران تشكيل مي‌شود.
معاون امنيتي و انتظامي وزير كشور در خصوص شرايط درخواست امان‌نامه تصريح كرد: شرايط درخواست امان‌نامه اين است كه بايد خود افراد به صورت كتبي درخواست كنند.
عبداللهي با بيان اينكه بخشي از افرادي كه درخواست امان‌نامه كرده‌اند عضو گروهك جند‌الله هستند، اظهار داشت: از گروهك‌هاي ديگر و برخي افرادي ديگر بودند كه در گذشته شرارت داشتند و الان درخواست امان‌نامه كرده‌اند كه در دست بررسي است و اميدواريم بعد از تمام بررسي‌ها بتوانيم به كساني كه داراي شرايط هستند امان‌نامه بدهيم.

*با دستگيري ريگي ديگر اين كروهگ از هم پاشيده است و توان عملياتي ندارندوي در ادامه سخنان خود در خصوص ادامه فعاليت گروهك ريگي با وجود دستگيري عبدالمالك ريگي، گفت: هر چند در رسانه‌ها هم خبر معرفي جانشين براي ريگي اعلام شد ولي عملا بعد از دستگيري ريگي اين گروهك از هم پاشيد اما براي اينكه از تك و تا نيافتند فردي را به عنوان جانشين معرفي كردند.
معاون امنيتي و انتظامي وزير كشور در همين خصوص افزود: بعد از دستگيري ريگي اعضاي اين گروه چندين بار كه به دنبال اقدامات تلافي جويانه بودند با هوشياري دستگاه اطلاعاتي، نيروي انتظامي و سپاه در استان سيستان و بلوچستان ضربه جدي خوردند و خيلي توان عملياتي ندارند.
عبداللهي در بخش ديگري از سخنان خود به سفرهاي وزير كشور كه در راستاي انجام توافق‌نامه‌هاي امنيتي به برخي از كشورهاي همسايه صورت مي‌گيرد، اشاره و خاطرنشان كرد: براساس توافقات و موافقتنامه‌هاي امنيتي كه با بعضي از كشورهاي همسايه مبادله شده است، يك ارتباط امنيتي با آنها داريم، ولي با بعضي از كشورها هم در شرف مبادله هستيم از جمله پاكستان كه متن موافقت‌نامه امنيتي تنظيم شده و به دنبال فرصت مناسبي هستيم كه سفري صورت بگيرد تا اين موافقت‌نامه به امضاي دو طرف برسد و بعد نيز بايد در مجلس و در مسير خود به تصويب برسد.
وي با بيان اينكه علاوه بر پا كساني با چند كشور موافقت‌نامه‌ امنيتي داريم و با چند كشور نيز در حال تنظيم و موافقت‌ متن اصلي هستيم تا اين كار انجام شود، اظهار داشت: رفت و آمد و سفرهاي امنيتي در راستاي موضوعاتي همچون بحث تروريست، مواد مخدر، قاچاق استان، جعل و موضوعات گوناگون است كه به نوعي همه كشورها به دنبال اين هستند كه بتوانند اينها را كنترل كنند به همين دليل اين موافقت‌نامه‌هاي امنيتي، توافقنامه‌ها و رفت و آمدها و ملاقت‌ها مرزي به صورت مرتب استمرار دارد.
معاون امنيتي و انتظامي وزير كشور با اشاره به نام‌گذاري سال 89 از سوي رهبر معظم انقلاب به سال همت مضاف، كار مضاعف در خصوص برنامه‌هاي خود گفت: روند مسائل امنيتي در كشور يك روند بسيار مثبتي بوده و اين در شرايطي است كه در كشورهاي اطراف ما ناامني بيداد مي‌كند ولي بحمد‌الله در جمهوري اسلامي يك امنيت خوبي وجود داشته و در اين چند ماه گذشته شاخص‌ها نشان مي‌دهد كه شرايط بهتري اتفاق افتاده و يك آرامش خوبي در جامعه از جهت عيني و ذهبي حاكم است.
عبداللهي ادامه داد: برنامه‌ ما در سال 89 اين است كه تمام تلاش و توان خود را بگذاريم براي اينكه شاخص‌هاي امنيتي در ابعادهاي مختلف بهبود پيدا كند.
وي تصريح كرد: هماهنگي خوبي در دستگاههاي اطلاعاتي، امنيتي و انتظامي به وجود آمده كه بسيار ارزشمند است. انشا‌ء‌الله بتوانيم امسال با استفاده از اين سرمايه عظيم كه انسجام است شرايط امنيتي باز هم بهبود پيدا كند

[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 14:12 | | قالب بلاگفا
شنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۸۹
کلینتون: پیمان استارت ۲ به ترغیب چین به حمایت از تحریم ایران کمک می‌کند

پس از امضای قرارداد اتمی استارت دو،

 باراک اوباما و دیمیتری مدودف

کلینتون: پیمان استارت ۲ به ترغیب چین به حمایت از تحریم ایران کمک می‌کند

هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا می‌گوید که پیمان جدید خلع سلاح هسته‌ای میان ایالات متحده و روسیه، موسوم به استارت ۲، به ترغیب چین به حمایت از تحریم‌های تازه علیه برنامه هسته‌ای ایران کمک خواهد کرد.
خانم کلینتون که در دانشگاه لوئیس‌ویل در کنتاکی سخنرانی می‌کرد در پاسخ به سؤالی در مورد تحریم ایران در سازمان ملل متحد گفته است که همکاری میان ایالات متحده و روسیه، می‌تواند برای جلب مشارکت چین [در این موضوع] مفید فایده باشد.

وزیر خارجه آمریکا، اضافه کرده است که برای کشورهایی از قبیل ایران و کره شمالی، بسیار مشکل است که اذعان کنند خواهان برخورداری از حقوقی هستند که در قبال آن مسئولیتی نمی‌پذیرند.

رؤسای جمهور دو قدرت بزرگ اتمی دنیا، باراک اوباما و دیمیتری مدودف، روز پنج‌شنبه با حضور در تالار اسپانیای کاخ پراگ معاهده استارت ۲ را امضا کردند و متعهد شدند که تعداد کلاهک‌های اتمی در زرادخانه‌های خود را به ۱۵۵۰ کلاهک کاهش دهند.

ادامه خبر در ادامه مطلب


برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید...
[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 15:42 | | قالب بلاگفا
جمعه بیستم فروردین ۱۳۸۹
خواننده "آمريكا، آمريكا، ننگ به نيرنگ تو": سرودم را پخش نكنيد!

خواننده "آمريكا، آمريكا، ننگ به نيرنگ تو": سرودم را پخش نكنيد!

 

اين دومين باري است كه نزد او مي‌روم. پارسال هم به بهانه سالروز 13 آبان با او گفت‌وگو كردم اما آنچه سبب شد امسال دوباره نزد او بروم، تغييراتي است كه اخيرا در رابطه ايران و آمريكا ايجاد شده است. دكتر اسفنديار قره‌باغي، همان كسي است كه سرود حماسي «آمريكا، آمريكا، ننگ به نيرنگ تو» را خواند. او مايل نيست آبان امسال سرودش را از تلويزيون پخش كنند. او مي‌گويد: «وقتي سر يک ميز مي‌نشينند و مذاكره مي‌كنند، ديگر معني ندارد اين سرود پخش شود».

ادامه را حتما بخوایند


برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید...
[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 15:32 | | قالب بلاگفا
پنجشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۸۹
دختری که بخاطر موبایل کشته شد

 دختری که بخاطر موبایل کشته شد

 
دختر جوانی که از پدر و مادرش 500 هزار تومان پول برای خرید موبایل درخواست کرده بود توسط پدرش مجروح شد و فوت کرد.

ساعت 4 بامداد 6 فروردین امسال مأموران کلانتری 164 قائم از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع پیدا کردند که زن جوان حدود 30 ساله‌ای به نام مریم توسط پدر و مادرش به علت شکستگی سر به بیمارستان انتقال پیدا کرده، اما دقایقی پس از انتقال به بیمارستان به علت شدت جراحات وارده فوت کرده است.

با تشکیل پرونده مقدماتی، به دستور شهریاری، بازپرس شعبه هفتم ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران، پرونده جهت رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

در تحقیقات ابتدایی از پدر مریم به نام اسماعیل 67 ساله، وی در خصوص نحوه فوت دخترش به کارآگاهان گفت: در ساعت 2 بامداد دخترم که از مدت‌ها پیش برای خرید گوشی تلفن همراه درخواست مبلغ 500 هزار تومان را از من و همسرم کرده بود، با مادرش درگیری لفظی پیدا کرد که ناگهان به علت عدم توانایی در نگهداری تعادل خود، به سمت اتاق پذیرایی پرت شد و از ناحیه سر دچار شکستگی شد که با وجود انتقال به بیمارستان، به علت شدت جراحات وارده فوت کرد.

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در ادامه تحققات خود از پدر و مادرم مریم، با تناقض گویی آنها درباره نحوه فوت دخترشان رو به رو شدند که در ادامه و با اخذ نظریه پزشکی قانونی مبنی بر شکستگی جمجه سر از ناحیه پشت، بار دیگر تحقیقات از پدر مریم آغاز شد.

با توجه به ارائه دلایل و مدارک و اثبات تناقض‌گویی‌های این فرد، وی لب به اعتراف گشود و در اعترافات خود به کارآگاهان گفت: که دخترش را با دست به عقب هل داده که همین امر باعث پرت شدن دخترش از بالای پله آشپزخانه به پایین و برخورد شدید او با زمین از ناحیه پشت سر، شده است.
متهم در اعترافات خود به کارآگاهان گفت: از چندی پیش دخترم مریم دائماً بهانه می‌آورد که مدل گوشی تلفن همراهش قدیمی شده است و قصد دارد تا یک گوشی تلفن همراه جدید بخرد که به همین منظور به 500 هزار تومان پول نیاز داشت و از آنجائی که من در آن زمان این مبلغ را در اختیار نداشتم به او قول دادم تا هزینه خرید موبایل را تا پایان فروردین سال جدید در اختیار او قرار دهم که او هم پذیرفت اما پس از گذشت مدتی او با طرح این موضوع که به عروسی یکی از دوستانش دعوت شده و باید تا آن زمان گوشی تلفن همراهش را تعویض کند مجدداً بهانه گیری‌های خود را آغاز کرد.

وی ادامه داد: همین موضوع باعث شد تا میان او و مادرش در شب حادثه مشاجره لفظی ایجاد شود و من هم که قصد داشتم تا مانع از ادامه این مشاجره باشم دخالت کردم و با دستم او را به عقب هل دادم که ناگهان تعادلش به هم خورد و از بالای پله آشپزخانه به پایین پله پرتاب و از پشت سر به شدت با زمین برخورد کرد که همین موضوع باعث مرگ او شد.
[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 15:32 | | قالب بلاگفا
چهارشنبه هجدهم فروردین ۱۳۸۹
نانسی عجرم برای هوادارانش در ایران می‌خواند
نانسی عجرم، یکی از خواننده‌های معروف عرب در گفت و گو با یک شبکه تلویزیونی عربی اعلام کرد به احتمال بسیار در آینده ترانه‌ای را به صورت ویژه برای هوادارانش در ایران ارائه خواهد کرد.
به گزارش عصر ایران به نقل از سایت سوری سریانیوز، نانسی عجرم خواننده معروف لبنانی در گفت وگو با شبکه ال‌بی‌سی اظهار داشت در ایران هواداران بسیاری دارد که ترانه‌های وی را تا آنجایی دوست دارند که می‌توانند آنها را به زبان عربی و از حفظ بخوانند.
وی اضافه کرد به احتمال بسیار در آینده ترانه ای را به صورت ویژه برای هوادارانش در ایران ارائه خواهد کرد.

 

 نه به اونکارش بعد از فیلم ۳۰۰  نه به این کارش

[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 2:22 | | قالب بلاگفا
سه شنبه دهم فروردین ۱۳۸۹
صفحه فیلترینگ سایت ها تغییر کرد

صفحه فیلترینگ سایت ها تغییر کرد

 
با بکار گیری نرم افزار جدید فیلترینگ سایت های ضد اخلاقی و متخلف کشور، صفحه فیلترینگ این سایت ها نیز تغییر کرده است.

این نرم افزار جدید فیلترینگ در راستای جنگ نرم و مقابله با توطئه های دشمنان کشور به خصوص در حوزه سایبر صورت گرفته است و در نرم افزار جدید که در مرحله نهایی طراحی بسیار هوشمند خواهد بود تمام ترفندهای مختلف سایت های ضد انقلاب و ضد اخلاقی در نظر گرفته شده است.صفحه جدید فلترینگ، قابلیت های جدیدی تعبیه شده است که می توان از جمله به لینک های سایت های مفید و کاربردی کشور در حوزه های مختلف فرهنگی ، خدماتی، خبری، سرگرمی و غیره اشاره کرد.

همچنین در صفحه جدید فیلترینگ امکان ارسال اعتراض و یا درخواست بررسی تجدید نظر در فیلترینگ سایت مورد نظر نیز تعبیه شده است.

[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 12:32 | | قالب بلاگفا
سه شنبه دهم فروردین ۱۳۸۹
ساسي مانكن دستگير شد

ساسي مانكن دستگير شد

 
ساسی مانکن خواننده زیر زمینی عصر روز شنبه 7 فروردین در یکی از بازارهای جزیره کیش دستگیر شد.جهان به نقل ازصراط نوشت:وی که از روزهای اول عید برای گذران تعطیلات و برگزاری چند جشن خانگی به جزیره کیش سفر کرده است، در حالی که در یکی از بازارهای جزیره که توسط برخی از مسافرین شناسایی شده بود، توسط نیروهای نظامی این جزیره دستگیر شده است. هنوز اطلاعات واثقی در مورد علت دستگیری وی به دست نیامده است.

این در حالی است که این روزها در جای جای جزیره کیش مخصوصاً در کنار سواحل و حتی کشتی‌های مسافرتی جزیره کیش آهنگ‌های این خواننده به گوش می‌خورد که بوسیله برخی قهوه‌خانه ها و مسافرین اجرا می‌شود.


واقعا شورشو در اوردن..../

[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 12:14 | | قالب بلاگفا
دوشنبه نهم فروردین ۱۳۸۹
پیشنهاد جالب یک زن که به دنبال همسر می گردد
مجله روی عربستان از پیشنهاد جالب یک زن که به دنبال همسر می گردد خبر داد.

پیشنهاد یک زن سعودی که به دنبال همسر می گردد و حاضر است رقم بالایی را نیز به همسر آینده خود پیشکش کند، توجه رسانه های عربی را به خود جلب کرده است.

مجله روی در خبری آورده است، یک زن 33ساله و تاجر سعودی در تماسی که با این مجله داشته است، پیشنهاد پرداخت یک میلیون و سیصد و سی هزار دلار به فردی را داده است که با او ازدواج مسیار کند.

تفاوت ازدواج مسیار با ازدواج عادی این است که زن در این نوع ازدواج، از برخی حقوق خود مانند حق تامین مخارج زندگی و حق داشتن خانه مشترک با مرد، چشم پوشی می کند.

این زن سعودی که نخواسته است نامش فاش شود گفته است که سه سال صبر کرده و منتظر آمدن خواستگار و همسر بوده که به نتیجه نرسیده است. حالا این زن از مردان خواسته است که سن و شماره تلفن خود را برای مجله توسط نامه یا ایمیل بفرستند تا بتواند همسر مورد نظر خود را انتخاب کند

او که پیش از این ازدواج ناموفقی نیز داشته است علت طلاق خود را وابستگی های مادی همسر اول خود عنوان کرده است که حرص و آز فراوانی داشته است و حالا نیز برای این زن در انتخاب همسر شرایط مالی او مهم نیست. البته وی ازدواج خود را منوط به شرایطی نیز کرده است که بعدا با خواستگار خود مطرح می کند

پیش از نتایج یک مطلاعات صورت گرفته در عربستان سعودی نشان داده بود که حدود یک میلیون و نیم زن در این کشور مشکل بی همسری دارند. علاوه بر آن طلاق نیز در این کشور در بیست سال گذشته رشد بسیاری داشته است. به طوری که از 25 درصد ازدواج هایی که پیش از آن به طلاق منتهی می شده است این آمار به 60 درصد رسیده است.

[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 20:24 | | قالب بلاگفا
پنجشنبه پنجم فروردین ۱۳۸۹
2خبر توپ و خفن

باهوش ترین انسان جهان جایزه یک میلیون دلاری را رد کرد

 

نابغه روسی که موفق به حل یکی از مشکل ترین معماهای ریاضی تاریخ شده بود از قبول جایزه یک میلیون دلاری خودداری کرد.گریگوری پرلمن که پس از این کار لقب باهوش ترین مرد جهان را به دست آورده است در شرایطی این جایزه را قبول نکردکه در خانه ای بسیار کوچک و مملواز سوسک در سن پترزبورگ زندگی می کند .

این جایزه از سوی انستیتو ریاضیات کلی در شهر کمبریج ایالت ماساچوست امریکا برای کسی که این معما را حل می کرد در نظر گرفته شده بود .

او در این زمینه گفته بود :من علاقه ای به پول ندارم و نمی خواهم مثل حیوانی که در باغ وحش به نمایش گذاشته می شود انگشت نما شوم .من قهرمان ریاضیات نیستم و نمی خواهم در کانون توجه دیگران باشم.منبع خبر : عصر ايران - http://www.asriran.com/fa/print/105254


 

پسر فائزه هاشمي با وثیقه آزاد شد

دادستان تهران گفت: حسن لاهوتي ضمن ابراز ندامت از اقدامات ارتكابي و با پذيرش توديع وثيقه 73 ميليون توماني از زندان آزاد شد.عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران در گفت‌وگو با فارس با اشاره به دستگيري حسن لاهوتي فرزند فائزه هاشمي رفسنجاني گفت: لاهوتي بامداد روز يكشنبه به موجب دستور قضايي و به اتهام ارتكاب برخي جرائم امنيتي در فرودگاه امام خميني (ره) دستگير شده بود كه عصر امروز دوشنبه پس از انجام پاره‌اي تحقيقات توسط بازپرس، ابراز ندامت و پشيماني از اقدامات ارتكابي و با پذيرش توديع وثيقه 73 ميليون توماني به دستور بازپرس و تأييد دادستان تهران از زندان آزاد شد.

دادستان تهران تصريح كرد: پرونده اتهامي حسن لاهوتي با تكميل تحقيقات به دادگاه نيز ارسال خواهد شد.منبع خبر : تابناك - http://tabnak.ir/fa/pages/?cid=90983

[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 12:21 | | قالب بلاگفا
پنجشنبه پنجم فروردین ۱۳۸۹
دختری که در ۱۰ سالگی طلاق گرفت
دختری که در ۱۰ سالگی طلاق گرفت
نوجود علی در این باره میگوید : هر چه قدر که من فریاد میکشیدم ، هیچ کس به کمک من نمی آمد، او مرا کتک میزد و من باید به خواسته او تن میدادم.

نوجود علی دختری است که در سن 9 سالگی با مردی که سه برابر خودش سن داشت ازدواج کرد و یک سال بعد با گرفتن طلاق از او در یمن تاریخ ساز شد.

BebinNews.Com
نوجود علی دختری است که در سن 9 سالگی با مردی که سه برابر خودش سن داشت ازدواج کرد و یک سال بعد با گرفتن طلاق از او در یمن تاریخ ساز شد.

"من نوجود هستم ، 10 ساله و طلاق گرفته ام" عنوان کتابی است که این ماه به زبان انگلیسی در آمریکا به چاپ رسیده و قرار است به زودی به زبان عربی هم منتشر شود.با چاپ این کتاب به زبان عربی ، این کودک 12 ساله هم میتواند داستان زندگی خود را که توجه جهانی را جلب کرده است بخواند.او در این باره گفت : به جزقسمت هایی که من به نویسندگان کتاب گفتم ، خودم از محتوای کتاب آگاهی ندارم.هر روز انتظار میکشم تا این کتاب به زبان عربی منتشر شود تا من هم بتوانم آن را بخوانم. من میدانم چاپ داستان من در جهان میتواند اهمیت بسیار زیادی داشته باشد.

این کتاب توسط روزنامه نگار فرانسوری دلفین مینوی نوشته شد و برای اولین بار سال گذشته در فرانسه چاپ شد. ناشران تصمیم دارند آن را به 19 زبان زنده دنیا منتشر کنند تا همه بتوانند آن‌چه را که بر این کودک رفته است بخوانند.

نوجود دوسال پیش و زمانی که نام او در روزنامه یمن تایمز به عنوان یک تازه عروس کودک مطرح شد مورد توجه قرار گرفت.او در آن سال به نیویورک سفر کرد و عنوان زن سال را از مجله زنان Glamour دریافت کرد و به عنوان یک سمبل بینالمللی از حقوق زنان در جهان مطرح شد.

در این کتاب آمده است که زمانی که نوجود فقط 9 سال داشت ، پدرش او را وادار به ازدواج با یک مرد که بیش از سه برابر او سن داشت کرد.

او سپس از تجربه بسیار دردناکی سخن میگوید که بعد از ازدواج بر او رفته است و دوران کودکی او را تبدیل به کابوسی دردناک کرده است.

او در این باره میگوید : هر چه قدر که من فریاد میکشیدم ، هیچ کس به کمک من نمیآمد.او مرا کتک میزد و من باید به خواسته او تن میدادم.

زمانی که او بالاخره توانست خانواده خود را در شهر صنعا ملاقات کند ، به یک دادگاه فرار کرد و با کمک یک وکیل حقوق بشر یمنی توانست از دادگاه حکم طلاق خود را بگیرد و به این ترتیب اولین عروسی باشد که در این سن در خاورمیانه طلاق گرفته است.

بعدها یک ناشر فرانسوی به خانواده فقیر او کمک کرد تا یک خانه بخرند.اکنون نوجود در حال تحصیل کردن است و زندگی نسبتا خوبی دارد.

او در این باره گفت : سال گذشته زندگی من در فقر و بدبختی میگذشت ، اما الان زندگی متوسط و شادی دارم.

ماجرای او باعث شد که شهروندان یمنی به دنبال تصویب قانونی برای ممنوعیت ازدواج قبل از سن 18 سالگی باشند و

[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 0:54 | | قالب بلاگفا
دوشنبه دوم فروردین ۱۳۸۹
لوگوهای زیبای گوگل به مناسبت
 

لوگوهای زیبای گوگل به مناسبت

عید نوروز و لوگوی 89

به لوگوهای گوگل که بسته به مناسبت‌های گوناگون تاریخی و فرهنگی و یا سالگردها و یا بزرگداشت هنرمندان و دانشمندان طراحی می‌شوند Doodle گفته می‌شود. Doodleها در طی سالها به یکی از مظاهر غنای تصویری سایت گوگل تبدیل شده‌اند. اولین doodle در سال ۱۹۹۹ در مورد جشنواره مرد سوزان در صحرای نوادا طراحی شد. سپس در سال ۲۰۰۰ دومین لوگو به مناسبت روز باستیل طراحی شد و از آن پس این تغییر لوگو جز سیاستهای سایت گوگل شد. .تیمی از هنرمندان طراحی doodleها را در سایت گوگل برعهده دارند. اگر پیشنهادی برای لوگوی جدید دارید می‌توانید آن را بهproposals@google.com این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید ایمیل کنید.

و اما لوگوهای سال‌های گذشته:

 سال ۲۰۰۴ میلادی و ۱۳۸۳ خورشیدی:

سال ۲۰۰۵ میلادی و ۱۳۸۴ خورشیدی:

سال ۲۰۰۶ میلادی و ۱۳۸۵ خورشیدی:

سال ۲۰۰۷ میلادی و ۱۳۸۶ خورشیدی:

سال ۲۰۰۸ میلادی و ۱۳۸۷ خورشیدی:

سال ۲۰۰۹ میلادی و ۱۳۸۸ خورشیدی:

سال ۲۰۱۰ میلادی و ۱۳۸۹ خورشیدی:

این لوگوی گوگل برای سال  ۱۳۸۹ است که تنها در صفحه فارسی گوگل دیده میشود.

 

[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 11:42 | | قالب بلاگفا
یکشنبه یکم فروردین ۱۳۸۹
پیام تبریک سال 1389 از طرف اوباما
سلام دوستان
عیدتون مبارک...
خدایا به امید تو
ملت رفتن تبریک بگن من نشستم آپ میکنم

پیام تبریک سال 1389 از طرف اوباما

 

من امروز می خواهم بهترین آرزوهای خود را به همه ی کسانی که نوروز را در ایالات متحده و سراسر جهان جشن می گیرند تقدیم کنم.در این جشن سال نو ، دوستان و اعضای خانواده برای تامل بر آنچه در سال گذشته روی داده است، برگزاری مراسم با یکدیگر و سهیم شدن در امیدهای آینده ی خود فرصتی یگانه را در اختیار دارند.

یک سال پیش من این فرصت را مغتنم شمردم تا با مردم و رهبران جمهوری اسلامی ایران سخن بگویم. و فصل تازه ای از تعامل را بر اساس منافع و احترام مقابل پیشنهاد کنم. من بدون هیچگونه توهمی به این کار دست زدم. برای مدت سه دهه ایالات متحده و ایران از یکدیگر رویگردان بوده اند.رهبران ایران از راه خصومت با آمریکا سعی در ایجاد مشروعیت برای خود داشته اند. و ما بر سر بسیاری از مسائل همچنان با یکدیگر اختلافات جدی داریم.سال گذشته من اعلام داشتم که انتخاب برای یک آینده ی بهتر در دست رهبران ایران است. این سخن امروز هم به قوت خود باقی است. ایالات متحده همراه با جامعه بین المللی حق شما را به استفاده مسالمت آمیز از انرژی هسته ای به رسمیت می شناسد. ما از شما تنها خواستار پایبندی به همان مسئولیت هایی هستیم که برای کشورهای دیگر وجود دارد. ما از شکایت های گذشته ی شما آگاهیم. خود ما نیز شکایت هایی داریم. ولی ما برای حرکت به سوی جلو آماده ایم. ما می دانیم که شما با چه چیزی مخالفید؛ اکنون بگویید که با چه چیزی موافقت دارید.

رهبران ایران به دلایلی که تنها خودشان می دانند، از پاسخ دادن به این پرسش ناتوان مانده اند. آن ها پیشنهادهای مبتنی بر حسن نیت جامعه ی بین المللی را رد کرده اند. آن ها به راهی که برای ایرانیان فرصت های بیشتر به ارمغان می آورد، و به یک تمدن بزرگ اجازه می دهد تا جای شایسته ی خود را در خانوادهی ملل بازیابد، پشت کرده اند. رهبران ایران در برابر دستی که به سویشان دراز شده است، تنها مشت گره کرده ی خود را نشان داده اند. سال پیش جهان با تحسین ایرانیان را که خواستار برخورداری از حقوق جهانی خود برای شنیده شدن صدایشان بودند نظاره کرد. اما به نهایت اندوه، آرمان های مردم ایران نیز، با مشت گره کرده روبرو شد. مردم در حالی که با سکوت در خیابان ها راه می پیمودند در معرض ضربات باتوم قرار گرفتند؛ زندانیان سیاسی گردآوری شدند. و مورد بد رفتاری قرار گرفتند. اتهامات پوچ و بی اساس علیه ایالات متحده و غرب عنوان گردید؛ و مردم در همه جا از دیدن ویدیوی کشته شدن یک زن جوان در خیابان وحشت زده شدند. ایالات متحده در امور داخلی ایران مداخله نمی کند، مسئولیت ما این است که به خاطر آن حقوقی که برای همه ی موجدات انسانی باید به پا خیزیم، حقوق سخن گفتن آزادانه، حق تجمع بدون ترس، حق برخورداری برابر از عدالت و بیان نظرات خود بدون انتقام جویی علیه خود شما و خانواده هاتان را در بر می گیرد. من میل دارم ایرانیان بدانند که کشور من به چه اعتقاد دارد.ایالات متحده به منزلت فرد فرد موجودات انسانی و به یک نظم بین المللی که کمان تاریخ را در جهت تصمیم عدالت خم می کند، و به آینده ای که در آن ایرانیان بتوانند حقوق خود را به کار بندند، و به طور کامل در اقتصاد جهانی مشارکت داشته باشند، و از طریق مبادلات آموزشی و فرهنگی در فراسوی مرزهای ایران، به غنای جهان کمک کنند، معتقد است. این آینده ای است که ما در جستجوی آن هستیم. این آن چیزی است که آمریکا به آن اعتقاد دارد. به همین سبب، ما حتی در حالی که همچنان با دولت ایران اختلاف داریم، به تعهد خود نسبت به آینده ی امیدوارانه تر برای مردم ایران پایبند می مانیم. افزایش فرصت ها برای مبادلات آموزشی به نحوی که دانشجویان ایرانی بتوانند به کالج ها و دانشگاه های ما بیایند و کوشش های ما در جهت حصول اطمینان از این که ایرانیان می توانند به نرم افزار و فن آوری اینترنت که آنها را به برقراری ارتباط با یکدیگر و با جهان، بدون ترس از سانسور قادر می سازد، نمونه هایی از این پایبندی است. در وهله ی آخر بگذارید با صراحت سخن بگویم. ما به منظور پاسخگو قرار دادن دولت ایران با جامعه بین المللی در حال همکاری هستیم، زیرا آنها از عمل به مسئولیت های خود سر باز می زنند. ولی پیشنهاد ما در زمینه ی تماس های فراگیر دیپلماتیک و برقراری گفت و شنود به قوت خود باقی است. واقعیت این است که طی سال گذشته، این دولت ایران بود که منزوی ساختن خود را برگزید، و تمرکز بر روی گذشته را به جای تعهد برای یک آینده ی بهتر، که جز شکست خود حاصلی را در بر ندارد، انتخاب کرد. سال گذشته من به نقل سخنی از سعدی شاعر "بنی آدم اعضای یکدیگرند/ که در آفرینش ز یک گوهرند" پرداختم. من هنوز به این گفته معتقدم. من با تمامی تار و پود وجود خود به آن اعتقاد دارم. و در حالی که همچنان با یکدیگر اختلاف داریم، دولت ایران باز از حق انتخاب برای پیگیری یک آینده ی بهتر و عمل به مسئولیت های بین المللی خود، و در همان حال احترام به منزلت و حقوق بنیادین مردم خود برخوردار است. از شما سپاس گزارم. و عید شما مبارک( به زبان فارسی!!!!!)

[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 21:48 | | قالب بلاگفا
جمعه هفتم اسفند ۱۳۸۸
آرایش نیروهای نظامی دشمن در زمان حضور رهبری در خلیج فارس(عکس)

آرایش نیروهای نظامی دشمن در زمان حضور رهبری در خلیج فارس(عکس)

برای دیدن عکس در اندزه اصلی

بر روی عکس کلیک کنید

 

[+] نوشته شده توسط ★ Дli Bi Gham 0632 ★ در 10:12 | | قالب بلاگفا